Differences between revisions 1 and 18 (spanning 17 versions)
Revision 1 as of 2006-04-22 08:55:27
Size: 3348
Editor: ?AxelBojer
Comment: First version of a norwegian page for spellchecking programs
Revision 18 as of 2006-04-24 18:40:58
Size: 6028
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Informasjon om det femte IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne
sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-04-22 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 3. april 18:00-19:00 norsk tid.
[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter]

Informasjon om det femte IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-04-22 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 3. april 18:00-19:00 norsk tid.
Line 5: Line 6:
Informasjon om det neste møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-05-15"].
Line 6: Line 8:
= Referat fra møtet 3. april =
 * [http://no.speling.org/20060403-irc-meeting.log irc-logg frå møtet 3. april]

== Deltakere ==
 * axelb = Axel Bojer
 * espental = Espen Talberg
 * jorgenhg = Jørgen Grønlund
 * korsi = Håvard Korsvoll
 * pere = Petter Reinholdtsen

== Kort referat ==
 * Vi sa litt kort om møtet med språkrådet, skal bli morsomt :-)
 * Vi har et skript som skal testes fra Pavel janick: [http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/openthesaurus/openthesaurus/www/admin/Parse_Thes.awk?rev=1.4&view=auto Les skriptet her]. Skriptet bygger en synonymordliste :-D
 * Espen Talberg har dokumentert [http://www.merg.net/projects.html det tekniske ved synonymer.merg.net]
 * Espen Talberg skal se over synonymene han har før vi lager en ny synonymordlite. All ære til ham for det :-)
 * Dokumentasjonen på no.speling.org/dokumentasjon.html skal pusses opp litt til
 * Axel, med støtte fra Jørgen, skal prøve å få bygd neste versjon av stavekontrollen, 2.0.7

[http://no.speling.org/2006-04-24-ircmoete.log irc-logg fra møtet 24. april]
Line 11: Line 28:
=== Brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet og møtet med dem 11. mai === === Kortversjon ===
 * Brevet til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet, møte med Språkrådet
 * Samordning med synonymer.merg.net
    * Hvordan skal vi bygge våre synonymer (fra no.speling.org)?
        I. Legge inn alle synonymene manuelt på synonymer.merg.net-siden og så la den bygge
        I. Finne en automatisk (skriptet) metode til å gjøre dette
        I. Overføre synonymene på synonymer.merg.net til no.speling.org og bygge der
           Dette krever:
           * at vi vet hvordan slike pakker bygges :-)
           * avhengig av byggemetoden at vi overfører synonymene til no.speling.org

 * Ny pressemelding (Håvard) hvordan gikk det?
 * Annet
     * Er nettsidene gode nok for nye brukere?
     * Trenger vi nye byggeregler?

=== Detaljert versjon ===

===== Brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet og møte =====
Line 13: Line 48:
Brevet er kanskje ikke så nødvendig i og med at vi allerede er invitert 11. mai. Men det som står der bør sikkert, i hovedtrekk, nevnes på nevnte møte. Håvard og Axel kommer, kanskje Petter. Brevet er kanskje ikke så nødvendig i og med at vi allerede er invitert til møte med språkrådet 11. mai. Men det som står der bør sikkert, i hovedtrekk, nevnes på nevnte møte. Håvard og Axel kommer, kanskje Petter.
Line 15: Line 50:
=== Samordning med synonymer.merg.net === ===== Samordning med synonymer.merg.net =====
Line 23: Line 58:
2.5 Data Export
The tables which contain the actual thesaurus information words, meanings, and their relations are automatically exported using MySQL's mysqldump command each night. The file is then compressed and can be downloaded from the website. Users can import it into their local MySQL database to write their own queries that export data. However, modifying the data of a downloaded database dump is not a good idea, as it is difficult to merge it back into the official OpenThesaurus database. Tables that contain detailed information about the user's input, e.g. which user added something into the database at which time, are not exported to protect the users' privacy. Another nightly export generates thesaurus files which can be used by OpenOffice.org. There is a PHP page in the administration area which builds a list of words and another list which contains the synonyms for each word. Each list is written to a file and then these text files are used as input for Pavel Janick's Parse_Thes.awk script which produces the files th_de_DE.dat and th_de_DE.idx. These can then be used by OpenOffice.org (detailed installation instructions are available in the README file in the exported ZIP archive).
{{{2.5 Data Export
The tables which contain the actual thesaurus information words, meanings, and their relations are automatically exported using MySQL's mysqldump command each night. The file is then compressed and can be downloaded from the website. Users can import it into their local MySQL database to write their own queries that export data. However, modifying the data of a downloaded database dump is not a good idea, as it is difficult to merge it back into the official OpenThesaurus database. Tables that contain detailed information about the user's input, e.g. which user added something into the database at which time, are not exported to protect the users' privacy. Another nightly export generates thesaurus files which can be used by OpenOffice.org. There is a PHP page in the administration area which builds a list of words and another list which contains the synonyms for each word. Each list is written to a file and then these text files are used as input for Pavel Janick's Parse_Thes.awk script which produces the files th_de_DE.dat and th_de_DE.idx. These can then be used by OpenOffice.org (detailed installation instructions are available in the README file in the exported ZIP archive).}}}
Line 26: Line 61:
===== Bygge synonymordbok med alle ordene (fra både no.speling.org og synonymer.merg.net) =====
Vi bør slå sammen alle synonymene vi har og lage en pakke.
Vi kan legge inn alle synonymene manuelt på synonymer.merg.net-siden og så la den bygge, eller finne en automatisk (skriptet) metode til å gjøre dette.
Vi kan også overføre synonymene på synonymer.merg.net til no.speling.org og bygge der. Men dette krever at vi vet hvordan slike pakker bygges og at vi overfører synonymene til no.speling.org. Hva er den beste metoden til å overføre ordene derfra?
Hva med kvalitetssjekk av ordene fra synonymer.merg.net. Skal alle importerte synonymer derfra markeres for sjekk? Det er vel noen hundre, så det er ingen uoverkommelig jobb. Jeg (Axel) mener dette bør sjekkes, Espen antydet også at de gjerne burde sjekkes litt.
Line 27: Line 67:
=== Effekten av pressemeldinga === ===== Effekten av pressemeldinga =====
Line 32: Line 72:
=== Andre ting === ===== Andre ting =====

