Hej

Studiuje na Politechnice GdaƄskiej na drugim roku. Obecnie walcze o przetrwanie;)