Differences between revisions 1 and 4 (spanning 3 versions)
Revision 1 as of 2006-12-11 10:52:21
Size: 1013
Comment: Creating this file to use it as "Dutch Translators notes"
Revision 4 as of 2009-03-16 03:32:56
Size: 1027
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Vervolgens enkele nota's, waaraan we ons zogoed als wel moeten proberen aan gedragen. Hier volgen enkele aanwijzingen/regels, waaraan we ons zo goed mogelijk moeten proberen te houden.
Line 5: Line 5:
* Probeer eerst de engelstalige documentatie naar het nederlands te vertalen. Mocht dat onderwerp nog niet bestaan, enventueel het artikel in het engels schrijven en vervolgens in het nederland. Mocht dat artikel nog niet bestaan in het engels, is het mischien better op dit ogenblik om een andere pagina's te vertalen, aangezien men nog niet veel nederlandstalige documentatie bezit, zullen we als eerste doel het engelstalige documentatie proberen weerspigelen. De nederlandse vertaling zal het engelstalige layout en struktuur moeten weerkaartsen. * Probeer eerst de engelstalige documentatie naar het nederlands te vertalen. Mocht dat onderwerp nog niet bestaan, schrijf dan eventueel hierover een artikel in het engels en vervolgens in het nederlands. Echter, als dat artikel nog niet bestaat in het engels, is het mischien beter op dit ogenblik om een andere pagina te vertalen. Aangezien er nog niet veel nederlandstalige documentatie bestaat, zullen we als eerste doel de engelstalige documentatie proberen te vertalen. De nederlandse vertaling zal wel de engelstalige layout en struktuur moeten weerspiegelen.
Line 7: Line 7:
* Als er suggesties/aanpassingen/toevoegingen wenst aangebracht te worden, zonder men zeker weet waar men het plaatsen kan/moet. Plaats het in ["DebianSupport"] zodat er genoeg documentatie verzameld word desbetreffend dat onderwerp/vraag/sugestie en zal men wel verder geraken en zullen we wel beslissen wat ermee gedaan moet worden. * Als er suggesties/aanpassingen/toevoegingen aangebracht dienen te worden, zonder men zeker weet waar het geplaatst kan/moet worden, plaats het in [[DebianSupport]]. Zodra er voldoende documentatie verzameld is over het desbetreffende onderwerp/vraag/sugestie zullen we kunnen beslissen wat ermee gedaan moet worden.

Dutch Translation notes:

Hier volgen enkele aanwijzingen/regels, waaraan we ons zo goed mogelijk moeten proberen te houden.

* Probeer eerst de engelstalige documentatie naar het nederlands te vertalen. Mocht dat onderwerp nog niet bestaan, schrijf dan eventueel hierover een artikel in het engels en vervolgens in het nederlands. Echter, als dat artikel nog niet bestaat in het engels, is het mischien beter op dit ogenblik om een andere pagina te vertalen. Aangezien er nog niet veel nederlandstalige documentatie bestaat, zullen we als eerste doel de engelstalige documentatie proberen te vertalen. De nederlandse vertaling zal wel de engelstalige layout en struktuur moeten weerspiegelen.

* Als er suggesties/aanpassingen/toevoegingen aangebracht dienen te worden, zonder men zeker weet waar het geplaatst kan/moet worden, plaats het in DebianSupport. Zodra er voldoende documentatie verzameld is over het desbetreffende onderwerp/vraag/sugestie zullen we kunnen beslissen wat ermee gedaan moet worden.