Differences between revisions 13 and 15 (spanning 2 versions)
Revision 13 as of 2006-03-13 17:01:51
Size: 1375
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment:
Revision 15 as of 2006-03-13 18:36:07
Size: 3037
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 23: Line 23:
   * Skal vi droppe alle gramatiske oppføringar inntil vidare?
Line 33: Line 34:

== Utkast til brev ==

Til Norsk språkråd

Frie ordbøker på nett
---------------------
De elektroniske ordbøkene «bokmålsordboka» og «nynorskordboka» har en
tid (noen som vet hvor lenge?) vært tilgjengelige på nettstedet
dokpro.uio.no.
Disse er meget nyttig å ha og utgjør en demokratisk språkressurs for
alle. Dessverre ser det ut til at ikke alle endringene som er blitt
godkjent senere er kommet med. Det ville vært til nytte for alle at også
disse ble gjort tilgjengelige på nett, slik at man enkelt og
kostnadsfritt kan bruke Internett for å få tilgang til oppdatert
ord-informasjon. Vil disse tjenestene bli oppdatert?

Vi driver også med et prosjekt for å forbedre de fritt tilgjengelige
stavekontrollene myspell/ispell/aspell (1)(2). I den forbindelse ville
det vært en forbedring om den elektroniske delen av ordboka hadde vært
tilgjengelig, oppdatert og i sin helhet. Slik det er nå ser det ut til å
være både sperre og kanskje også lisensforbud mot å bruke hele ordboka
direkte. Vi tror fellesskapet er tjent med å gjøre dette fullt ut fritt
tilgjengelig, bl.a. for å følge regjeringens formål om konkurranse i
markedet og økt bruk av fri programvare. Disse ordlistene brukes bl.a. i
programpakke OpenOffice.org, som er tatt i bruk på skoler over hele
landet og er gratis tilgjengelig (3).

Med håp om positivt svar
Oversetterne og ordlistemedarbeiderne
-> (trenger vi en mer forpliktende avsender, konkrete navn??)

Lenker:
(1) http://spell-norwegian.alioth.debian.org
(2) nb.speling.org
(2) no.openoffice.org

Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formaliteter

 • Moderator: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Loggsamler: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Referent: Håvard Korsvoll

Agenda

 • Status for bygging av pakker
 • Status for ordkorrekturen
 • Effekten av pressemeldingen
  • Info om møte med journalist
 • Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?
  • Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 • Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
  • Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
  • Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
  • Skal vi droppe alle gramatiske oppføringar inntil vidare?
 • Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
  • Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?

  • Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
  • Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?
  • Statusside og oppslag av ord på nettsida.
 • Synonymordlistestatus

Referat

Kommer senere, sammen med logg over samtalen.

Utkast til brev

Til Norsk språkråd

Frie ordbøker på nett


De elektroniske ordbøkene «bokmålsordboka» og «nynorskordboka» har en tid (noen som vet hvor lenge?) vært tilgjengelige på nettstedet dokpro.uio.no. Disse er meget nyttig å ha og utgjør en demokratisk språkressurs for alle. Dessverre ser det ut til at ikke alle endringene som er blitt godkjent senere er kommet med. Det ville vært til nytte for alle at også disse ble gjort tilgjengelige på nett, slik at man enkelt og kostnadsfritt kan bruke Internett for å få tilgang til oppdatert ord-informasjon. Vil disse tjenestene bli oppdatert?

Vi driver også med et prosjekt for å forbedre de fritt tilgjengelige stavekontrollene myspell/ispell/aspell (1)(2). I den forbindelse ville det vært en forbedring om den elektroniske delen av ordboka hadde vært tilgjengelig, oppdatert og i sin helhet. Slik det er nå ser det ut til å være både sperre og kanskje også lisensforbud mot å bruke hele ordboka direkte. Vi tror fellesskapet er tjent med å gjøre dette fullt ut fritt tilgjengelig, bl.a. for å følge regjeringens formål om konkurranse i markedet og økt bruk av fri programvare. Disse ordlistene brukes bl.a. i programpakke OpenOffice.org, som er tatt i bruk på skoler over hele landet og er gratis tilgjengelig (3).

Med håp om positivt svar Oversetterne og ordlistemedarbeiderne -> (trenger vi en mer forpliktende avsender, konkrete navn??)

Lenker: (1) http://spell-norwegian.alioth.debian.org (2) nb.speling.org (2) no.openoffice.org