Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2006-05-07 19:54:10
Size: 607
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 3 as of 2006-05-15 13:44:51
Size: 1154
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
   * Espen Talberg har lagt ut en fungerende synonymordpakke på synonymer.merg.net
Line 11: Line 12:
   * Ordbøkene er meldt inn sentralt (Axel), foreløpig bare de nevnt over.
   * Synonymene fra speling.org bør pusses på først.
Line 12: Line 15:
   * Espen har funnet ut hvordan han bygger vha rammeverket til OpenThesarus.
   * Axel har sett på ulike måter å gjøre dette manuelt eller skripte på. Skal se mer på det.
 * Skal vi legge inn synonymene fra speling.org i synonymer.merg.net og la den være basis for dette?
   * Kan dette i så fall skriptes? Hvem?

[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter]

Informasjon om det sjette IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-05-15 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 24. april 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-04-24"].

Saker til møtet

 • Hvordan gikk møtet med språkrådet?
 • Status på bygging av ny versjon?
  • Espen Talberg har lagt ut en fungerende synonymordpakke på synonymer.merg.net
 • Status på å melde opp sentralt?
  • Ordbøkene er meldt inn sentralt (Axel), foreløpig bare de nevnt over.
  • Synonymene fra speling.org bør pusses på først.
 • Status på byggprosessen for synonymordbøkene?
  • Espen har funnet ut hvordan han bygger vha rammeverket til ?OpenThesarus.

  • Axel har sett på ulike måter å gjøre dette manuelt eller skripte på. Skal se mer på det.
 • Skal vi legge inn synonymene fra speling.org i synonymer.merg.net og la den være basis for dette?
  • Kan dette i så fall skriptes? Hvem?