[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter]

Informasjon om det femte IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skal finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-04-22 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Forrige møte var mandag 3. april 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-03-27"]. Informasjon om det neste møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2006-05-15"].

Deltakere

 • axelb = Axel Bojer
 • espental = Espen Talberg
 • jorgenhg = Jørgen Grønlund
 • korsi = Håvard Korsvoll
 • pere = Petter Reinholdtsen

Kort referat

[http://no.speling.org/2006-04-24-ircmoete.log irc-logg fra møtet 24. april]

Saker til møtet

Kortversjon

 • Brevet til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet, møte med Språkrådet
 • Samordning med synonymer.merg.net
  • Hvordan skal vi bygge våre synonymer (fra no.speling.org)?
   1. Legge inn alle synonymene manuelt på synonymer.merg.net-siden og så la den bygge
   2. Finne en automatisk (skriptet) metode til å gjøre dette
   3. Overføre synonymene på synonymer.merg.net til no.speling.org og bygge der
    • Dette krever:
    • at vi vet hvordan slike pakker bygges :-)

    • avhengig av byggemetoden at vi overfører synonymene til no.speling.org
 • Ny pressemelding (Håvard) hvordan gikk det?
 • Annet
  • Er nettsidene gode nok for nye brukere?
  • Trenger vi nye byggeregler?

Detaljert versjon

Brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet og møte

Kladden til brevet ligg på sida for forrige møte ["SpellNorwegian/Møte/2006-03-06"]. Brevet er kanskje ikke så nødvendig i og med at vi allerede er invitert til møte med språkrådet 11. mai. Men det som står der bør sikkert, i hovedtrekk, nevnes på nevnte møte. Håvard og Axel kommer, kanskje Petter.

Samordning med synonymer.merg.net

[http://synonymer.merg.net/ Synonymer.merg.net] bygger på den tyske siden [http://openthesaurus.de/]. Espen T. Har sagt ja til å bli med på møtet :-) Det vi trenger er informasjon om hvordan disse synonymordlistene bygges. De vi har bygget på no.speling.org har vi ikke fått til å virke :-( Fant et meget interessant dokument om dette på de tyske synonymordboksidene (se over): [http://openthesaurus.de/download/openthesaurus.pdf openthesaurus.pdf] Utdrag:

{{{2.5 Data Export The tables which contain the actual thesaurus information words, meanings, and their relations are automatically exported using MySQL's mysqldump command each night. The file is then compressed and can be downloaded from the website. Users can import it into their local MySQL database to write their own queries that export data. However, modifying the data of a downloaded database dump is not a good idea, as it is difficult to merge it back into the official ?OpenThesaurus database. Tables that contain detailed information about the user's input, e.g. which user added something into the database at which time, are not exported to protect the users' privacy. Another nightly export generates thesaurus files which can be used by OpenOffice.org. There is a PHP page in the administration area which builds a list of words and another list which contains the synonyms for each word. Each list is written to a file and then these text files are used as input for Pavel Janick's Parse_Thes.awk script which produces the files th_de_DE.dat and th_de_DE.idx. These can then be used by OpenOffice.org (detailed installation instructions are available in the README file in the exported ZIP archive).}}}

Bygge synonymordbok med alle ordene (fra både no.speling.org og synonymer.merg.net)

Vi bør slå sammen alle synonymene vi har og lage en pakke. Vi kan legge inn alle synonymene manuelt på synonymer.merg.net-siden og så la den bygge, eller finne en automatisk (skriptet) metode til å gjøre dette. Vi kan også overføre synonymene på synonymer.merg.net til no.speling.org og bygge der. Men dette krever at vi vet hvordan slike pakker bygges og at vi overfører synonymene til no.speling.org. Hva er den beste metoden til å overføre ordene derfra? Hva med kvalitetssjekk av ordene fra synonymer.merg.net. Skal alle importerte synonymer derfra markeres for sjekk? Det er vel noen hundre, så det er ingen uoverkommelig jobb. Jeg (Axel) mener dette bør sjekkes, Espen antydet også at de gjerne burde sjekkes litt.

Effekten av pressemeldinga

Axel og Petter har vært i kontakt med Computer World. Det stod en kort artikkel i papiravisa og på nettet. Innhaldet var helt greit, om enn litt kort.

Teknisk Ukeblad har tatt kontakt og vil gjerne skrive litt om oss. Håvard fikk vel kontakt med en journalist? Hvordan gikk det?

Andre ting

Vi har fremdeles ikke byggerutiner som bruker speling.org-databasen. Det er også flere ord i norsk.words som ikkje er lagt inn i speling.org-databasen. Hva kan vi gjøre for å rette dette?

Hva kan gjøres? for å rekrutere flere korrekturlesere? Vi bør få opp noen statistikksider som viser framgang for databasen. Er dette gjort?

Hjemmesiden skal rettes i helga 21.-23 mai. Mangler det enda informasjon?