Referat fra tidligere møter

Informasjon om det tredje IRC-møtet i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-03-27 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Møtet ble kort da få deltok, neste møte er om en uke, mandag 3. april 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2006-03-06. Informasjon om det neste møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2006-04-24.

Møtet 27. mars

Deltakere:

På grunn av få deltakarar blei det bestemt å utsetje møtet til 3. april.

Møtet 3. april

Formaliteter

Deltakarar

Referat

Brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet

Brevet som vi tenkjer å sende til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet blei diskutert og vi gjekk gjennom det for å finpusse det. Vi blei ikkje heilt ferdig med finpussinga, men vi jobbar med det framover. Kladden til brevet ligg på sida for førre møte SpellNorwegian/Møte/2006-03-06.

Vi fann ut at Frode Jemtland som leiar av FRISK samt Håvard Korsvoll og Axel Bojer som initiativtakar skal skrive under på brevet.

Samordning med synonymer.merg.net

Ingen av oss har studert synonymer.merg.net-prosjektet så grundig. Vi bør få på plass ein tovegs synkornisering. Men vi må opprette meir kontakt med fyren som står bak før vi kan gjere meir med dette.

Effekten av pressemeldinga

Axel og Petter har vore i kontakt med Computer World. Det stod ein kort artikkel i papiravisa og på nettet. Innhaldet var heilt greit, om enn litt kort.

Teknisk Ukeblad har tatt kontakt og vil gjerne skrive litt om oss. Axel og Håvard tar opp tråden.

Andre ting

OpenOffice-stavekontrollen er testa på mozilla thunderbird på windows. Den fungerer, men han taklar ikkje samansette ord.

Vi har framleis ikkje på plass byggerutinar som brukar speling.org-databasen. Det er også fleire ord i norsk.words som ikkje er lagt inn i speling.org-databasen.

I og med at ordsamansetjing fungerer dårleg for Mozilla og OpenOffice, så kan det vere det er betre å lage ei stor ordliste med alle samansette ord inkludert.

Vi må gjere noko for å få opp farten på korrekturlesinga. Vi må rekrutere fleire korrekturlesarar. I tillegg bør vi få opp nokre statistikksider som viser framgang for databasen.

Heimesida manglar informasjon om grunnen til at prosjektet er starta. Dette må fiksast snarast.