Differences between revisions 19 and 20
Revision 19 as of 2013-01-02 00:03:06
Size: 6781
Editor: ?BobBib
Comment: + bug numbers added
Revision 20 as of 2013-01-02 06:02:18
Size: 6491
Editor: GeoffSimmons
Comment: InterWiki.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
||bzip2||[[http://bugs.debian.org/528143|#528143]]||[[http://bugs.debian.org/528143|#528143]] || ||bzip2||[[DebianBug:528143|#528143]]||[[DebianBug:528143|#528143]] ||
Line 17: Line 17:
||gmp||[[http://bugs.debian.org/638959|#638959]]||[[http://bugs.debian.org/638959|#638959]]|| ||gmp||[[DebianBug:638959|#638959]]||[[DebianBug:638959|#638959]]||
Line 23: Line 23:
||nss-mdns||[[http://bugs.debian.org/686984|#686984]]||N|| ||nss-mdns||[[DebianBug:686984|#686984]]||N||
Line 28: Line 28:
||xz-utils||[[http://bugs.debian.org/637883|#637883]]||[[http://bugs.debian.org/637883|#637883]]|| ||xz-utils||[[DebianBug:637883|#637883]]||[[DebianBug:637883|#637883]]||
Line 87: Line 87:
||hal||[[http://bugs.debian.org/638839|#638839]]||[[http://bugs.debian.org/638839|#638839]]|| ||hal||[[DebianBug:638839|#638839]]||[[DebianBug:638839|#638839]]||
Line 89: Line 89:
||jack-audio-connection-kit||[[http://bugs.debian.org/637599|#637599]]||N|| ||jack-audio-connection-kit||[[DebianBug:637599|#637599]]||N||
Line 102: Line 102:
||libbonobo||[[http://bugs.debian.org/677778|#677778]]||N|| ||libbonobo||[[DebianBug:677778|#677778]]||N||
Line 117: Line 117:
||libglade2||[[http://bugs.debian.org/650787|#650787]]||N||
||libgnome-keyring||[[http://bugs.debian.org/686843|#686843]]||N||
||libglade2||[[DebianBug:650787|#650787]]||N||
||libgnome-keyring||[[DebianBug:686843|#686843]]||N||
Line 126: Line 126:
||libidl||[[http://bugs.debian.org/641614|#641614]]||N|| ||libidl||[[DebianBug:641614|#641614]]||N||
Line 142: Line 142:
||libogg||[[http://bugs.debian.org/637576|#637576]]||N|| ||libogg||[[DebianBug:637576|#637576]]||N||
Line 150: Line 150:
||libsdl1.2||[[http://bugs.debian.org/636605|#636605]]||[[http://bugs.debian.org/636605|#636605]]|| ||libsdl1.2||[[DebianBug:636605|#636605]]||[[DebianBug:636605|#636605]]||
Line 152: Line 152:
||libsepol||[[http://bugs.debian.org/638018|#638018]]||[[http://bugs.debian.org/638018|#638018]]|| ||libsepol||[[DebianBug:638018|#638018]]||[[DebianBug:638018|#638018]]||
Line 165: Line 165:
||libusb||[[http://bugs.debian.org/528205|#528205]]||N|| ||libusb||[[DebianBug:528205|#528205]]||N||
Line 167: Line 167:
||libvorbis||[[http://bugs.debian.org/637578|#637578]]||N|| ||libvorbis||[[DebianBug:637578|#637578]]||N||
Line 207: Line 207:
||orbit2||[[http://bugs.debian.org/641615|#641615]]||N|| ||orbit2||[[DebianBug:641615|#641615]]||N||
Line 259: Line 259:
 * [[http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?tag=multiarch;users=multiarch-devel@lists.alioth.debian.org]]  * http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?tag=multiarch;users=multiarch-devel@lists.alioth.debian.org

Scratchpad for multiarch work.

Y = means multiarch converted package in debian or ubuntu. N = no work done yet #bugnumber = bug filed with patch

Packages that ship biarch libs:

Package

Multiarch lib

Multiarch -dev

alsa-lib

Y

N

blcr

N

N

bzip2

#528143

#528143

eglibc

Y

"Y"

gcc-4.4

Y

N

gcc-4.5

Y

N

gcc-4.6

Y

N

gmp

#638959

#638959

gmp4

N

N

icu

N

N

libffi

Y

N

mpfr4

Y

Y

ncurses

Y

Y

nss-mdns

#686984

N

readline5

Y

Y

readline6

Y

Y

soundtouch

Y

N

v4l-utils

N

N

xz-utils

#637883

#637883

zlib

Y

N

Sources from ia32-libs;

Package

Multiarch lib

Multiarch -dev

a52dec

N

N

aalib

N

N

acl

Y

N

alsa-plugins

N

N

at-spi

N

N

atk1.0

Y

N

attr

Y

N

audiofile

N

N

avahi

Y

N

bluez

Y

N

cairo

Y

N

celt

N

N

cups

Y

N

curl

Y

N

cyrus-sasl2

Y

N

db4.x

Y

N

dbus-glib

Y

N

dbus

Y

N

dirac

N

N

directfb

N

N

e2fsprogs

Y

N

enca

N

N

esound

N

N

exempi

N

N

expat

Y

N

faad2

N

N

fftw3

N

N

flac

Y

N

flite

N

N

fltk1.1

Y

N

fontconfig

y

N

freeglut

N

N

freetype

Y

N

gconf

Y

N

gdbm

Y

N

gdk-pixbuf

Y

N

gettext

N!

