Referat fra tidligere møter

Møtet finner sted på pratekanalen #spell-norwegian på irc.oftc.net. Tidspunktet for er satt til mandag 16. april fra 18:00 til 19:30.

Forrige møte var 18. mars 12:00-13:30 norsk tid. Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-03-18.

Neste møte er 13. mai kl. 16:00--17:30.

Tilstede

Tilstede:

Sakliste

Referat

Møtet ble avkortet på grunn av litt få deltagere møtte opp. Neste møtet ble satt til å være 13. mai for å unngå at ting stopper opp.

I saken med CORRECTION-feltet ble resultatet at hele WORD-teksten kopieres dersom det skal legges til flere betydninger av ordet. Hver kopi kan derfor sendes inn slik at alle endringene kommer med som separate ord.

I løpet av påsken har Lasse fått hjelp fra «TO» og «geirendre» i linux1-forumet til å lage to skript. Skriptene ligger i CVS og det ene henter ut de ordene som kommer fra «missing.words» og sammenligner de med «norsk.words», og henter ut orddelingsregler fra source. Det andre sørger for at ordene tilføyes til «norsk.words». Da skriptene ikke er tilstrekkelig testet så ønsker han at andre kunne være med å kontrollere skriptene.

IRC-logg

Logg fra møtet