Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2006-05-15 15:41:54
Size: 1890
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 8 as of 2006-05-15 15:44:55
Size: 1888
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
   {{{your can use the Perl script in this package:
   http://lingucomponent.openoffice.org/MyThes-1.zip
   It takes the .dat file and creates the .idx file.}}}
   {{{you can use the Perl script in this package:
    http://lingucomponent.openoffice.org/MyThes-1.zip
It takes the .dat file and creates the .idx file.}}}
Line 25: Line 25:
   Har ennå ikke testet det helt.     Har ennå ikke testet det helt.

[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter]

Informasjon om det sjette IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-05-15 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 24. april 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-04-24"].

Saker til møtet

 • Hvordan gikk møtet med språkrådet?
 • Status på bygging av ny versjon?
  • Espen Talberg har lagt ut en fungerende synonymordpakke på synonymer.merg.net
 • Status på å melde opp sentralt?
  • Ordbøkene er meldt inn sentralt (Axel)
  • Espen har sett over synonymene fra syn.m.net, som altså er meldt inn (i dag).
  • Synonymene fra speling.org bør pusses på først.
 • Status på byggprosessen for synonymordbøkene?
  • Espen har funnet ut hvordan han bygger vha rammeverket til ?OpenThesarus.

   • Kan denne pakka brukes både på OOo 1.x og 2.x?
  • Axel har sett på ulike måter å gjøre dette manuelt eller skripte på. Skal se mer på det.
  • Har postet med Daniel Naber, og kommet litt videre, siste svar var: {{{you can use the Perl script in this package:

It takes the .dat file and creates the .idx file.}}}

 • Har ennå ikke testet det helt.
 • Det tidligere nevnte scriptet fra Pavel virker bare for OOo 1.x.
 • Skal vi legge inn synonymene fra speling.org i synonymer.merg.net og la den være basis for dette?
  • Kan dette i så fall skriptes? Hvem?
 • Hva trengs for at vi kan få støtte for å legge inn stavede ord med bindestrek? Forsto det slik at dette ikke virker? (Fikk selv ingen riktige valg på DVDspilleren, men den godtar DVD-spilleren).
 • Hvilke andre endringer trenger vi, og hva kan vi gjøre med dem?