Differences between revisions 15 and 16
Revision 15 as of 2006-03-13 18:36:07
Size: 3037
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 16 as of 2006-03-13 19:42:27
Size: 3394
Editor: ?ErikHaugan
Comment: Fokus flytta over på datagrunnlaget for ordbøkene. Adressat endra.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
   * Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?     * Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
Line 37: Line 37:
Til Norsk språkråd Til Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo
Line 39: Line 39:
Frie ordbøker på nett
---------------------
De elektroniske ordbøkene «bokmålsordboka» og «nynorskordboka» har en
tid (noen som vet hvor lenge?) vært tilgjengelige på nettstedet
dokpro.uio.no.
Disse er meget nyttig å ha og utgjør en demokratisk språkressurs for
alle. Dessverre ser det ut til at ikke alle endringene som er blitt
godkjent senere er kommet med. Det ville vært til nytte for alle at også
disse ble gjort tilgjengelige på nett, slik at man enkelt og
kostnadsfritt kan bruke Internett for å få tilgang til oppdatert
ord-informasjon. Vil disse tjenestene bli oppdatert?
Forespørsel om offentliggjøring av ordbøkene
--------------------------------------------
Vi driver med et prosjekt for å forbedre de fritt tilgjengelige stavekontrollene myspell/ispell/aspell(1)(2). Disse ordlistene brukes bl.a. i programpakken OpenOffice.org som er fritt tilgjengelig for alle og tatt i bruk på skoler over hele landet(3). I den forbindelse ønsker vi tilgang til datagrunnlaget for Bokmålsordboka og Nynorskordboka som er publisert elektronisk av ILN. Med dette tilgjengelig kunne vi øket kvaliteten på ordlistene og stavekontrollene betraktelig til glede og nytte for alle brukere av disse datasystemene. Vi har tre direkte spørsmål vi ønsker svar på:
Line 51: Line 43:
Vi driver også med et prosjekt for å forbedre de fritt tilgjengelige
stavekontrollene myspell/ispell/aspell (1)(2). I den forbindelse ville
det vært en forbedring om den elektroniske delen av ordboka hadde vært
tilgjengelig, oppdatert og i sin helhet. Slik det er nå ser det ut til å
være både sperre og kanskje også lisensforbud mot å bruke hele ordboka
direkte. Vi tror fellesskapet er tjent med å gjøre dette fullt ut fritt
tilgjengelig, bl.a. for å følge regjeringens formål om konkurranse i
markedet og økt bruk av fri programvare. Disse ordlistene brukes bl.a. i
programpakke OpenOffice.org, som er tatt i bruk på skoler over hele
landet og er gratis tilgjengelig (3).
1. Hvilke parter har rettigheter knyttet til datagrunnlaget, og til hvilke deler av materialet har de det?
Line 62: Line 45:
Med håp om positivt svar 2. Hvilke deler av datagrunnlaget kan publiseres i dag, og på hvilke vilkår?

3. Hva kan gjøres for å eventuelt frigjøre eller frikjøpe de delene av datagrunnlaget som ikke kan offentliggjøres øyeblikkelig?

Vi ser for oss at datagrunnlaget publiseres i ett eller annet tagget format på web i tillegg til de søkbare ordbøkene. Vi tror fellesskapet er tjent med å gjøre dette fullt ut fritt tilgjengelig, bl.a. for å øke utvalget, kvaliteten og tilgjengeligheten av språkteknologi for norsk språk. Dette er også i tråd medmyndighetenes formål om økt konkurranse i IT-markedet og mer bruk av fri programvare (referanse?).

Med håp om snarlig svar
Line 64: Line 54:
-> (trenger vi en mer forpliktende avsender, konkrete navn??) -> (trenger vi en mer forpliktende avsender, konkrete navn?? Ja, en person bør stå som avsender med navn og adresse, flere kan i tillegg signere.)
Line 69: Line 59:
(2) no.openoffice.org (3) no.openoffice.org

Kopi til:

Språkrådet v/Sylfest Lomheim
Kulturdepartementet v/Trond Giske

Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formaliteter

 • Moderator: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Loggsamler: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Referent: Håvard Korsvoll

Agenda

 • Status for bygging av pakker
 • Status for ordkorrekturen
 • Effekten av pressemeldingen
  • Info om møte med journalist
 • Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?
  • Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 • Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
  • Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
  • Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
  • Skal vi droppe alle gramatiske oppføringar inntil vidare?
 • Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
  • Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?

  • Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
  • Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?
  • Statusside og oppslag av ord på nettsida.
 • Synonymordlistestatus

Referat

Kommer senere, sammen med logg over samtalen.

Utkast til brev

Til Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo

Forespørsel om offentliggjøring av ordbøkene


Vi driver med et prosjekt for å forbedre de fritt tilgjengelige stavekontrollene myspell/ispell/aspell(1)(2). Disse ordlistene brukes bl.a. i programpakken OpenOffice.org som er fritt tilgjengelig for alle og tatt i bruk på skoler over hele landet(3). I den forbindelse ønsker vi tilgang til datagrunnlaget for Bokmålsordboka og Nynorskordboka som er publisert elektronisk av ILN. Med dette tilgjengelig kunne vi øket kvaliteten på ordlistene og stavekontrollene betraktelig til glede og nytte for alle brukere av disse datasystemene. Vi har tre direkte spørsmål vi ønsker svar på:

1. Hvilke parter har rettigheter knyttet til datagrunnlaget, og til hvilke deler av materialet har de det?

2. Hvilke deler av datagrunnlaget kan publiseres i dag, og på hvilke vilkår?

3. Hva kan gjøres for å eventuelt frigjøre eller frikjøpe de delene av datagrunnlaget som ikke kan offentliggjøres øyeblikkelig?

Vi ser for oss at datagrunnlaget publiseres i ett eller annet tagget format på web i tillegg til de søkbare ordbøkene. Vi tror fellesskapet er tjent med å gjøre dette fullt ut fritt tilgjengelig, bl.a. for å øke utvalget, kvaliteten og tilgjengeligheten av språkteknologi for norsk språk. Dette er også i tråd medmyndighetenes formål om økt konkurranse i IT-markedet og mer bruk av fri programvare (referanse?).

Med håp om snarlig svar

Oversetterne og ordlistemedarbeiderne -> (trenger vi en mer forpliktende avsender, konkrete navn?? Ja, en person bør stå som avsender med navn og adresse, flere kan i tillegg signere.)

Lenker: (1) http://spell-norwegian.alioth.debian.org (2) nb.speling.org (3) no.openoffice.org

Kopi til:

Språkrådet v/Sylfest Lomheim Kulturdepartementet v/Trond Giske