Följande diagram är baserade på händelsestatistik i händelseloggen: