Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2012-03-07 11:20:27
Size: 53523
Editor: ?MonicaRamirezArceda
Comment:
Revision 6 as of 2012-03-07 12:01:22
Size: 53607
Editor: ?papapep
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 39: Line 39:
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/12/|2011/12]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/11/|2011/11]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/10/|2011/10]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/09/|2011/09]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/08/|2011/08]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/07/|2011/07]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/06/|2011/06]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/05/|2011/05]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/04/|2011/04]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/03/|2011/03]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/02/|2011/02]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/01/|2011/01]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/12/|2011/12]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/11/|2011/11]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/10/|2011/10]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/09/|2011/09]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/08/|2011/08]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/07/|2011/07]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/06/|2011/06]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/05/|2011/05]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/04/|2011/04]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/03/|2011/03]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/02/|2011/02]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||
||[[http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2011/01/|2011/01]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| monica papapep ||

Eliminar el correu brossa de les llistes en català

L'objectiu d'aquesta pàgina és coordinar els reports de missatges com a correu brossa a l'arxiu de llistes en català:

Per tal de reportar els missatges que són correu brossa, s'ha d'analitzar mensualment l'arxiu de les llistes de correu. Això permet veure aquests missatges a la interfície d'administració i eliminar-los. Aquesta interfície només està disponible per als desenvolupadors de Debian, però qualsevol persona pot reportar que un misstage és correu brossa ("spam").

S'ha d'intentar ser el més precís possible a l'hora de reportar que un missatge és correu brossa, evitant reportar missatges que no ho són. El correu brossa és generalment fàcil d'identificar a partir del títol del missatge, això facilita recórrer els missages d'un mes específic per seleccionar els missatges que resultin sospitosos, després revisar-los amb més detall i reportar que són correu brossa, si es dóna el cas.

Per tal que els missatges siguin considerats correu brossa és necessari que estiguin reportats per vàries persones i per fer aquesta tasca el més eficient possible és convenient revisar els mesos en els que encara no es tinguin cinc revisions diferents anotant el vostre nom (o nick) en les taules que es mostren a continuació i canviant la imatge de l'estrella apagada per una d'iluminada. Fem brillar les estrelles!

/!\ Un missatge ha de ser reportat almenys cinc cops per tal que es mostri a la interfície d'administració i un Desenvolupador de Debian l'elimini després de revisar-lo.


2012

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2012/02

{*}{o}{o}{o}{o}

monica

2012/01

{*}{o}{o}{o}{o}

monica

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2012/02

{*}{o}{o}{o}{o}

monica

2012/01

{*}{o}{o}{o}{o}

monica


2011

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2011/12

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/11

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/10

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/09

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/08

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/07

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/06

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/05

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/04

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/03

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/02

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

2011/01

{*}{*}{o}{o}{o}

monica papapep

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2011/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2011/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2010

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2010/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/01

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2010/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2010/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2009

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2009/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/01

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2009/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2009/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2008

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2008/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/01

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2008/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2008/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2007

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2007/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/01

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2007/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2007/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2006

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2006/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/01

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2006/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2006/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2005

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2005/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/01

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2005/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2005/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2004

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2004/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/01

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2004/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2004/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2003

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2003/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/01

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2003/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2003/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2002

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2002/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/01

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2002/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/06

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/05

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/04

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/03

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/02

{o}{o}{o}{o}{o}

2002/01

{o}{o}{o}{o}{o}


2001

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2001/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/08

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/07

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/06

{o}{o}{o}{o}{o}

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2001/12

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/11

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/10

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/09

{o}{o}{o}{o}{o}

2001/08

{o}{o}{o}{o}{o}CategoryListArchiveSpam