Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2006-03-03 09:43:22
Size: 463
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment: Inn med agenda.
Revision 3 as of 2006-03-03 09:45:25
Size: 544
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment: Link til forrige møte.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].
Line 17: Line 19:
 * Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang
  
på ord?
 * Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?

Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet finner sted på IRC-kanalen #spell-norwegian 2006-03-06 19:00-20:00 +0100.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formalitetar

Moderator:

Loggsamler:

Referent:

Agenda

  • Status for ordkorrekturen
  • Status for bygging av pakker
  • Effekten av pressemeldingen
  • Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?

Referat

Kommer senere, sammen med log over samtalen.