Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid. Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formaliteter

Moderator:

Loggsamler:

Referent:

Agenda

Referat

Kommer senere, sammen med logg over samtalen.