Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2006-04-24 17:32:10
Size: 610
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 2 as of 2006-05-07 19:54:10
Size: 607
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Informasjon om det sjette IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne

sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-05-15 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 24. april 18:00-19:00 norsk tid.
Informasjon om det sjette IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-05-15 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 24. april 18:00-19:00 norsk tid.

[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter]

Informasjon om det sjette IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-05-15 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 24. april 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-04-24"].

Saker til møtet

  • Hvordan gikk møtet med språkrådet?
  • Status på bygging av ny versjon?
  • Status på å melde opp sentralt?
  • Status på byggprosessen for synonymordbøkene?