Referat fra tidligere møter

Informasjon om det syvende IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet fant sted på IRC-kanalen Møtet finner sted på pratekanalen #spell-norwegian på irc.oftc.net. Møtet fant sted søndag 04.02.2007 ca. klokka 12 til 13.

Forrige møte var 15. mai 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2006-05-15. Informasjon om det neste møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-02-18

Tilstede

Saker som ble behandlet på møtet

 1. Valg av referent og loggsamler
 2. Status for stavekontrollen
 3. Problemer med å legge inn nye ord. (Petter)
 4. Oppdatering av norsk.words. (Petter)
 5. Gi ut ny utgave av stavekontrollen? (Petter)
 6. Aktivitet mot departementet med søknad fra språkrådet og brev fra NUUG. (Petter)
 7. Mot ny utgave av synonymordlista, kort om status. ( http://synonymer.merg.net ) (Axel)

  • Lisensendring fra GPL til LGPL?
  • Mange nye ord, rask titt tyder på ca. 800 som mangler i stavekontrollen. (Petter)
 8. Neste møte?

Møtereferat

Punkt 1

Til avtalt tid var Petter, Håvard og Axel tilstede. Axel meldte seg som referent.

Punkt 2

Håvard sa det er kommet til tre--fire nye etter jul.

Punkt 3

Vi snakket om problemer med å melde inn nye ord, noe som viser seg å ha løst seg i etterkant, det handler om rett emne i emnefeltet og rett måladresse :-) Axel lager et php-skript der man kan melde inn ord vha. en nettleser. Disse ordene får «status=?», altså usjekket.

Vi snakket også om vi kan få til en måte å prioritere ord med status=? ved utsendelse av ordsjekken, Axel sendte en forespørsel til Jakob, så håper vi at dette kan bli mulig.

Punkt 4

Petter forklarte hvordan man oppdaterer «norsk.words» (se irc-loggen fra møtet), og forhåpentlig vil vi andre også kunne få det til når vi prøver det :-)

Punkt 5 og 7

Petter ivret for en ny versjon av stavekontrollen. Axel vil ha inn endringene i 2005-reformen og en ny versjon av synonymordlista fra http://synonymer.merg.net. Det siste kan innebære at vi må endre praksis hvis lisensen er endret. Axel tar kontakt med Espen for å få klarhet i dette.

Nye ord bør legges inn, spesielt er det mange ord som er lagt inn i synonymordlista som ikke er med i stavekontrollen. Axel skal lage en liste over disse.

Punkt 6

Petter referte kort fra brev sendt til Kunnskapsdepartementet. Språkrådet virker enige i at stavekontrollinformasjon fra Bokmåls- og Nynorskordboka bør være fritt tilgjengelige og kunne legges inn i et hvilket som helst program med skrivefunksjon. Problemet ser ut til å være finansiering, og det er tvilsomt når og om vi får et klart svar. Foreløpig blir det altså som det er, at vi har vår egen ordliste. Kanskje vil pressemeldinga om en ny versjon av vår stavekontroll kunne gi litt mer press på saken og få gi en noe raskere avgjørelse.

Eventuelt

http://www.lasr.cs.ucla.edu/geoff/ispell-dictionaries.html#Norwegian-dicts hevder geoff Kunning at Aff-filene våre virker ikke for ispell, etter møtet har vi korrespondert med ham. Petter mener problemet skyldes at han har brukt feil ordlistefil. Vi undersøker videre. Senere: Kunning har svart, og Petter hadde rett. Advarselen er nå fjernet fra Kunnings nettside.

irc-logg fra møtet