Differences between revisions 200 and 201
Revision 200 as of 2013-01-04 00:21:55
Size: 44386
Editor: ?XavierDeYzaguirre
Comment:
Revision 201 as of 2013-01-04 00:28:10
Size: 44391
Editor: ?XavierDeYzaguirre
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 273: Line 273:
||[[http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2005/05/|2005/05]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_off.png)>>|| lluís alexm monica adriagm || ||[[http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2005/05/|2005/05]]||<:><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>><<Icon(star_on.png)>>|| lluís alexm monica adriagm xavier||

Eliminar el correu brossa de les llistes en català

L'objectiu d'aquesta pàgina és coordinar els reports de missatges com a correu brossa a l'arxiu de llistes en català:

Per tal de reportar els missatges que són correu brossa, s'ha d'analitzar mensualment l'arxiu de les llistes de correu. Això permet veure aquests missatges a la interfície d'administració i eliminar-los. Aquesta interfície només està disponible per als desenvolupadors de Debian, però qualsevol persona pot reportar que un missatge és correu brossa ("spam").

S'ha d'intentar ser el més precís possible a l'hora de reportar que un missatge és correu brossa, evitant reportar missatges que no ho són. El correu brossa és generalment fàcil d'identificar a partir del títol del missatge, això facilita recórrer els missatges d'un mes específic per seleccionar els missatges que resultin sospitosos, després revisar-los amb més detall i reportar que són correu brossa, si es dóna el cas.

Per tal que els missatges siguin considerats correu brossa és necessari que estiguin reportats per vàries persones i per fer aquesta tasca el més eficient possible és convenient revisar els mesos en els que encara no es tinguin cinc revisions diferents anotant el vostre nom (o nick) en les taules que es mostren a continuació i canviant la imatge de l'estrella apagada per una d'il·luminada. Fem brillar les estrelles!

/!\ Un missatge ha de ser reportat almenys cinc cops per tal que es mostri a la interfície d'administració i un Desenvolupador de Debian l'elimini després de revisar-lo.


2012

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2012/12

{*}{*}{*}{*}{*}

adriagm lluís marc peren monica

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2012/12

{*}{*}{*}{*}{*}

adriagm lluís marc peren monica


2011

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2011/09

{*}{*}{*}{*}{*}

monica papapep lluís xavier orestes

2011/08

{*}{*}{*}{*}{*}

monica papapep lluís xavier orestes

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2011/12

{*}{*}{*}{*}{*}

monica lluís papapep adriagm peren

2011/11

{*}{*}{*}{*}{*}

monica lluís papapep adriagm peren

2011/10

{*}{*}{*}{*}{*}

monica lluís papapep adriagm peren

2011/09

{*}{*}{*}{*}{*}

monica lluís papapep adriagm xavier

2011/08

{*}{*}{*}{*}{*}

monica lluís papapep adriagm xavier

2011/07

{*}{*}{*}{*}{o}

monica lluís papapep adriagm

2011/06

{*}{*}{*}{*}{o}

monica lluís papapep adriagm

2011/05

{*}{*}{*}{*}{o}

monica lluís papapep adriagm

2011/04

{*}{*}{*}{*}{o}

monica lluís papapep adriagm

2011/03

{*}{*}{*}{*}{o}

monica lluís papapep adriagm

2011/02

{*}{*}{*}{*}{o}

monica lluís papapep adriagm

2011/01

{*}{*}{*}{*}{o}

monica lluís papapep adriagm


2010

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2010/12

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/11

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/10

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/09

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/08

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/07

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/06

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/05

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/04

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/03

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/02

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

2010/01

{*}{*}{*}{o}{o}

lluís monica adriagm

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2010/12

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/11

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/10

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/09

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/08

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/07

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/06

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/05

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/04

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/03

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/02

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2010/01

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm


2009

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2009/12

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/11

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/10

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/09

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/08

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/07

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/06

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/05

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/04

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/03

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/02

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/01

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2009/12

{*}{*}{*}{*}{o}

monica lluís peren adriagm

2009/11

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/10

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/09

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/08

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/07

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/06

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/05

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/04

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/03

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/02

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm

2009/01

{*}{*}{*}{o}{o}

monica lluís adriagm


2008

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2008/12

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/11

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/10

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/09

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/08

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/07

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/06

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/05

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/04

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/03

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/02

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/01

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2008/12

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/11

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/10

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/09

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/08

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/07

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/06

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/05

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/04

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/03

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/02

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm

2008/01

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica adriagm alexm


2007

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2007/12

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/11

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/10

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/09

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/08

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/07

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/06

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/05

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/04

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/03

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/02

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/01

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2007/12

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/11

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/10

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/09

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/08

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/07

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/06

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/05

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/04

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/03

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/02

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2007/01

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm


2006

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2006/12

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/11

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/10

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/09

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/08

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/07

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/06

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/05

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/04

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/03

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/02

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

2006/01

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís monica alexm adriagm robertm

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2006/12

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/11

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/10

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/09

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/08

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/07

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/06

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/05

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/04

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/03

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/02

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm

2006/01

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís monica alexm adriagm


2005

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2005/12

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/11

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/10

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/09

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/08

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/07

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/06

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/05

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/04

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/03

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/02

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/01

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2005/12

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/11

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/10

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/09

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/08

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/07

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/06

{*}{*}{*}{*}{o}

lluís alexm monica adriagm

2005/05

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica adriagm xavier

2005/04

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica adriagm xavier

2005/03

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica adriagm xavier

2005/02

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica xavier adriagm

2005/01

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica xavier adriagm


2004

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2004/12

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica adriagm papapep

2004/11

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica adriagm papapep

2004/10

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica adriagm papapep

2004/09

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica adriagm papapep

2004/08

{*}{*}{*}{*}{*}

lluís alexm monica adriagm papapep

2004/07

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/06

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/05

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/04

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/03

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/02

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/01

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2004/12

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/10

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/08

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/07

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/06

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/03

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/02

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep

2004/01

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica adriagm papapep


2003

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2003/12

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica papapep adriagm

2003/08

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica papapep adriagm

2003/06

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís monica papapep adriagm

debian-l10n-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2003/12

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís papapep adriagm monica


2002

debian-user-catalan

any/mes

revisions

revisat per (nom/inicials/nick separats per un espai)

2002/08

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís papapep xavier adriagm

2002/03

{*}{*}{*}{*}{*}

alexm lluís xavier papapep adriagm


CategoryListArchiveSpam