Tips om feilrapporter

Det er en del spørsmål på epostlistene om hvorfor ikke ting virker. Ofte er disse spørsmålene ufullstendige, sett fra en utviklers synspunkt. Da tar det ekstra tid før problemene kan løses fordi det er nødvendig med en runde til med spørsmål og svar før den nødvendige informasjonen er på plass og en utvikler eller annen bruker kan gi et fornuftig svar.

I tillegg er det alltid svært interessant for utviklerne å få vite hvordan ny eller endret funksjonalitet faktisk virker (eller ikke virker). Vi har begrenset med maskinvare å teste på, og det er derfor viktig at andre enn utviklerne bruker Skolelinux på så mange typer maskiner og med så mange typer installasjoner som mulig. Men det er da svært viktig med god tilbakemelding fra installasjonene, slik at vi kan se hva som skjedde.

Det følgende er en liste over informasjon vi trenger for å kunne hjelpe trengende:

Informasjonen over sender du så til epostlistene.

For alle som rapporterer om testinstallasjoner ber vi også om at loggene nevnt over gjøres tilgjengelige. Legg dem gjerne ved en e-post-melding, eller legg dem ut på et nettsted du har tilgang til og send en peker til dette. Om du ikke har nettforbindelse på maskinen der Skolelinux ble installert, kan du legge loggene på en diskett og ta dem med til en annen maskin som har nettilgang. Generelt gjelder at det sjelden kan gis for mye informasjon.