Dutch Translation notes:

Hier volgen enkele aanwijzingen/regels, waaraan we ons zo goed mogelijk moeten proberen te houden.

* Probeer eerst de engelstalige documentatie naar het nederlands te vertalen. Mocht dat onderwerp nog niet bestaan, schrijf dan eventueel hierover een artikel in het engels en vervolgens in het nederlands. Echter, als dat artikel nog niet bestaat in het engels, is het mischien beter op dit ogenblik om een andere pagina te vertalen. Aangezien er nog niet veel nederlandstalige documentatie bestaat, zullen we als eerste doel de engelstalige documentatie proberen te vertalen. De nederlandse vertaling zal wel de engelstalige layout en struktuur moeten weerspiegelen.

* Als er suggesties/aanpassingen/toevoegingen aangebracht dienen te worden, zonder men zeker weet waar het geplaatst kan/moet worden, plaats het in DebianSupport. Zodra er voldoende documentatie verzameld is over het desbetreffende onderwerp/vraag/sugestie zullen we kunnen beslissen wat ermee gedaan moet worden.