Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2006-03-10 15:01:19
Size: 1193
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment:
Revision 10 as of 2006-03-13 10:00:09
Size: 1277
Editor: ?HåvardKorsvoll
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
   * Info om møte med journalist
Line 28: Line 29:
   * Statusside og oppslag av ord på nettsida.

Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formaliteter

Moderator:

Loggsamler:

Referent:

Agenda

 • Status for bygging av pakker
 • Status for ordkorrekturen
 • Effekten av pressemeldingen
  • Info om møte med journalist
 • Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?
  • Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 • Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
  • Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
  • Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
 • Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
  • Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?

  • Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
  • Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?
  • Statusside og oppslag av ord på nettsida.

Referat

Kommer senere, sammen med logg over samtalen.