Differences between revisions 17 and 19 (spanning 2 versions)
Revision 17 as of 2006-04-24 18:39:51
Size: 6031
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 19 as of 2009-03-16 03:33:30
Size: 6042
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter] [[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan|Referat fra tidligere møter]]
Line 5: Line 5:
Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-03-27"].
Informasjon om det neste møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-05-15"].
Informasjon om det forrige møtet ligger på [[SpellNorwegian/Møte/2006-03-27]].
Informasjon om det neste møtet ligger på [[SpellNorwegian/Møte/2006-05-15]].
Line 11: Line 11:
 * espental = er Espen Talberg  * espental = Espen Talberg
Line 18: Line 18:
 * Vi har et skript som skal testes fra Pavel janick: [http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/openthesaurus/openthesaurus/www/admin/Parse_Thes.awk?rev=1.4&view=auto Les skriptet her]. Skriptet bygger en synonymordliste :-D
 * Espen Talberg har dokumentert [http://www.merg.net/projects.html det tekniske ved synonymer.merg.net] 
 * Vi har et skript som skal testes fra Pavel janick: [[http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/openthesaurus/openthesaurus/www/admin/Parse_Thes.awk?rev=1.4&view=auto|Les skriptet her]]. Skriptet bygger en synonymordliste :-D
 * Espen Talberg har dokumentert [[http://www.merg.net/projects.html|det tekniske ved synonymer.merg.net]]
Line 24: Line 24:
[http://no.speling.org/2006-04-24-ircmoete.log irc-logg fra møtet 24. april] [[http://no.speling.org/2006-04-24-ircmoete.log|irc-logg fra møtet 24. april]]
Line 47: Line 47:
Kladden til brevet ligg på sida for forrige møte ["SpellNorwegian/Møte/2006-03-06"]. Kladden til brevet ligg på sida for forrige møte [[SpellNorwegian/Møte/2006-03-06]].
Line 51: Line 51:
[http://synonymer.merg.net/ Synonymer.merg.net] bygger på den tyske siden [http://openthesaurus.de/]. [[http://synonymer.merg.net/|Synonymer.merg.net]] bygger på den tyske siden [[http://openthesaurus.de/]].
Line 55: Line 55:
[http://openthesaurus.de/download/openthesaurus.pdf openthesaurus.pdf] [[http://openthesaurus.de/download/openthesaurus.pdf|openthesaurus.pdf]]

Referat fra tidligere møter

Informasjon om det femte IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-04-22 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 3. april 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2006-03-27. Informasjon om det neste møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2006-05-15.

Deltakere

 • axelb = Axel Bojer
 • espental = Espen Talberg
 • jorgenhg = Jørgen Grønlund
 • korsi = Håvard Korsvoll
 • pere = Petter Reinholdtsen

Kort referat

 • Vi sa litt kort om møtet med språkrådet, skal bli morsomt :-)

 • Vi har et skript som skal testes fra Pavel janick: Les skriptet her. Skriptet bygger en synonymordliste :-D

 • Espen Talberg har dokumentert det tekniske ved synonymer.merg.net

 • Espen Talberg skal se over synonymene han har før vi lager en ny synonymordlite. All ære til ham for det :-)

 • Dokumentasjonen på no.speling.org/dokumentasjon.html skal pusses opp litt til
 • Axel, med støtte fra Jørgen, skal prøve å få bygd neste versjon av stavekontrollen, 2.0.7

irc-logg fra møtet 24. april

Saker til møtet

Kortversjon

 • Brevet til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet, møte med Språkrådet
 • Samordning med synonymer.merg.net
  • Hvordan skal vi bygge våre synonymer (fra no.speling.org)?
   1. Legge inn alle synonymene manuelt på synonymer.merg.net-siden og så la den bygge
   2. Finne en automatisk (skriptet) metode til å gjøre dette
   3. Overføre synonymene på synonymer.merg.net til no.speling.org og bygge der
    • Dette krever:
    • at vi vet hvordan slike pakker bygges :-)

    • avhengig av byggemetoden at vi overfører synonymene til no.speling.org
 • Ny pressemelding (Håvard) hvordan gikk det?
 • Annet
  • Er nettsidene gode nok for nye brukere?
  • Trenger vi nye byggeregler?

