Vertalingen: Engels Frans ?Duits Italiaans Portugees

Dit document behandeld de wifi configuratie. Het verondersteld dat je reeds de vereiste wifi driver voor jou Eee PC model geinstalleerd hebt. Ga naar DebianEeePCDutch/Hoe/Installeren en DebianEeePCDutch/Modelen voor verdere details.

De volegende instructies werden geschreven voor modelen met de madwifi driver, en vernoemen daarom ath0 als de naam voor het draadloze apparaat. Indien je een model hebt met de Ralink driver, gebruik dan ra0. Je wil dan waarschijnlijk ook naar rt2860sta gaan.

NetworkManager gebruik

Het is aangeraden voor nieuwe gebruikers om NetworkManager te gebruiken. Verwijder de eth0 en ath0 configuraties uit /etc/network/interfaces, installeer de network-manager en network-manager-gnome (of network-manager-kde) pakketten, en voeg je gebruikersnaam toe in de netdev groep. Het GNOME applet werkt met elke window manager, zolang er maar een aanmelding gebied is (bvb. lxpanel in LXDE heeft er een.)

su
apt-get install network-manager network-manager-gnome
adduser <yourusername> netdev

(Je moet je uitmelden en terug inmelden voordat het resultaat van het adduser commando van toepassing is.)

Wicd gebruik

Voor een lichtere grafische netwerk beheerder, alhoewel het nog steeds redelijk nieuw is in Debian, is wicd een goed alternatief. Hoewel het nog steeds enkel in sid zit en niet in lenny, werkt de sid versie momenteel ook in lenny. We vermoeden dat het in de toekomst ondersteund zal worden via backports.org, vermits het in populariteit aan het winnen is.

Wicd is een netwerk manager zonder specifieke vereisten, en is bruikbaar met XFCE, Fluxbox, enz.

Zodra het geinstalleerd is, kan je het pictogram in je gebruikersomgeving bekomen voor de stabiele versie door "/opt/wicd/tray.py" starten en voor de test versie met "wicd-client".

Simpel open network

Indien je ongeduldigd bent en wifi zonder encryptie wil naar een enkel toegangspunt, kan je het gewoon opzetten zoals hieronder is aangegeven:

Installeer het wireless-tools pakket.

(Bestand: /etc/network/interfaces)
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
wireless-essid router ID

Indien er spaties in het ESSID zijn, gebruik toch dan toch geen aanhalingstekens.

Wees toch gewaarschuwd dat, vooral met de rt2860 driver, wifi configuratie met deze methode dikwijls misloopt. Het werkt niet... (FixMe: geef hier een verklaring betreffende de mogelijke problemen.)

Wpa supplicant met PSK

Een meer elegante method om een verbindingen te maken met een of meerdere toegangspunten (met of zonder encryptie) is met behullp van wpasupplicant. Dit is onze aangeraden manier of wifi te configureren voor de Eee. Indien de volgende instructies niet duidelijk zijn of indien het niet werkt, lees dan de documentatie in /usr/share/doc/wpasupplicant/ voor meer details.

Doe het volgende eerst: "aptitude install wpasupplicant".

Om wifi te configureren voor een enkel toegangspunt met WPA(2)-PSK encryptie, open een tekstverwerker, copieer het volgende, en schrijf het weg als /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=netdev
ap_scan=1
fast_reauth=1
eapol_version=1
network={
    ssid="ROUTER ID"
    psk="je wachtwoord" # of psk=0123456789abcdef
    priority=5
}

Nota: sommige parameters hebben aanhalingstekens nodig en sommige niet zoals je hierboven kan zien; bvb. indien psk een hexadecimale sleutel is gebnruik je geen aanhalingstekens, maar als het een wachtwoord is moet het wel.

Editeer dan /etc/network/interfaces met het volgende:

auto ath0
iface ath0 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Herstart en je zal wifi hebben :)

Wpa supplicant in roaming mode

Voor meerdere toegangpunten zal je de "roaming" mode willen. Start met het vorige voorbeeld, veranderen "auto ath0' in 'allow-hotplug ath0', en verander 'wpa-conf' in 'wpa-roam'. Verander ook 'iface ath0 inet dhcp' in 'iface ath0 inet manual' en voeg een standaard verbindingsmethode toe: 'iface default inet dhcp'. Uiteindelijk zou je /etc/network/interfaces er als volgt moeten uitzien:

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug ath0
iface ath0 inet manual
    wpa-driver wext
    wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp

Nu zijn we klaar om extra netwerken in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf toe te voegen. Bij voorbeeld:

network={
    key_mgmt=NONE
}

Dit zorgt ervoor dat een verbinding met eender welk bereikbaar open toegangspunt mogelijk is met behulp van dhcp.

Je kan bijkomende netwerken toevoegen, elk met zijn eigen ssid en je kan een encryptie type aangeven of key_mgmt=NONE indien je ofwel geen encryptie ofwel WEP wil. We kunnen ook identificaties toevoegen, zodat je bij voorbeeld voor een huisnetwerk dat statisch is, en een lokaal netwerkcafe dat dhcp is, we onze bestanded als volgt kunnen veranderen.

Voor WEP geeft je de sleutel als volgt op:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=netdev
ap_scan=1
fast_reauth=1
eapol_version=1
network={
   ssid="cafe"
   key_mgmt=NONE
   wep_key0=FFEEDD001122
   id_str="cafe"
}
network={
   ssid="home-router"
   psk="je wachtwoord" # of psk=0123456789abcdef
   id_str="home"
}

Nota: sommige parameters hebben aanhalingstekens nodig en sommige niet zoals je hierboven kan zien; bvb. indien psk een hexadecimale sleutel is gebnruik je geen aanhalingstekens, maar als het een wachtwoord is moet het wel.

En editeer ons /etc/network/interfaces bestand met het volgende:

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug ath0
iface ath0 inet manual
    wpa-driver wext
    wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
iface cafe inet dhcp
iface home inet static
   address 192.168.1.5
   netmask 255.255.255.0
   network 192.168.1.0
   broadcast 192.168.1.255
   gateway 192.168.1.1

Tip: If you have trouble connecting to a network because it does not broadcast its ssid, add 'scan_ssid=1' to its network stanza.

Tip: Look in the DebianEeePC/HowTo/Troubleshooting section if you have an error. Also see /usr/share/doc/wpasupplicant/ docs for more details.

Tip: Once you have a working configuration, you can use wpa_gui to easily add, delete, select and scan for networks. wpa_gui is a small, neat program that could do for all your needs, without forcing you to manually edit your configuration every time you connect to a new network.