Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2006-05-15 15:44:55
Size: 1888
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 9 as of 2006-05-15 18:00:10
Size: 3051
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 33: Line 33:

== Tilstede ==
Petter Reinholdtsen (pere)
Axel Bojer (axelb og axelboj)
Jacob Sparre Andersen (sparre)
Espen Talberg (espental)

== Møtereferat ==
Til avtalt tid var bare Petter og Axel tilstede, så vi tok en samtale om byggingen av synonymordlister. Axel meldte seg som referent. Axel ser etter en metode for å gjøre om tekstfila fra speling.org med synonymer til noe vi kan bruke i OOo 2.0. Axel fortalte fra møtet med språkrådet, men da falt da av nettet :-( Senere kom Espen og Jacob til. Etter en god del om og men og et tredje forsøk på en reserveløsning, så var han altså tilbake, og møtet fortsatte. Espen sa seg villig til å legge inn synonymene fra speling.org i synonymer.merg.net-databasen. Vi rakk ikke så mye mer, men så litt på det tekniske. Vi mangler en måte å få bindestreker til å være gyldige som en del av et ord (som i f.eks. DVD-spilleren), men ingen meldte seg, og skriptet som utfører det hele er dessverre ukjent land for oss alle. Neste møte ble avtalt å være 6. juni, en tirsdag, da mandag den 5. er en helligdag (2. pinsedag).

[http://no.speling.org/2006-05-15-ircmoete.log irc-logg fra møtet]

[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter]

Informasjon om det sjette IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-05-15 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 24. april 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-04-24"].

Saker til møtet

 • Hvordan gikk møtet med språkrådet?
 • Status på bygging av ny versjon?
  • Espen Talberg har lagt ut en fungerende synonymordpakke på synonymer.merg.net
 • Status på å melde opp sentralt?
  • Ordbøkene er meldt inn sentralt (Axel)
  • Espen har sett over synonymene fra syn.m.net, som altså er meldt inn (i dag).
  • Synonymene fra speling.org bør pusses på først.
 • Status på byggprosessen for synonymordbøkene?
  • Espen har funnet ut hvordan han bygger vha rammeverket til ?OpenThesarus.

   • Kan denne pakka brukes både på OOo 1.x og 2.x?
  • Axel har sett på ulike måter å gjøre dette manuelt eller skripte på. Skal se mer på det.
  • Har postet med Daniel Naber, og kommet litt videre, siste svar var: {{{you can use the Perl script in this package:

It takes the .dat file and creates the .idx file.}}}

 • Har ennå ikke testet det helt.
 • Det tidligere nevnte scriptet fra Pavel virker bare for OOo 1.x.
 • Skal vi legge inn synonymene fra speling.org i synonymer.merg.net og la den være basis for dette?
  • Kan dette i så fall skriptes? Hvem?
 • Hva trengs for at vi kan få støtte for å legge inn stavede ord med bindestrek? Forsto det slik at dette ikke virker? (Fikk selv ingen riktige valg på DVDspilleren, men den godtar DVD-spilleren).
 • Hvilke andre endringer trenger vi, og hva kan vi gjøre med dem?

Tilstede

Petter Reinholdtsen (pere) Axel Bojer (axelb og axelboj) Jacob Sparre Andersen (sparre) Espen Talberg (espental)

Møtereferat

Til avtalt tid var bare Petter og Axel tilstede, så vi tok en samtale om byggingen av synonymordlister. Axel meldte seg som referent. Axel ser etter en metode for å gjøre om tekstfila fra speling.org med synonymer til noe vi kan bruke i OOo 2.0. Axel fortalte fra møtet med språkrådet, men da falt da av nettet :-( Senere kom Espen og Jacob til. Etter en god del om og men og et tredje forsøk på en reserveløsning, så var han altså tilbake, og møtet fortsatte. Espen sa seg villig til å legge inn synonymene fra speling.org i synonymer.merg.net-databasen. Vi rakk ikke så mye mer, men så litt på det tekniske. Vi mangler en måte å få bindestreker til å være gyldige som en del av et ord (som i f.eks. DVD-spilleren), men ingen meldte seg, og skriptet som utfører det hele er dessverre ukjent land for oss alle. Neste møte ble avtalt å være 6. juni, en tirsdag, da mandag den 5. er en helligdag (2. pinsedag).

[http://no.speling.org/2006-05-15-ircmoete.log irc-logg fra møtet]