Differences between revisions 2 and 14 (spanning 12 versions)
Revision 2 as of 2006-03-03 09:43:22
Size: 463
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment: Inn med agenda.
Revision 14 as of 2006-03-13 17:10:10
Size: 1440
Editor: ?HåvardKorsvoll
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet finner
sted på IRC-kanalen #spell-norwegian 2006-03-06 19:00-20:00 +0100.
Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne
sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.
Line 4: Line 4:
== Formalitetar == Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].
Line 6: Line 6:
Moderator: == Formaliteter ==
Line 8: Line 8:
Loggsamler:

Referent:
 * Moderator: korsi (Håvard Korsvoll)
 * Loggsamler: korsi (Håvard Korsvoll)
 * Referent: Håvard Korsvoll
Line 14: Line 14:
 * Status for bygging av pakker
Line 15: Line 16:
 * Status for bygging av pakker
Line 17: Line 17:
 * Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang
   på ord?
   * Info om møte med journalist
 * Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?
   * Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 * Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
   * Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
   * Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
   * Skal vi droppe alle gramatiske oppføringar inntil vidare?
 * Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
   * Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?
   * Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
   * Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?
   * Statusside og oppslag av ord på nettsida.
 * Synonymordlistestatus
Line 22: Line 33:
Kommer senere, sammen med log over samtalen. Kommer senere, sammen med logg over samtalen.

Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formaliteter

 • Moderator: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Loggsamler: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Referent: Håvard Korsvoll

Agenda

 • Status for bygging av pakker
 • Status for ordkorrekturen
 • Effekten av pressemeldingen
  • Info om møte med journalist
 • Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?
  • Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 • Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
  • Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
  • Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
  • Skal vi droppe alle gramatiske oppføringar inntil vidare?
 • Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
  • Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?

  • Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
  • Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?
  • Statusside og oppslag av ord på nettsida.
 • Synonymordlistestatus

Referat

Kommer senere, sammen med logg over samtalen.