Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2006-03-06 21:37:01
Size: 1137
Editor: ?AxelBojer
Comment: Avlyst møte
Revision 7 as of 2006-03-10 13:42:17
Size: 1165
Editor: ?HåvardKorsvoll
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
sted på IRC-kanalen #spell-norwegian 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid. Men pga. for få deltakere flyttes møtet til en senere dato. sted på IRC-kanalen #spell-norwegian 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid. Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid. Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formaliteter

Moderator:

Loggsamler:

Referent:

Agenda

 • Status for ordkorrekturen
 • Status for bygging av pakker
 • Effekten av pressemeldingen
 • Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?
  • Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 • Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
  • Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
  • Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
 • Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
  • Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?

  • Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
  • Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?

Referat

Kommer senere, sammen med logg over samtalen.