Referat fra tidligere møter

Møtet finner sted på pratekanalen #spell-norwegian på irc.oftc.net. Tidspunktet for er satt til søndag 8. august fra 17:00 til 18:00.

Forrige møte var 15. mai kl. 18:00-19:00. Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-05-13.

Tilstede

Tilstede:

Moderator:
Loggsamler:
Referent:

Saksliste

  1. Hvem kan skrive referatet for utlegging på web og posting til i18n-no@?
  2. Hvordan skal vi vaske ordbankens ordlister for bruk i stavekontrollen? (Petter)
  3. Hvordan får vi overført ord fra no.speling.org til stavekontrollsystemet? (Petter)

Referat

IRC-Logg