Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formaliteter

Agenda

Referat

Kommer senere, sammen med logg over samtalen.

Utkast til brev

Til Norsk språkråd

Frie ordbøker på nett


De elektroniske ordbøkene «bokmålsordboka» og «nynorskordboka» har en tid (noen som vet hvor lenge?) vært tilgjengelige på nettstedet dokpro.uio.no. Disse er meget nyttig å ha og utgjør en demokratisk språkressurs for alle. Dessverre ser det ut til at ikke alle endringene som er blitt godkjent senere er kommet med. Det ville vært til nytte for alle at også disse ble gjort tilgjengelige på nett, slik at man enkelt og kostnadsfritt kan bruke Internett for å få tilgang til oppdatert ord-informasjon. Vil disse tjenestene bli oppdatert?

Vi driver også med et prosjekt for å forbedre de fritt tilgjengelige stavekontrollene myspell/ispell/aspell (1)(2). I den forbindelse ville det vært en forbedring om den elektroniske delen av ordboka hadde vært tilgjengelig, oppdatert og i sin helhet. Slik det er nå ser det ut til å være både sperre og kanskje også lisensforbud mot å bruke hele ordboka direkte. Vi tror fellesskapet er tjent med å gjøre dette fullt ut fritt tilgjengelig, bl.a. for å følge regjeringens formål om konkurranse i markedet og økt bruk av fri programvare. Disse ordlistene brukes bl.a. i programpakke OpenOffice.org, som er tatt i bruk på skoler over hele landet og er gratis tilgjengelig (3).

Med håp om positivt svar Oversetterne og ordlistemedarbeiderne -> (trenger vi en mer forpliktende avsender, konkrete navn??)

Lenker: (1) http://spell-norwegian.alioth.debian.org (2) nb.speling.org (2) no.openoffice.org