[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter]

Informasjon om det sjette IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne

sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-05-15 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 24. april 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-04-24"].

Saker til møtet