Detaljert versjon

Brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet og møte

Kladden til brevet ligg på sida for forrige møte SpellNorwegian/Møte/2006-03-06. Brevet er kanskje ikke så nødvendig i og med at vi allerede er invitert til møte med språkrådet 11. mai. Men det som står der bør sikkert, i hovedtrekk, nevnes på nevnte møte. Håvard og Axel kommer, kanskje Petter.

Samordning med synonymer.merg.net

Synonymer.merg.net bygger på den tyske siden http://openthesaurus.de/. Espen T. Har sagt ja til å bli med på møtet :-) Det vi trenger er informasjon om hvordan disse synonymordlistene bygges. De vi har bygget på no.speling.org har vi ikke fått til å virke :-( Fant et meget interessant dokument om dette på de tyske synonymordboksidene (se over): openthesaurus.pdf Utdrag:

{{{2.5 Data Export The tables which contain the actual thesaurus information words, meanings, and their relations are automatically exported using MySQL's mysqldump command each night. The file is then compressed and can be downloaded from the website. Users can import it into their local MySQL database to write their own queries that export data. However, modifying the data of a downloaded database dump is not a good idea, as it is difficult to merge it back into the official ?OpenThesaurus database. Tables that contain detailed information about the user's input, e.g. which user added something into the database at which time, are not exported to protect the users' privacy. Another nightly export generates thesaurus files which can be used by OpenOffice.org. There is a PHP page in the administration area which builds a list of words and another list which contains the synonyms for each word. Each list is written to a file and then these text files are used as input for Pavel Janick's Parse_Thes.awk script which produces the files th_de_DE.dat and th_de_DE.idx. These can then be used by OpenOffice.org (detailed installation instructions are available in the README file in the exported ZIP archive).}}}

Bygge synonymordbok med alle ordene (fra både no.speling.org og synonymer.merg.net)

Vi bør slå sammen alle synonymene vi har og lage en pakke. Vi kan legge inn alle synonymene manuelt på synonymer.merg.net-siden og så la den bygge, eller finne en automatisk (skriptet) metode til å gjøre dette. Vi kan også overføre synonymene på synonymer.merg.net til no.speling.org og bygge der. Men dette krever at vi vet hvordan slike pakker bygges og at vi overfører synonymene til no.speling.org. Hva er den beste metoden til å overføre ordene derfra? Hva med kvalitetssjekk av ordene fra synonymer.merg.net. Skal alle importerte synonymer derfra markeres for sjekk? Det er vel noen hundre, så det er ingen uoverkommelig jobb. Jeg (Axel) mener dette bør sjekkes, Espen antydet også at de gjerne burde sjekkes litt.

Effekten av pressemeldinga

Axel og Petter har vært i kontakt med Computer World. Det stod en kort artikkel i papiravisa og på nettet. Innhaldet var helt greit, om enn litt kort.

Teknisk Ukeblad har tatt kontakt og vil gjerne skrive litt om oss. Håvard fikk vel kontakt med en journalist? Hvordan gikk det?

Andre ting

Vi har fremdeles ikke byggerutiner som bruker speling.org-databasen. Det er også flere ord i norsk.words som ikkje er lagt inn i speling.org-databasen. Hva kan vi gjøre for å rette dette?

Hva kan gjøres? for å rekrutere flere korrekturlesere? Vi bør få opp noen statistikksider som viser framgang for databasen. Er dette gjort?

Hjemmesiden skal rettes i helga 21.-23 mai. Mangler det enda informasjon?