Referat fra tidligere møter

Møtet finner sted på pratekanalen #spell-norwegian på irc.oftc.net. Tidspunktet for er satt til søndag 13. mai fra 16:00 til 17:30.

Forrige møte var 16. april 18:00-19:0 norsk tid. Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-04-16.

Neste møte var søndag 22. oktober klokka 17:30 til 21:00. Informasjon om det neste møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-10-22.

Tilstede

Tilstede: Axel Bojer (axelb), Petter Reinholdtsen (pere) og Robert Bauck Hamar (roberth)

Moderator: Petter Reinholdtsen
Loggsamler: Axel Bojer
Referent: Axel Bojer

Saksliste

Referat

Oppdatering av ordlista -- ny versjon snart?

Axel gir ut ny versjon av stavekontrollpakken.

Axel ser på forkortelsene og hva som kan gjøres der så bl.a. «eg» ikke er et godkjent ord (men derimot «eg.», som er riktig forkortelse). Forkortelser skal stå i forkort-*.txt, og ikke i norsk.words. Det kan sjekkes hvordan punktum i ord behandles på andre språk.

Tilgang til den norske ordbanken?

Axel har fått svar, frigivelse under GPL er nært forestående. Vi venter på svar :-)

Status på skriptene som ble nevnt på møtet 16/4

Det er ca. 8000 bokmålsord fra no.speling.org som bør legges inn i norsk.words, og ca. 250 ord som bør vurderes fjernet. Lasse var i gang med å lage et skript for å legge inn ordene som mangler, men har ikke tid i nær framtid. Forhåpentlig kan han ta fatt igjen etter det. Skriptene for innlegging er: scripts/orddeling og scripts/ny-words Saken ligger på vent. Fjerning av ord må gjøres manuelt.

Om nett-grensesnittet for å legge til nye ord (Axel)

Et utkast foreligger, men mye kan gjøres både mht. sikkerheten og funksjonene. Axel ser videre på det.

Status for korrekturlesningen på no.speling.org.

Deltagelsen går nedover. Er det noe vi kan gjøre? Foreløpig ingen gode svar. Mye et prioriteringsspørsmål.

IRC-Logg

http://no.speling.org/2007-05-13-ircmoete.log