Differences between revisions 4 and 7 (spanning 3 versions)
Revision 4 as of 2008-11-27 01:17:14
Size: 8504
Editor: ?Kris Van Hees
Comment: Added link to Italian translation.
Revision 7 as of 2008-12-11 02:38:05
Size: 9235
Editor: ?Kris Van Hees
Comment: Merge in changes from the English version
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:
 1. '''De gebruiklijke manier''' om Debian Lenny te installeren op de interne SSD van een Eee PC vanop een USB key, harde schijf of SD/SDHC kaart via een netwerkverbinding zoals hieronder beschreven wordt. Indien je meer informatie wilt of de broncode voor onze specieke installatie module zoekt, kijk dan [:DebianEeePCDutch/Source/CustomInstaller:hier].  1. '''De gebruiklijke manier''' om Debian Lenny te installeren op de interne SSD van een Eee PC vanop een USB key, harde schijf of SD/SDHC kaart via een netwerkverbinding zoals hieronder beschreven wordt. De installatie module heeft ondersteuning voor braille regels en speakup zou ook moeten werken (dit moet nog getest worden.) Indien je meer informatie wilt of de broncode voor onze specieke installatie module zoekt, kijk dan [:DebianEeePCDutch/Source/CustomInstaller:hier].
Line 16: Line 16:
 1. '''Indien je ongewone vereisten hebt''' die momenteel niet via een van de vorige methodes vervuld worden, zoals bvb. geen toegang tot een netwerk, pppoe, lvm, crypto or toegankelijkheid, gebruik dan de [:DebianEeePCDutch/Hoe/InstallerenViaStdInstallatieModule:standaard installatie module].  1. '''Indien je ongewone vereisten hebt''' die momenteel niet via een van de vorige methodes vervuld worden, zoals bvb. geen toegang tot een netwerk, pppoe, lvm of crypto, gebruik dan de [:DebianEeePCDutch/Hoe/InstallerenViaStdInstallatieModule:standaard installatie module].
Line 59: Line 59:
/!\ Wees gewaarschuwd: Zelfs als je wifi gebruikte tijdens de installatie is het niet zeker dat wifi nog steeds zal werken nadat je het systeem herstart, zeker indien je een minimale installatie gedaan hebt. Het is aangeraden om ["DebianEeePCDutch/Hoe/Wifi"] te lezen (zelfs als het niet nodig is tijdens de installatie.)
Line 60: Line 62:
Het is aangeraden om een kleine (rond 16Mb) EFI partitie (type 0xef) te houden aan eht begin of het einde van /dev/sda. Het laat de BIOS toe om Boot Booster aan te zetten. Dat is een functie die de (meestal lange) tijd die de Eee PC nodig heeft om het systeem tot Grub te starten verminderd.

Vertalingen: [:DebianEeePCGerman/HowTo/Install:Duits] [:DebianEeePC/HowTo/Install:Engels] [:DebianEeePCFrench/HowTo/Install:Frans] [:DebianEeePCItalian/HowTo/Install:Italiaans] [:DebianEeePCPortuguese/HowTo/Install:Portugees]

?TableOfContents

Veiligheidskopie

Methodes of een veiligheidskopie van de Eee PC te maken en om die terug te schrijven kunnen hier gevonden worden [:DebianEeePCDutch/TipsEnTruken#head-53ebdb32e424e402e323ecd03f15a1d8dfb37f64:?TipsEnTruken]

Bepaal je model#

Gelieve de pagina voor jou speciek model# in [:DebianEeePCDutch/Modelen] te vinden en het eerst te lezen. Terwijl we ons best doen om te zorgen dat de installatie module "gewoon werkt" voor alle modelen, lanceert Asus nieuwe modelen op duizelingwekkende tempo, dikwijls met bedrieglijk gelijkaardige model#s die volledig verschillende hardware bevatten, en sommige vereisen meer werk om alles werkend te krijgen. (Zie ook de [#head-c35393e4066043be24fc767cf2497ad2e6bf2910 Configureer een draadloze verbinding] sectie.)

Selecteer de gepaste installatie methode

  1. De gebruiklijke manier om Debian Lenny te installeren op de interne SSD van een Eee PC vanop een USB key, harde schijf of SD/SDHC kaart via een netwerkverbinding zoals hieronder beschreven wordt. De installatie module heeft ondersteuning voor braille regels en speakup zou ook moeten werken (dit moet nog getest worden.) Indien je meer informatie wilt of de broncode voor onze specieke installatie module zoekt, kijk dan [:DebianEeePCDutch/Source/CustomInstaller:hier].

