Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2006-05-15 14:24:28
Size: 1486
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 6 as of 2006-05-15 15:12:16
Size: 1760
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 28: Line 28:

 * Hva trengs for at vi kan få støtte for å legge inn stavede ord med bindestrek? Forsto det slik at dette ikke virker? (Fikk selv ingen riktige valg på DVDspilleren, men den godtar DVD-spilleren).
 * Hvilke andre endringer trenger vi, og hva kan vi gjøre med dem?

[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter]

Informasjon om det sjette IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-05-15 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 24. april 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-04-24"].

Saker til møtet

 • Hvordan gikk møtet med språkrådet?
 • Status på bygging av ny versjon?
  • Espen Talberg har lagt ut en fungerende synonymordpakke på synonymer.merg.net
 • Status på å melde opp sentralt?
  • Ordbøkene er meldt inn sentralt (Axel)
  • Espen har sett over synonymene fra syn.m.net, som altså er meldt inn (i dag).
  • Synonymene fra speling.org bør pusses på først.
 • Status på byggprosessen for synonymordbøkene?
  • Espen har funnet ut hvordan han bygger vha rammeverket til ?OpenThesarus.

  • Axel har sett på ulike måter å gjøre dette manuelt eller skripte på. Skal se mer på det.
  • Har postet med Daniel Naber, og kommet litt videre, siste svar var: {{{your can use the Perl script in this package:

   http://lingucomponent.openoffice.org/MyThes-1.zip It takes the .dat file and creates the .idx file.}}} Har ennå ikke testet det helt.

 • Skal vi legge inn synonymene fra speling.org i synonymer.merg.net og la den være basis for dette?
  • Kan dette i så fall skriptes? Hvem?
 • Hva trengs for at vi kan få støtte for å legge inn stavede ord med bindestrek? Forsto det slik at dette ikke virker? (Fikk selv ingen riktige valg på DVDspilleren, men den godtar DVD-spilleren).
 • Hvilke andre endringer trenger vi, og hva kan vi gjøre med dem?