This page gathers the translation of the message "Debian speaks your language". It is meant also as a test for web browsers.

It should be of the form seen below:

The message list


CS_CZ Czech

Debian mluví vaším jazykem

DE_DE German

Debian spricht deine Sprache

EN_UK English

Debian speaks your language

ES_ES Spanish

Debian habla tu lengua

Debian habla su idioma

FI_FI Finnish

Debian puhuu suomea tai Debian puhuu kieltäsi

FR_FR French

Debian parle votre langue

HR_HR Croatian

Debian govori tvoj jezik.

HU_HU Hungarian

A Debian magyarul is beszél

IS_IS Icelandic

Debian talar þitt tungumál

LT_LT Lithuanian

Debian'as šneka tavo kalba

NB_NO Norwegian (bokmål)

Debian snakker ditt språk

NL_NL Dutch

Debian spreekt uw taal

PT_BR Brazilian Portuguese

Debian fala a sua língua

PT_PT Portuguese

Debian fala a sua língua

RO_RO Romanian

Debian vorbeşte limba ta

UK_UA Ukrainian

Debian розмовляє твоєю мовою

VI_VN Vietnamese

Debian có phải nói ngôn ngữ của bạn