Referat fra tidligere møter

Møtet fant sted på pratekanalen #spell-norwegian på irc.oftc.net. Tidspunktet for møtet var satt til søndag 18.03.2007 klokka 12 til 13.

Forrige møte var 18/2. Mer informasjon på SpellNorwegian/Møte/2007-02-18. Neste møte er 16. April fra 18:00. Mer informasjon på SpellNorwegian/Møte/2007-04-16.

Tilstede

Referent: Espen Talberg

Tilstede:

Saksliste

  1. Status for GPL-lisensieringen av den norske ordbanken
  2. Automatisert bygging av nye ordlister med synonymer for OOo (no_NO-pack-2.0.x)
    • Utkast her: http://no.speling.org/lagNyeOrdlister.html Men flere ting mangler: a) Hvordan endre versjonsnummeret? b) Hvordan opprette selve installasjonspakka for OOo ikke bare tar.gz-fila c) Hva gjør vi med README_th_nb_NO_v1.txt o.l., altså README for synonymene, som skal ligge både på synonymer.merg.net og på speling.org, hvor vil vi ha originalen?

  3. Rette e-poster, skal de fortsatt sendes ut -- og tilbake? Jfr. mangler ved Ordbankens lister (genitivsendelser). Ord som vi har felles med Ordbanken bør i så fall bare settes som sjekket og så prioriterer vi de resterende. Jfr. tidligere e-poster.
  4. Bruk av CORRECTION, skal den håndtere flere ord eller ikke (fungerer ikke i dag), sender «ord, ord» inn som om det var ett ord.

Møtereferat

Norsk ordbanks ordliste vil bli lisensiert under GPL, men det er fortsatt noen administrative avgjørelser som må bli fattet fra Norsk ordbank sin side. Det ble besluttet at Axel fortsetter kommunikasjonen med Norsk ordbank for å holde dette prosjektet oppdatert om lisensendringen. Axel refererte fra en tidligere e-post samtale med Kristin Hagen i Norsk ordbank der han tilbyr plass på speling.org for å oppbevare en versjon av ordlisten. Hun svarer at dette skal bli tatt opp i styringsgruppa og ledelsen ved ILN om det finnes interesse for dette. Videre skriver hun «Det finnes foreløpig ingen skriftlig forklaring på hvordan oppsettet på ordbanken ser ut, men jeg er tilgjengelig for spørsmål både på mail og telefon.»

Når det gjelder bygging av nye ordlister, så ble noen problemer diskutert. Informasjonen som finnes om bygging av ordlister finnes her.

Axel foreslo en enkelt README-fil som skulle være felles for begge prosjektene. Men siden synonymordlisten lages for for å installeres manuelt og ikke via OOs veiviser, så foreslo Espen å lage ulike filer for de to prosjektene. Epens forslag ble godkjent. Synonymer.merg.net sine README-filer inneholder instruksjoner for manuell installasjon, mens README-filen til speling.org bare trenger å inneholde informasjon om eierskap og versjonsnummer.

Speling systemet har mulighet for å prioritere ord som ligger i en egen fil kalt «interesting_words». Det ble besluttet å bruke denne for ord som mangler i ordbanken. Ut fra tester ser dette ut til å fungere, men det er uvisst hva som vil skje når denne lista går tom for ord. Petter Reinholdtsen tok på seg oppgaven med å legge til prioriterte ord i speling.org systemet. Ordene som legges inn er de ordene som ikke finnes fra før i ordbanken. Etter møtet rapporterte Petter følgende kodesnutt:

Koden sorterer og sammenligner vår ordliste med ordbankens ordliste. Forskjellene sendes til speling.org på tyge.sslug.dk -- som igjen sender ut e-poster for korrekturlesing.

Problemet som oppstår når to ord settes inn i CORRECTION-feltet vil bli tatt opp med Jacob Sparre Andersen, Axel tar kontakt. Resultatet av tilbakemeldingen vil bli satt opp på sakslista for neste møte.

IRC-logg

Du finner loggen fra møtet her.