Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2006-03-03 09:45:25
Size: 544
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment: Link til forrige møte.
Revision 4 as of 2006-03-05 22:46:05
Size: 1065
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 20: Line 20:
   * Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 * Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
   * Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
   * Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
 * Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
   * Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?
   * Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
   * Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?
Line 23: Line 31:
Kommer senere, sammen med log over samtalen. Kommer senere, sammen med logg over samtalen.

Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet finner sted på IRC-kanalen #spell-norwegian 2006-03-06 19:00-20:00 +0100.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formalitetar

Moderator:

Loggsamler:

Referent:

Agenda

 • Status for ordkorrekturen
 • Status for bygging av pakker
 • Effekten av pressemeldingen
 • Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?
  • Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 • Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
  • Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
  • Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
 • Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
  • Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?

  • Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
  • Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?

Referat

Kommer senere, sammen med logg over samtalen.