Makron

Med makron kan du göra vissa systemomperationer på normala wikisidor. Det enda som gör dessa sidor speciella är att de innehåller makron. Om du redigerar en sida som SenasteÄndringar eller SystemInfo, så ser du exempel på det.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Sökmakron

Makro

Beskrivning

Exempel

<<TitleSearch>>

söker i sidtitlar

Se SökSida

<<FullSearch>>

söker i sidinnehåll

Se SökSida

<<FullSearch()>>

sök den aktuella sidtitlen i alla sidor (som att klicka på sidtiteln)

Se KategoriKategori-sidan

<<FullSearch('text')>>

söker efter "text" i alla sidor

Sök efter FullSearch:

 1. BOINC/Server
 2. BTS
 3. BeatriceTorracca
 4. Brasil/CategoryDocumentos
 5. Brasil/CategoryEventos
 6. Brasil/CategoryProjetos
 7. Brasil/CategoryTraduzir
 8. CategoryAlioth
 9. CategoryAntiSpam
 10. CategoryBladeComputer
 11. CategoryBootProcess
 12. CategoryBsp
 13. CategoryCategory
 14. CategoryClojure
 15. CategoryCommandLineInterface
 16. CategoryCompression
 17. CategoryDebConf
 18. CategoryDebConf19
 19. CategoryDebConf20
 20. CategoryDebianDevelopment
 21. CategoryDebianDirectory
 22. CategoryDebianIndia
 23. CategoryDebianJP
 24. CategoryDebianOn
 25. CategoryDebianQuebec
 26. CategoryDebianSpeaker
 27. CategoryDebugging
 28. CategoryDesktop
 29. CategoryDesktopApplication
 30. CategoryDesktopComputer
 31. CategoryDesktopEnvironment
 32. CategoryDpl
 33. CategoryEmdebian
 34. CategoryEtchReleaseRecertification
 35. CategoryEventos
 36. CategoryEvents
 37. CategoryFileFormat
 38. CategoryFrCommandLineInterface
 39. CategoryFrCommunity
 40. CategoryFrHomepage
 41. CategoryFrKernel
 42. CategoryFrPortal
 43. CategoryFrQuickIntroduction
 44. CategoryFrSoftware
 45. CategoryFreedomBox
 46. CategoryFreedomBoxPromote
 47. CategoryGame
 48. CategoryGameAdventure
 49. CategoryGameArcade
 50. CategoryGameBoard
 51. CategoryGameBoardChess
 52. CategoryGameCard
 53. CategoryGameDevelopment
 54. CategoryGameFPS
 55. CategoryGameMUD
 56. CategoryGamePlatform
 57. CategoryGamePuzzle
 58. CategoryGameRPG
 59. CategoryGameRPGRogue
 60. CategoryGameSimulation
 61. CategoryGameSport
 62. CategoryGameSportRacing
 63. CategoryGameStrategy
 64. CategoryGamepad
 65. CategoryGeolocation
 66. CategoryGit
 67. CategoryGsocMentor
 68. CategoryGsocStudent2018
 69. CategoryHardware
 70. CategoryHomepage
 71. CategoryJava
 72. CategoryKernel
 73. CategoryKeyboard
 74. CategoryLaptopComputer
 75. CategoryLegacy
 76. CategoryLennyReleaseRecertification
 77. CategoryListArchiveSpam
 78. CategoryLts
 79. CategoryMacintoshComputer
 80. CategoryMail
 81. CategoryModem
 82. CategoryMsIdPortal
 83. CategoryMsPortal
 84. CategoryNetworkApplication
 85. CategoryNews
 86. CategoryNotNative
 87. CategoryObsolete
 88. CategoryOfficeApplication
 89. CategoryPermalink
 90. CategoryPhone
 91. CategoryPorts
 92. CategoryPressCoverage
 93. CategoryPrinter
 94. CategoryProjectNews
 95. CategoryProposedDeletion
 96. CategoryProprietarySoftware
 97. CategoryPublication
 98. CategoryQuickIntroduction
 99. CategoryRedundant
 100. CategoryScanner
 101. CategorySoftware
 102. CategorySpec
 103. CategorySprint
 104. CategoryStorage
 105. CategorySystemAdministration
 106. CategorySystemRescue
 107. CategoryTabletComputer
 108. CategoryTeams
 109. CategoryTemplate
 110. CategoryVideo
 111. CategoryWikiTranslator
 112. CategoryWireless
 113. CategoryXWindowSystem
 114. CategoryXmpp
 115. CipUX
 116. CleanMe
 117. CommandLineInterface
 118. DatabaseServers
 119. DebianColombia
 120. DebianDevelopment
 121. DebianEvents/fr/2015/Minidebconf (Contribuer_à_Tails_en_travaillant_sur_Debian.shtml)
 122. DebianGuatemala
 123. DebianInstaller
 124. DebianKwikiMods
 125. DebianLocations
 126. DebianMultimedia/Formats
 127. DebianWiki/TranslationNamespace
 128. DebianWoody (ChangeLog.txt)
 129. FindPage
 130. FixMe
 131. Fonts
 132. FraZck/Tests
 133. Game
 134. Hardware
 135. Hardware/Certification
 136. HelpOnActions
 137. HelpOnCategories
 138. HelpOnConfiguration/SurgeProtection
 139. HelpOnMacros
 140. HelpOnSearching
 141. HidekiYamane/material (osc2008spring.odp)
 142. InstallingDebianOn/MSI
 143. InstallingDebianOn/Ratings
 144. InstallingDebianOn/Ratings/CategoryEtchRatedThreeStars
 145. Network
 146. NetworkApplication
 147. PackageManagement
 148. Packaging
 149. ProgrammingApplication
 150. Proposals
 151. Ruby
 152. SameKernel (3.2.51-2013.10.29-compilation-samefiles.txt)
 153. SecurityManagement
 154. Software
 155. Sound
 156. Sprints/2016/DebianCloudNov2016 (Minutes.txt)
 157. SystemAdministration
 158. SystemVirtualization
 159. ToDo
 160. UseBTS
 161. VersionControlSystem
 162. WebBrowsers
 163. ccts
 164. fr/CommandLineInterface
 165. fr/DebianInstaller
 166. fr/Fonts
 167. fr/Game
 168. fr/InstallingDebianOn/MSI
 169. fr/L10n/Coordination/Wiki
 170. fr/NetworkApplication
 171. fr/PackageManagement
 172. fr/SecurityManagement
 173. fr/Sound
 174. fr/WebBrowsers
 175. it/BTS
 176. it/CommandLineInterface
 177. it/DebianDevelopment
 178. it/DebianInstaller
 179. it/Game
 180. it/Hardware
 181. it/Network
 182. it/NetworkApplication
 183. it/PackageManagement
 184. it/Packaging
 185. it/Printing
 186. it/ProgrammingApplication
 187. it/Ruby
 188. it/SecurityManagement
 189. it/Software
 190. it/Sound
 191. it/SystemAdministration
 192. it/SystemVirtualization
 193. it/VersionControlSystem
 194. it/WebBrowsers
 195. ja/Ruby
 196. ko/Fonts
 197. nodiscc
 198. zh_CN/ProgrammingApplication

