Differences between revisions 11 and 13 (spanning 2 versions)
Revision 11 as of 2006-03-13 16:54:26
Size: 1344
Editor: ?HåvardKorsvoll
Comment:
Revision 13 as of 2006-03-13 17:01:51
Size: 1375
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
Moderator: korsi (Håvard Korsvoll)

Loggsamler: korsi (Håvard Korsvoll)

Referent: Håvard Korsvoll
 * Moderator: korsi (Håvard Korsvoll)
 * Loggsamler: korsi (Håvard Korsvoll)
 * Referent: Håvard Korsvoll
Line 30: Line 28:
 * Synonymordlistestatus

Informasjon om IRC-møte i prosjektet Spell-Norwegian. Møtet skulle finne sted på IRC-kanalen #spell-norwegian på irc.debian.org, 2006-03-06 18:00-19:00 norsk tid (+0100). Men pga. for få deltakere er møtet flyttet til mandag 2006-03-13 18:00-19:00 norsk tid.

Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Meeting/20060206"].

Formaliteter

 • Moderator: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Loggsamler: korsi (Håvard Korsvoll)
 • Referent: Håvard Korsvoll

Agenda

 • Status for bygging av pakker
 • Status for ordkorrekturen
 • Effekten av pressemeldingen
  • Info om møte med journalist
 • Sende brev til språkrådet/dokumentasjonsprosjektet om tilgang på ord?
  • Axel har laget et utkast tidligere, kan/skal det brukes/flikkes på?
 • Hvilke oppgaver skal prioriteres, hvilken rekkefølge?
  • Hvilke felt i «filformat.html» er viktigst, hva skal endres?
  • Hvor detaljert skal vi gå inn på grammatiske angivelser?
 • Hvilke tekniske forbedringer trenger vi?
  • Automatisk innlegging av ulike former, a la bil -> biler, bilen osv?

  • Ulike tekniske forbedringer, nevnt på hjemmesiden?
  • Innsending av nye ord for annen/tredje ... gang, kan det skriptes?
  • Statusside og oppslag av ord på nettsida.
 • Synonymordlistestatus

Referat

Kommer senere, sammen med logg over samtalen.