Differences between revisions 20 and 21
Revision 20 as of 2007-12-10 13:18:50
Size: 2973
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 21 as of 2009-03-16 03:33:08
Size: 2975
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter] [[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan|Referat fra tidligere møter]]
Line 7: Line 7:
Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2007-04-16"]. Informasjon om det forrige møtet ligger på [[SpellNorwegian/Møte/2007-04-16]].
Line 10: Line 10:
Informasjon om det neste møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2007-10-22"]. Informasjon om det neste møtet ligger på [[SpellNorwegian/Møte/2007-10-22]].
Line 17: Line 17:
[[BR]]Loggsamler: Axel Bojer
[[BR]]Referent: Axel Bojer
<<BR>>Loggsamler: Axel Bojer
<<BR>>Referent: Axel Bojer

Referat fra tidligere møter

Møtet finner sted på pratekanalen #spell-norwegian på irc.oftc.net. Tidspunktet for er satt til søndag 13. mai fra 16:00 til 17:30.

Forrige møte var 16. april 18:00-19:0 norsk tid. Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-04-16.

Neste møte var søndag 22. oktober klokka 17:30 til 21:00. Informasjon om det neste møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-10-22.

Tilstede

Tilstede: Axel Bojer (axelb), Petter Reinholdtsen (pere) og Robert Bauck Hamar (roberth)

Moderator: Petter Reinholdtsen
Loggsamler: Axel Bojer
Referent: Axel Bojer

Saksliste

  • Oppdatering av ordlista -- ny versjon snart?
  • Tilgang til den norske ordbanken?
  • Status på skriptene som ble nevnt på møtet 16/4
  • Om nett-grensesnittet for å legge til nye ord (Axel)
  • Status for korrekturlesningen på no.speling.org.

Referat

Oppdatering av ordlista -- ny versjon snart?

Axel gir ut ny versjon av stavekontrollpakken.

  • Følgende forsøkes rettet:

Axel ser på forkortelsene og hva som kan gjøres der så bl.a. «eg» ikke er et godkjent ord (men derimot «eg.», som er riktig forkortelse). Forkortelser skal stå i forkort-*.txt, og ikke i norsk.words. Det kan sjekkes hvordan punktum i ord behandles på andre språk.

Tilgang til den norske ordbanken?

Axel har fått svar, frigivelse under GPL er nært forestående. Vi venter på svar :-)

Status på skriptene som ble nevnt på møtet 16/4

Det er ca. 8000 bokmålsord fra no.speling.org som bør legges inn i norsk.words, og ca. 250 ord som bør vurderes fjernet. Lasse var i gang med å lage et skript for å legge inn ordene som mangler, men har ikke tid i nær framtid. Forhåpentlig kan han ta fatt igjen etter det. Skriptene for innlegging er: scripts/orddeling og scripts/ny-words Saken ligger på vent. Fjerning av ord må gjøres manuelt.

Om nett-grensesnittet for å legge til nye ord (Axel)

Et utkast foreligger, men mye kan gjøres både mht. sikkerheten og funksjonene. Axel ser videre på det.

  • Forslag om ikke å melde direkte inn, men ha en foreløpig plassering så de kan godkjennes først. Axel spør Jacob Sparre om forslag til teknisk løsning.
  • Også forslag om sperre for misbruk av sendefunksjonen, kanskje et spørsmål a la «Hva er 2+3?» for å utelukke dumme automatiske skript :-P
  • Axel utvider siden til også å ta imot nynorsk ord (ekstra radioknapp).
  • Det var usikkerhet rundt forskjellen mellom opphavsrett og katalogbeskyttelse; en liste over ord kan ha det siste. Axel prøver å finne reglene.

Status for korrekturlesningen på no.speling.org.

Deltagelsen går nedover. Er det noe vi kan gjøre? Foreløpig ingen gode svar. Mye et prioriteringsspørsmål.

IRC-Logg

http://no.speling.org/2007-05-13-ircmoete.log