N

glib2.0

Y

N

gnutls26

Y

N

gpm

Y

N

gsl

N

N

gst-fluendo-mp3

N

N

gst-plugins-bad0.10

N

N

gst-plugins-base0.10

N

N

gst-plugins-good0.10

N

N

gst-plugins-ugly0.10

N

N

gstreamer0.10-ffmpeg

N

N

gstreamer0.10

N

N

gtk+2.0

Y

N

gtk2-engines-murrine

N

N

gtk2-engines-oxygen

N

N

gtk2-engines-qtcurve

N

N

gtk2-engines

N

N

hal

#638839

#638839

ibus

N

N

jack-audio-connection-kit

#637599

N

jasper

Y

N

keyutils

Y

N

krb5

Y

N

lame

Y

N

lcms

Y

N

lesstif2

N

N

libaio

Y

N

libao

N

N

libart-lgpl

N

N

libass

N

N

libasyncns

Y

N

libavc1394

N

N

libbonobo

#677778

N

libcaca

N

N

libcanberra

N

N

libcap2

N

N

libcdaudio

N

N

libcdio

N

N

libcroco

N

N

libdc1394-22

N

N

libdca

N

N

libdrm

Y

N

libdv

N

N

libdvdnav

N

N

libdvdread

N

N

libexif

N

N

libgcrypt11

Y

N

libglade2

#650787

N

libgnome-keyring

#686843

N

libgnomecanvas

N

N

libgpg-error

Y

N

libgphoto2

N

N

libgsf

N

N

libgsm

N

N

libice

Y

N

libid3tag

N

N

libidl

#641614

N

libidn

Y

N

libiec61883

N

N

libieee1284

Y

N

libiptcdata

N

N

libjpeg6b

Y

N

libkate

N

N

libmad

N

N

libmikmod

N

N

libmimic

N

N

libmms

N

N

libmodplug

N

N

libmpc

N

N

libmusicbrainz-2.1

N

N

libnss-ldap

N

N

libofa

Y

N

libogg

#637576

N

liboil

N

N

libpam-ldap

N

N

libpng

Y

N

libproxy

N

N

libraw1394

N

N

librsvg

Y

N

libsamplerate

Y

N

libsdl1.2

#636605

#636605

libselinux

Y

N

libsepol

#638018

#638018

libshout

N

N

libsidplay

N

N

libsigc++-2.0

N

N

libsm

Y

N

libsmbios

N

N

libsndfile

Y

N

libsoup2.4

N

N

libssh2

Y

N

libtasn1-3

Y

N

libtheora

N

N

libunistring

N

N

libusb-1.0

Y

N

libusb

#528205

N

libva

N

N

libvorbis

#637578

N

libvpx

N

N

libwmf

N

N

libx11

Y

N

libx86

N

N

libxau

Y

N

libxaw

N

N

libxcb

Y

N

libxcomposite

Y

N

libxcursor

Y

N

libxdamage

Y

N

libxdmcp

Y

N

libxext

Y

N

libxfixes

Y

N

libxi

Y

N

libxinerama

Y

N

libxml2

N

N

libxmu

N

N

libxp

N

N

libxpm

N

N

libxrandr

Y

N

libxrender

Y

N

libxslt

N

N

libxss

Y

N

libxt

Y

N

libxtst

N

N

libxv

Y

N

libxxf86vm

Y

N

lzo2

Y

N

mesa

Y

N

mpeg2dec

N

N

mpg123

N

N

nas

Y

Y

nspr

Y

N

nss

Y

N

openal-soft

N

N

opencore-amr

N

N

openjpeg

N

N

openldap

Y

Y

openssl

Y

N

orbit2

#641615

N

orc

N

N

pam

Y

N

pango1.0

Y

N

pcre3

Y

N

pixman

Y

N

popt

N

N

pulseaudio

Y

N

python2.6

N

N

qt4-x11

N

N

qtwebkit-source

N

N

samba

N

N

sane-backends

N

N

schroedinger

N

N

sdl-image1.2

N

N

sdl-mixer1.2

N

N

sdl-net1.2

N

N

sdl-ttf2.0

N

N

slang2

Y

N

smpeg

N

N

speex

Y

N

sqlite3

Y

N

svgalib

N

N

taglib

N

N

talloc

Y

N

tcp-wrappers

N

N

tdb

N

N

tiff

Y

N

twolame

N

N

udev

Y

N

unixodbc

Y

N

util-linux

Y

N

wavpack

N

N

wildmidi

Y

N

x264

N

N

xaw3d

N

N

xcb-util

N

N

xft

Y

N

xvidcore

N

N

zbar

N

N

Proposed milestones:

  • crosscompile glmark2
  • run wine
  • crosscompile libreoffice (just kidding)
  • get ia32libs removed from debian/ubuntu

Recording multiarch bugs to Debian BTS

To: control@bugs.debian.org

user multiarch-devel@lists.alioth.debian.org
usertag bugnumber + multiarch
thanks
  • Alternatively, when filing the bug:

Package: bloatlib
Version: 12765-broken1
User: multiarch-devel@lists.alioth.debian.org
Usertags: multiarch
  • one can use "bts" command from devscripts to set usertags:

bts user multiarch-devel@lists.alioth.debian.org . usertag $DebianBugNumber multiarch