  2. Indien je de installatie op een USB key of SD/SDHC kaart wil zetten, lees dan eerst dit document en volg dan ["DebianEeePCDutch/Hoe/InstalleerOpSDcardOfUsbStick"].

  3. Indien je ongewone vereisten hebt die momenteel niet via een van de vorige methodes vervuld worden, zoals bvb. geen toegang tot een netwerk, pppoe, lvm of crypto, gebruik dan de [:DebianEeePCDutch/Hoe/InstallerenViaStdInstallatieModule:standaard installatie module].

  4. Indien je geen USB key, externe hard schijf, SD/SDHC kaart of CD/DVD-ROM hebt, is het mogelijk voor sommige modelen om de standaard installatie module te starten via een netwerk verbinding (hoewel je dan momenteel een USB ethernet adapter nodig hebt). Ga naar ["DebianEeePCDutch/Hoe/InstallerenViaNetboot"].

Download installatie module en schrijf het naar een USB stick

Download onze installatie module van http://eeepc.debian.net/debian/images/debian-eeepc.img, ~16M groot (md5sum: http://eeepc.debian.net/debian/images/debian-eeepc.img.md5). Dit kleine bestand bevat alles dat noodzakelijk is om een Debian installatie te starten die andere bestanden via een netwerk verbinding zal bekomen.

Je hebt een kleine USB stick nodig om de installatie module op te zetten. Bestaande gegevens op de USB stick zullen vernietigd worden. Kopieer het bestand naar je USB stick or SD kaart met behulp van dd. Je mag de USB stick niet mount. (Zorg ervoor dat mogelijke bestaande bestandssystemen niet meer beschikbaar zijn via 'umount' -- controlleer dit met 'df'.)

dd if=debian-eeepc.img of=/dev/<JOU-USB-APPARAAT>
sync

Nota: <JOU-USB-APPARAAT> = het gehele apparaat, niet een partitie van het apparaat (bvb. /dev/sdX NIET /dev/sdX1). Zorg ervoor dat je de primaire naam van het apparaat opheeft en niet een alias (zoals dikwijls gebruikt wordt door interne SD kaart lezers -- controlleer dit met 'dmesg'). Wees zeker dat de USB/SD niet ge-'mount' is.

Gebruik het volgende commando om de juiste naam van het apparaat te bepalen:

ls -l /dev/disk/by-id/usb*

Voor Windows gebruik je best dd 0.6 beta 2 for windows http://webconverger.com/dd.exe (officiele pagina http://www.chrysocome.net/dd) om het naar jou USB stick or SD kaart te kopieren. X: is de schijf letter voor jou USB stick of SD kaart.

dd if=debian-eeepc.img od=X:

Je hebt mogelijk opgemerkt dat je het hele apparaat gebruikt zonder een partitie tabel. Dat werkt omdat de BIOS weet hoe direct van FAT partities opgestart kan worden. Deze startmethode noemt men "superfloppy" mode en is ondersteund in de Eee PC BIOS voor USB apparaten en SD kaarten.

Start je eeepc met een stick in het slot en duw op escape om een menu te bekomen waar je kan kiezen van welk apparaat op te starten. Zodra de installatie module gestart is, ga je zoals gewoonlijk verder. Installeer een standaard systeem; je kan later toepassingen naar keuze toevoegen.

Configureer een Draadloze Verbinding

Zodra je de netwerk sectie van de installatie module bereikt krijg je een keuze tussen twee apparaten. eth0 is je ethernet en ath0 of ar0 zijn je draadloze apparaten. Voor 701 (maar niet 701SD,) 900, 900A en 901GO gebruikers zijn open/wep/wpa opties voor installatie. Voor ra0 gebruikers (901, 1000, 1000HD,) is het geweten dat wep niet werkt, en wpa kan mogelijk werken al naar gelang je AP.

Nota: indien de draadloze installatie niet werkt, kan je de installatie verder doen via ethernet. De installatie module zal nu de juiste modules voor je draadloze kaart installeren. (Of je het tijdens de installatie gebruikt of niet. Het zal niet in het interfaces bestand toegevoegd worden tenzij de installatie via draadloze verbinding succesvol was.)

Je zal het ESSID van je AP moeten weten vermits de installatie module je geen lijst van APs zal geven om te kiezen. Nadat je het ESSID opgeeft zal je wep sleutel gevraagd worden. Indien je WPA gekozen hebt, zal je wachtwoord gevraagd worden. (WPA enterprise is niet ondersteund). Zorg ervoor dat je 's:' voor je wep sleutel zet indien het een ascii string is.

Er zal dan een poging gemaakt worden op een dhcp lease te bekomen via het AP, en indien dit faalt zal je de optie krijgen om het netwerk manueel te configureren. (Indien je static ips voor je netwerk gebruikt, vermoed ik dat je weet wat je hier moet doen.)

Vanaf dit punt is alles hetzelde als een normale Debian installatie.

/!\ Wees gewaarschuwd: Zelfs als je wifi gebruikte tijdens de installatie is het niet zeker dat wifi nog steeds zal werken nadat je het systeem herstart, zeker indien je een minimale installatie gedaan hebt. Het is aangeraden om ["DebianEeePCDutch/Hoe/Wifi"] te lezen (zelfs als het niet nodig is tijdens de installatie.)

Partitioneren en swap

Het is aangeraden om een kleine (rond 16Mb) EFI partitie (type 0xef) te houden aan eht begin of het einde van /dev/sda. Het laat de BIOS toe om Boot Booster aan te zetten. Dat is een functie die de (meestal lange) tijd die de Eee PC nodig heeft om het systeem tot Grub te starten verminderd.

Het is geen probleem om ext3 als je bestandssysteem te gebruiken, wat ook de standaard is. Ga naar http://wiki.eeeuser.com/ssd_write_limit betreffende een goed argument dat je je flash schijf niet zal vernietigen door het kleine percentage extra schrijfoperaties dat een bestandssysteem met een journaal zal uitvoeren gedurende het leven van de schijf. Je kan mogelijk kiezen om geen swap te gebruiken simplerweg omdat het plaats uitspaard op de relatief kleine SSD in de Eee. Je kan ook optimalizatietips vinden in ["DebianEeePCDutch/TipsEnTruken"] indien je nog steeds bedenkingen hebt betreffende de invloed van schrijfoperaties op de leefspanne.

Indien je nog steeds swap nodig hebt voor bvb. suspend-to-disk, kan je een swap bestand aanmaken en het niet voor swap gebruiken. Verdere informatie hierover kan je [http://demenzia.net/2008/02/22/using-suspend-to-disk-with-eeexubuntu-on-a-eeepc hier] vinden.

Tasksel

  • Na een tijdje zal de installatie module je een lijst geven van taken waarvoor toepassingen geinstalleerd kunnen worden.
  • Het is OK om nu enkel 'standaard' te installeren en andere toepassingen later te installeren.
  • Voor een echt minimaal systeem kan je zelfs standaard weg laten.
  • Lenny D-I RC1 zou ondersteuning moeten hebben om taak selectie als opstartoptie te geven. Je kan nu een standaard desktop taak kiezen door een opstartoptie toe te voegen: 'desktop=lxde' of 'desktop=xfce'.

Verdere Configuratie

Wanneer je voor de eerste keer opstart zal de draadloze verbinding opgestart worden met dezelfde AP en sleutel die je gebruikt hebt tijdens de installatie (indien je een installatie deed via een draadloze verbinding). Om deze informatie te veranderen moet je het /etc/network/interfaces bestand aanpassen. Kijk naar man interfaces voor meer informatie, of ga naar ["DebianEeePCDutch/Hoe/Wifi"].

Nadat de Eee geinstalleerd is wil je waarschijnlijk het systeem ["DebianEeePCDutch/Hoe/Configureren"] om andere dingen werkend te krijgen, zoals bvb. de webcam en Xorg instellingen.

Vernieuwingen

Nota: Wanneer je vernieuwd, moet je zeker aandacht besteden aan ["DebianEeePCDutch/Hoe/Vernieuwen"] vermits we daar problemen zullen toevoegen die mogelijk kunnen voorkomen.

Help Zoeken

Indien je problemen hebt, gelieve naar #debian-eeepc op oftc te gaan, of je kan altijd vragen stellen op de mailinglijst.