(For Norwegian Schools)

Forslag til Skolelinux-meny

For norske skoler har vi tidligere gått inn for et utkast til ny skolemeny (erstatter KDE-menyen slik den er som standard). Tatt fritt etter hukommelsen (endrer mer når jeg finner originalen, den er hjemme nå):

NB: Intet skille mellom ulike klassetrinn, men bare en generisk inndeling foreløpig)