<<GoTo>>

gå direkt till en sida som du matar in

Se SökSidan

<<PageList(regex)>>

listar alla sidor vars titel matchar det reguljära uttrycket

Se HjälpInnehåll

Makro

Beskrivning

Exempel

<<RecentChanges>>

ger en lista med de senast ändrade sidorna

Se SenasteÄndringar

<<TitleIndex>>

ger en lista på alla sidtitlar

Se TitelRegister

<<WordIndex>>

ger en lista på alla ord i sidtitlarna

Se OrdRegister

<<WantedPages>>

ger en lista på alla refererade icke-existerande sidor

Se ?ÖnskadeSidor

<<OrphanedPages>>

ger en lista på alla sidor som inte någon annan sida länkar till

Se FöräldrarlösaSidor

<<AbandonedPages>>

ger en lista på de sidor som inte har ändrats på längst tid

Se ÖvergivnaSidor

<<RandomPage>>

en länk till en slumpvis sida

es/DebianDesktopHowTo

<<RandomPage(#)>>

länkar till ett antal slumpvisa sidor

Två slumpvisa sidor:

<<TableOfContents>>

ger en lokal innehållsförteckning

Se nedan

<<Anchor(anchorname)>>

marko för att sätta in ankare på en sida

#här

Systeminformation

Makro

Beskrivning

Exempel

<<InterWiki>>

ger en lista på alla kända InterWiki-namn

InterWiki

<<SystemInfo>>

ger information om den här wiki:n, om pythontolken och systemet

SystemInfo

<<PageCount>>

ger antalet sidor

22291 sidor

<<PageSize>>

listar storleken på alla sidor

Se SidStorlek

<<StatsChart(type)>>

ger statistiska tabeller (tillåtna typer för närvarande är: hitcounts, pagesize, useragents)

Se HändelseStatistik med undersidor

<<SystemAdmin>>

Web-interface till wiki-administration (inte färdig ännu med version 1.0)

Se SystemInfo

Annat

Makro

Beskrivning

Exempel

<<Icon(image)>>

visar systemikoner

Se HjälpMedNavigering

<<UserPreferences>>

visar en dialog för användarinställningar

Se ?AnvändarInställningar

<<BR>>

infoga en hård radbrytning

rad 1
rad 2

<<Include(HejVärlden[,"heading"[,level]])>>

infoga innehållet från en annan sida

<<FootNote(text)>>

Lägg till en fotnot (texten kan inte innehålla någon wiki-märkord), eller infoga alla explicit insamlade fotnötter om makrot är argumentläst

Se ?HjälpMedAttSkapaSidor för ett exempel

<<Date(timestamp)>>

visar tiden med systemets inställningar

2020-04-06

<<DateTime(timestamp)>>

visar tiden 1 med användarens inställning

2020-04-06 06:15:30

<<GetText(text)>>

laddar I18N texts (huvudsakligen för användning på hjälpsidor)

"EditText" är översatt till "EditText"

<<TeudView>>

användbart för ?IntraNet-utvecklings-wikis och är ett sätt att se pydoc dokumentation formatterade via en XSLT stilmall. För detaljer se EfnetPythonWiki:TeudProject

Se EfnetPythonWiki:TeudViewer?module=MoinMoin.macro.?TeudView

 1. "timestamp" kan vara tomt, vilket betyder tiden just nu, eller är annars antalet sekunder efter 1970 (unixtid), eller är en W3C tidsspecifikation ("2002-01-23T12:34:56"). (1)

Hur det ser ut

Vi visar inte exempel för alla makron här, då det skulle göra sidan för lång. Vi visar endast vad makrot <<SystemInfo>> visar: