Nyttige kommandoer

Støtte for 4 GB minne <-- inn under konfigurasjonstyring

Brukertilfelle: Fordi det er begrenset plass på Skolelinux/Debian-edu CD-en er det bare lagt med en Linux-kjerne, altså minste felles multiplum. Det betyr at det er lagt med en kernel som virker på flest mulig typer maskinvare.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Hvilken type kernel som kjører finner man ut med kommandoen uname -a. Kommandoen kan brukes senere for å sikre at man har oppgradert til ønsket kjerne. Da kan det se slik ut:

tjener:~# uname -a
Linux tjener.intern 2.6.8-2-386 #1 Thu May 19 17:40:50 JST 2005 i686 GNU/Linux

Her kjøres en 386-kjerne, som burde virke på omtrent alt av PC-er. Men den er ikke optimal for to prosessorkjerner eller mer enn 940 MB minne.

Ønskes en kjerne for nye tjenermaskiner med masse minne og flere prosessorer, kan du laste ned og installere dette etterpå. Pakkesystemet til Debian gjør dette enkelt.

Se på Seksjon 8.9 for en mer detaljert beskrivelse av apt-get og dpkg.

smp er nøkkelordet man må se etter når man vil ha en Linux-kjerne med støtte for mere minne enn 940MB minne og doble prosessorer. Forkortelsen smp står for Symmetric Multi-Processors. Kommandoen kjøres fra et skall som lister ut antall kjerner klar for installasjon:

apt-cache search kernel-image | grep smp

. Når dette skrives får man følgende utlisting:

kernel-image-2.4-686-smp - Linux kernel image for version 2.4 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP
kernel-image-2.4-k7-smp - Linux kernel image for version 2.4 on AMD K7 SMP
kernel-image-2.4.27-2-686-smp - Linux kernel image for version 2.4.27 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP
kernel-image-2.4.27-2-k7-smp - Linux kernel image for version 2.4.27 on AMD K7 SMP
kernel-image-2.6-686-smp - Linux kernel image for version 2.6 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.
kernel-image-2.6-amd64-k8-smp - Linux kernel image for version 2.6 on AMD64 SMP systems
kernel-image-2.6-em64t-p4-smp - Linux kernel image for version 2.6 on Intel EM64T SMP systems
kernel-image-2.6-k7-smp - Linux kernel image for version 2.6 on AMD K7 SMP.
kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp - Linux kernel image for version 2.6.8 on AMD64 SMP systems
kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4-smp - Linux kernel image for version 2.6.8 on Intel EM64T SMP systems
kernel-image-2.6.8-2-686-smp - Linux kernel image for version 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.
kernel-image-2.6.8-2-k7-smp - Linux kernel image for version 2.6.8 on AMD K7 SMP.

Det er ikke behov for å oppgi en bestemt kjerne-versjon som 2.4.27 eller 2.6.8. Bare bruk 2.4 eller 2.6. Dette koker ned til

kernel-image-2.4-686-smp - Linux kernel image for version 2.4 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP
kernel-image-2.4-k7-smp - Linux kernel image for version 2.4 on AMD K7 SMP
kernel-image-2.6-686-smp - Linux kernel image for version 2.6 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.
kernel-image-2.6-amd64-k8-smp - Linux kernel image for version 2.6 on AMD64 SMP systems
kernel-image-2.6-em64t-p4-smp - Linux kernel image for version 2.6 on Intel EM64T SMP systems
kernel-image-2.6-k7-smp - Linux kernel image for version 2.6 on AMD K7 SMP.

Nå trenger man kun å vite hva slags prosessor man har som f.eks. 686 (Intel), k7 (AMD), AMD64 eller EM64T

Straks man vet vilken kjerne som passer på maskinen kan den installeres med kommandoen

apt-get install kernel-image-2.6-<din prosessortype>-smp

Er det en Intel Xeon i maskinen kan man bruke

apt-get install kernel-image-2.6-686-smp

Bruker man en 2.4-kjerne

apt-get install kernel-image-2.4-<din prosessortype>-smp

Har man en AMD Athlon(TM) MP 2000 kan man bruke

apt-get install kernel-image-2.6-k7-smp

Når man installerer ny kjerne kan man se noe som dette:

tjener:~# apt-get update
tjener:~# apt-get install kernel-image-2.6-686-smp
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
 kernel-image-2.6.8-2-686-smp
Suggested packages:
 lilo kernel-doc-2.6.8 kernel-source-2.6.8
Recommended packages:
 irqbalance
The following NEW packages will be installed:
 kernel-image-2.6-686-smp kernel-image-2.6.8-2-686-smp
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 15.3MB of archives.
After unpacking 44.9MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://ftp.debian.org sarge/main kernel-image-2.6.8-2-686-smp 2.6.8-16 [15.3MB]
Get:2 http://ftp.debian.org sarge/main kernel-image-2.6-686-smp 101 [2154B]
Fetched 15.3MB in 1m13s (208kB/s)
Selecting previously deselected package kernel-image-2.6.8-2-686-smp.
(Reading database ... 80762 files and directories currently installed.)
Unpacking kernel-image-2.6.8-2-686-smp (from .../kernel-image-2.6.8-2-686-smp_2.6.8-16_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package kernel-image-2.6-686-smp.
Unpacking kernel-image-2.6-686-smp (from .../kernel-image-2.6-686-smp_101_i386.deb) ...
Setting up kernel-image-2.6.8-2-686-smp (2.6.8-16) ...
File descriptor 3 left open
File descriptor 4 left open
File descriptor 5 left open
File descriptor 6 left open
File descriptor 7 left open
  Finding all volume groups
  Finding volume group "vg_data"
  Finding volume group "vg_system"
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub .
Testing for an existing GRUB menu.list file... found: /boot/grub/menu.lst .
Searching for splash image... none found, skipping...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.8-2-686-smp
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
Setting up kernel-image-2.6-686-smp (101) ...

Som det vises ble det spurt om å installere kernel-image-2.6-686-smp, og det ble automatisk oversatt til å installere kernel-image-2.6.8-2-686-smp. Det ble også foreslått å installere noen andre pakker som kan være nyttige.

Start maskinen på ny med kommandoen: shutdown -r now

Unntakshåndtering

For å få brukt ny kjerne må man starte maskinen på nytt.

Bygge av kjerne på en Skolelinux/Debian-edu-maskin er eneste gang man behøver omstart. Når man installerer andre program er det ikke behov for omstart.

Verifikasjon

Kjører man kommandoen uname -a etter installasjon, så vil man se

tjener:~# uname -a
Linux tjener.intern 2.6.8-2-686-smp #1 SMP Thu May 19 17:27:55 JST 2005 i686 GNU/Linux

Etter installasjon av smp-kjerne, og omstart er utført, kan man kjøre kommandoen free og cat /proc/cpuinfo. Då kan man se om den nye kjernen bruker alt minne og begge prosessorer.

ltspserver00:~# free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    4074752  4045556   29196     0   339248  2327780
-/+ buffers/cache:  1378528  2696224
Swap:   1835000    5852  1829148

Her er en nedkortet utskrift som har fjernet unødvendig utskrift.

ltspserver00:~# cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family   : 15
model      : 2
model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz

processor    : 1
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family   : 15
model      : 2
model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz

processor    : 2
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family   : 15
model      : 2
model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz

processor    : 3
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family   : 15
model      : 2
model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz

Oppdater konfigurasjonsdatabase

Administrasjon av pakker (apt-get)

Brukertilfelle: Installere nye programmer eller oppdatere programmer.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

For å installere pakker trenger man å forteller hvor de skal hentes fra. Altså hvilket pakkearkiv som skal brukes.

Man kan bestemme pakkearkiv i fila /etc/apt/sources.list

Man kan arbeide med pakkeadministrasjon på kommandolinja. Det er flere grafiske program også som f.eks. KPackage 7 eller Webmin 12

Dette avsnittet gir en rask introduksjon til bruk av kommandolinje for administrasjon av pakker.

Dette er innholdet av en fil med referanser til pakkearkiv på Internett eller fra en CD-rom:

#deb file:///cdrom/ sarge main local

deb cdrom:[Debian GNU/Linux edu _Sarge_ - Unofficial i386 Binary-1 (20050808)]/ unstable contrib local main non-free

# deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
#deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib non-free
### Use (by uncommenting) either http or ftp, NOT both
### http based apt source: ----------------
# deb http://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free
# deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free
# deb http://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local
### ftp based apt source: -----------------
# deb ftp://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free
# deb ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free
# deb ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local

Merk at linjene uten skigard ( # ) forran kan brukes som referanse til pakkearkiv. Eksemplet vise at man kun får pakker fra CD-rommen som ble brukt under installsjon. Andre arkiv er ikke aktivisert. Skal man gjøre dette bør man åpne for sikkerhetsoppgraderinger. Så kan man prøve seg på andre arkiver for flere pakker.

Som en start bør det se ut som dette:

#deb file:///cdrom/ sarge main local

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux edu _Sarge_ - Unofficial i386 Binary-1 (20050808)]/ unstable contrib local main non-free

#deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib non-free
### Use (by uncommenting) either http or ftp, NOT both
### http based apt source: ----------------
deb http://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free
deb http://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local
### ftp based apt source: -----------------
# deb ftp://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free
# deb ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free
# deb ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local

Merk at det er plassert et #-tegn forran linjen som har «deb: cdrom». Det er ikke nødvendig å laste pakker fra CD-rom når man kan få alt og mer til fra Internett.

Legges det til en ny linje i denne fila må man også oppdatere databasen som har informasjon om hva som er tilgjengelig.

Se Kapittel 13 for andre linjer som kan legges inn som kilde for pakker.

Unntakshåndtering

Linkene til pakkearkiv har en bestemt utforming. Følger man ikke dette får man feilmelding ved oppdatering med oppfordring om å rette feilen.

Kommentartegnet ( # ) er også på plass forran flere linjer i fila. Teknikken med "å kommentere ut", er typisk for de fleste oppsettsfiler i Linux. Andre symbol som kan være i bruk er semikollon ( ; ) og doble skråstreker ( // ). Men her er det altså skigard som gjelder, og fjernes dette gjelder det som står på linja.

Oppdater pakkearkivet

Brukertilfelle: Oppdater pakkearkivet med oversikt over oppdaterte programmer.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Utvalget av tilgjengelige pakker oppdateres stadig. Det mest vanlige er at det kommer sikkerhetsoppdateringer. Nye versjoner av programvaren kan også bli lagt ut. Derfor må man oppdatere informasjonen om pakkearkivene. Dette gjøres med følgende kommando

tjener:~# apt-get update
Get:1 http://ftp.skolelinux.no sarge/local Packages [17.4kB]
Ign http://ftp.skolelinux.no sarge/local Release
Get:2 http://non-us.debian.org sarge/non-US/main Packages [20B]
Get:3 http://non-us.debian.org sarge/non-US/main Release [102B]
Get:4 http://non-us.debian.org sarge/non-US/contrib Packages [20B]
Get:5 http://non-us.debian.org sarge/non-US/contrib Release [105B]
Get:6 http://non-us.debian.org sarge/non-US/non-free Packages [20B]
Get:7 http://non-us.debian.org sarge/non-US/non-free Release [106B]
Get:8 http://ftp.debian.org sarge/main Packages [3347kB]
Get:9 http://security.debian.org sarge/updates/main Packages [155kB]
Get:10 http://security.debian.org sarge/updates/main Release [110B]
Get:11 http://security.debian.org sarge/updates/contrib Packages [538B]
Get:12 http://security.debian.org sarge/updates/contrib Release [113B]
Get:13 http://security.debian.org sarge/updates/non-free Packages [20B]
Get:14 http://security.debian.org sarge/updates/non-free Release [114B]
Get:15 http://ftp.debian.org sarge/main Release [95B]
Get:16 http://ftp.debian.org sarge/contrib Packages [56.2kB]
Get:17 http://ftp.debian.org sarge/contrib Release [98B]
Get:18 http://ftp.debian.org sarge/non-free Packages [58.4kB]
Get:19 http://ftp.debian.org sarge/non-free Release [99B]
Fetched 3635kB in 23s (157kB/s)
Reading Package Lists... Done

Man bør kjøre denne kommandoen før en oppgradering, eller før man legger til nye pakker.

Unntakshåndtering

Verifikasjon

Oppdater til nye pakker

Brukertilfelle: Oppdatering av installerte pakker til nyere utgave om dette er tilgjengelig

Forfatter: Klaus Ade Johnstad

Medforfatter: Knut Yrvin

Alle pakkene som allerede er installert kan oppgraderes til nyere versjoner med kommandoen

apt-get upgrade

tjener:~# apt-get upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be upgraded:
 apache apache-common apache2-utils bsdutils cfengine cfengine-doc courier-authdaemon courier-base courier-imap courier-imap-ssl courier-ldap
 courier-ssl cpio debian-edu-config debian-edu-install education-common education-main-server education-networked education-tasks libapr0 libice6
 libmysqlclient12 libpam-ldap libpcre3 libsensors3 libsm6 libsnmp-base libsnmp5 libssl0.9.7 libungif4g libx11-6 libxext6 libxft1 libxi6 libxmu6 libxmuu1
 libxp6 libxpm4 libxrandr2 libxt6 libxtrap6 libxtst6 localization-config lynx mount mysql-common ntp ntp-refclock ntp-server ntpdate openssl python2.3
 slbackup snmp squid squid-common tcpdump util-linux xdebconfigurator xfree86-common xlibs xlibs-data
62 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 23.7MB of archives.
After unpacking 225kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]

Bare trykk Enter eller 'Y' og så Enter. Pakkene vil lastes ned og installeres automatisk. Man vil få en endringslogg i det oppgraderingen starter.

Straks man har oppgradert kan man slette pakkene som er lasted ned i katalogen /var/cache/apt/archives/. Bruk kommandoen

apt-get clean

for å rydde i arkivet. Dette bør gjøres av og til. Ellers blir /var fylt opp.

Varsel

Noen ganger er det greit å se hva som kommer til å skje før man oppgraderer. Man vil gjøre en vurdering om det er behov for å laste ned flere store pakker. Kanskje må man vente til det er mer tilgjengelig nettkapasitet. Kjører man

apt-get upgrade --simulate

vil man simulere hva som vil skje, uten at det faktisk skjer. Er dette for mye informasjon på skjermen kan man kjøre

apt-get upgrade --simulate | more

Ser det greit ut, kan man kjøre kommandoen igjen uten paramteret --simulate

Det går også å bruke aptitude dist-upgrade i kombinasjon med apt-get upgrade.

Unntakshåndtering

Noen ganger vil man få en melding om endringer som berører pakker som skal oppgraderes eller installeres, som her

kdeaddons (4:3.1.0-4) unstable; urgency=low

 * Rebuilt against libvorbis0a (closes: #184713).
 * Removed alpha compile flags.
 * Fresh admin/ sync.

 -- Ben Burton <bab@debian.org> Sun, 16 Mar 2003 16:00:19 +1100

kdeaddons (4:3.1.0-2) unstable; urgency=low

 * First KDE3 upload to debian!
 * Applied Ewald Snel's patch for xine support.
 * Rolled the epoch to aid upgrades from the unofficial repository on
  ftp.kde.org.. *sigh*

Bruk Mellomrom på tastaturet for å rulle gjennom meldingen. Da vil du se

quanta (1:3.0pr1-1) unstable; urgency=low

 * New upstream release.
 * Built for KDE3.

 -- Ben Burton <benb@acm.org> Wed, 4 Sep 2002 10:36:12 +1000

(END)

Trykk q-tasten for å avslutte, og man får

Fetched 60.2MB in 11m24s (87.9kB/s)
Reading changelogs... Done
apt-listchanges: Do you want to continue? [Y/n]?

For å fortsette må man trykke Y for Ja.

Verifikasjon

Oversikt over installerte pakker

Brukertilfelle: Ønsker oversikt over installerte pakker

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Man kan få en oversikt over installerte pakker med å bruke kommandoen

dpkg --list | more

Vær klar over at de to første bokstavene til pakken: "ii" betyr at en pakke er fullt installert.

Er man ute etter status på en bestemt pakke kan man bruke grep i søket etter den:

tjener:~# dpkg --list | grep apache
ii apache     1.3.33-6    versatile, high-performance HTTP server
ii apache-common 1.3.33-6    support files for all Apache webservers
ii apache2-utils 2.0.54-4    utility programs for webservers

Finn navn til bestemt pakke

Brukertilfelle: Ofte er det vanskelig å huske navnet på en pakke.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

For å finne en bestemt pakke kan man bruke et søkeord med kommandoen:

apt-cache search <pakkenavn>

Blir det for mye tekst på skjermen kan man prøve

apt-cache search <pakkenavn>|more

Det er to symboler < og > må ikke brukes. De er bare brukt i dette eksemplet.

tjener:~# apt-cache search apache
apache - versatile, high-performance HTTP server
apache-common - support files for all Apache webservers
apache-dbg - debug versions of the Apache webservers
apache-dev - development kit for the Apache webserver
apache-doc - documentation for the Apache webserver
apache-perl - versatile, high-performance HTTP server with Perl support
apache-ssl - versatile, high-performance HTTP server with SSL support
apache-utils - utility programs for webservers (transitional package)

Som skjerbildet viser er det mye som er relatert til apache enn de pakkene som allerede er installert.

Vis tilgjengelig informasjon om pakker

Brukertilfelle: Ønsker å få opplysninger om pakken. Det kan være avhengigheter til andre pakker ol.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Kommandoen

apt-cache showpkg <packagename>

og

<apt-cache policy <packagename>

vil gi detaljer om pakken.

tjener:~# apt-cache showpkg kdissert
Package: kdissert
Versions:
0.3.8-1(/var/lib/apt/lists/ftp.debian.org_debian_dists_sarge_main_binary-i386_Packages)

Reverse Depends:
Dependencies:
0.3.8-1 - kdelibs4 (2 4:3.3.2-4.0.2) libc6 (2 2.3.2.ds1-4) libgcc1 (2 1:3.4.1-3) libqt3c102-mt (2 3:3.3.3) libstdc++5 (2 1:3.3.4-1)
Provides:
0.3.8-1 -
Reverse Provides:
tjener:~# apt-cache policy kdissert
kdissert:
 Installed: (none)
 Candidate: 0.3.8-1
 Version Table:
   0.3.8-1 0
    500 http://ftp.debian.org sarge/main Packages

Så man ser pakken kdissert ikke er installert, men tilgjengelig for installasjon i versjon 0.3.8-1 fra http://ftp.debian.org sarge/main

Installasjon av pakker

Brukertilfelle: Ønsker å installere et program eller programpakke.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Når man har funnet pakken som skal installeres, kjøres kommandoen

apt-get install <pakkenavn>

Ønsker man å se hva som skjedde under installasjon bør man kjøre en simulering først med kommandoen

apt-get install <pakkenavn> --simulate

tjener:~# apt-get install aterm --simulate
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
 aterm
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Inst aterm (0.4.2-11 Debian:3.1r0/stable)
Conf aterm (0.4.2-11 Debian:3.1r0/stable)
tjener:~# apt-get install aterm
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
 aterm
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 91.6kB of archives.
After unpacking 287kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.debian.org sarge/main aterm 0.4.2-11 [91.6kB]
Fetched 91.6kB in 1s (71.0kB/s)
Selecting previously deselected package aterm.
(Reading database ... 32924 files and directories currently installed.)
Unpacking aterm (from .../aterm_0.4.2-11_i386.deb) ...
Setting up aterm (0.4.2-11) ... 

Fjerning av installerte pakker

Brukertilfelle: Ønsker å fjerne bestemte pakker som ikke skal brukes.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

For å finne en bestemt pakke som skal fjernes brukes kommandoer som er nevnt over.

Når man har funnet navnet på pakken kjører man kommandoen

apt-get remove <pakkenavn>

Ønsker man å se hva om skjer ved pakkefjerning kan man simulere dette med kommandoen

apt-get remove <pakkename> --simulate

tjener:~# apt-get remove aterm --simulate
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be REMOVED:
 aterm
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Remv aterm (0.4.2-11 Debian:3.1r0/stable)
tjener:~# apt-get remove aterm
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be REMOVED:
 aterm
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 287kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
(Reading database ... 32936 files and directories currently installed.)
Removing aterm ...

Installer bestemt versjon av en pakke

Brukertilfelle: Ønsker en bestemt versjon av en pakke. Det kan f.eks være en tidligere utgave av et program.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Når man installerer en pakke med kommandoen

apt-get install <packagename>

er det den nyeste pakken som blir installert. Noen ganger ønsker man ikke den nyeste utgaven, men en eldre versjon.

apt-get install <pakkenavn>=eldre_versjonsnummer

Ønskes en eldre utgave av backup-modulen Webmin kan man kjøre

apt-cache showpkg webmin-slbackup

for å få en oversikt over tilgjengelig utgave

tjener:~# apt-cache policy webmin-slbackup
webmin-slbackup:
 Installed: 0.0.10-1
 Candidate: 0.0.10-1
 Version Table:
 *** 0.0.10-1 0
    500 http://ftp.skolelinux.no sarge/local Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   0.0.9-1 0
    500 http://ftp.debian.org sarge/main Packages

Her kan man se at det er to utgaver tilgjengelig. Både 0.0.9-1 og 0.0.10-1

Ønskes versjon 0.0.9-1 av programmet kan den installeres med følgende kommando

apt-get install webmin-slbackup=0.0.9-1

tjener:~# apt-get install webmin-slbackup=0.0.9-1 --simulate
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be DOWNGRADED:
 webmin-slbackup
0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
Inst webmin-slbackup [0.0.10-1] (0.0.9-1 Debian:3.1r0/stable)
Conf webmin-slbackup (0.0.9-1 Debian:3.1r0/stable)
tjener:~# apt-get install webmin-slbackup=0.0.9-1
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be DOWNGRADED:
 webmin-slbackup
0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 22.0kB of archives.
After unpacking 131kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://ftp.debian.org sarge/main webmin-slbackup 0.0.9-1 [22.0kB]
Fetched 22.0kB in 0s (23.6kB/s)
dpkg - warning: downgrading webmin-slbackup from 0.0.10-1 to 0.0.9-1.
(Reading database ... 32924 files and directories currently installed.)
Preparing to replace webmin-slbackup 0.0.10-1 (using .../webmin-slbackup_0.0.9-1_all.deb) ...
Unpacking replacement webmin-slbackup ...
Setting up webmin-slbackup (0.0.9-1) ...

Installer pakke med dpkg

Brukertilfelle: Noen ganger er det ønsket å laste ned en pakke fra andre som ikke ligger i et Debian nettarkiv. Operas nettleser et en slik pakke.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Last ned pakken fra hjemmesiden til de som har laget programmet. Det kan f.eks være Opera. Programmet installeres med følgende kommando:

dpkg -i <pakkens fulle filnavn>

. Ønsker man først å simulere dette prøv

dpkg --no-act -i <pakkens fulle filnavn>

tjener:~# dpkg --install --no-act opera_8.51-20051114.5-sharedqt_en_sarge_i386.deb
Selecting previously deselected package opera.
(Reading database ... 32924 files and directories currently installed.)
Unpacking opera (from opera_8.51-20051114.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb) ...
tjener:~# dpkg --install opera_8.51-20051114.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb
Selecting previously deselected package opera.
(Reading database ... 32924 files and directories currently installed.)
Unpacking opera (from opera_8.51-20051114.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of opera:
 opera depends on libqt3c102-mt; however:
 Package libqt3c102-mt is not installed.
dpkg: error processing opera (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 opera

dpkg krever mer håndtering enn apt-get fordi den ikke håndterer pakkeavhengigheter. Det betyr at man kanskje må kjøre apt-get umiddelbart etterpå med ekstra paramter. F.eks. hjelper det å kjøre apt-get --fix-broken for å ordne opp

tjener:~# apt-get install --fix-broken --simulate
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
 libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2
Suggested packages:
 nas liblcms-utils libqt3c102-mt-psql libqt3c102-mt-mysql libqt3c102-mt-odbc
The following NEW packages will be installed:
 libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Inst libaudio2 (1.7-2 Debian:3.1r0/stable) [opera ]
Inst liblcms1 (1.13-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]
Inst libmng1 (1.0.8-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]
Inst libxcursor1 (1.1.3-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]
Inst libxft2 (2.1.7-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]
Inst libqt3c102-mt (3:3.3.4-3 Debian:3.1r0/stable)
Conf libaudio2 (1.7-2 Debian:3.1r0/stable)
Conf liblcms1 (1.13-1 Debian:3.1r0/stable)
Conf libmng1 (1.0.8-1 Debian:3.1r0/stable)
Conf libxcursor1 (1.1.3-1 Debian:3.1r0/stable)
Conf libxft2 (2.1.7-1 Debian:3.1r0/stable)
Conf libqt3c102-mt (3:3.3.4-3 Debian:3.1r0/stable)
Conf opera (8.51-20051114.5 )
tjener:~# apt-get install --fix-broken
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
 libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2
Suggested packages:
 nas liblcms-utils libqt3c102-mt-psql libqt3c102-mt-mysql libqt3c102-mt-odbc
The following NEW packages will be installed:
 libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 3489kB of archives.
After unpacking 8753kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://ftp.debian.org sarge/main libaudio2 1.7-2 [71.5kB]
Get:2 http://ftp.debian.org sarge/main liblcms1 1.13-1 [123kB]
Get:3 http://ftp.debian.org sarge/main libmng1 1.0.8-1 [171kB]
Get:4 http://ftp.debian.org sarge/main libxcursor1 1.1.3-1 [23.7kB]
Get:5 http://ftp.debian.org sarge/main libxft2 2.1.7-1 [54.4kB]
Get:6 http://ftp.debian.org sarge/main libqt3c102-mt 3:3.3.4-3 [3045kB]
Fetched 3489kB in 16s (212kB/s)
Selecting previously deselected package libaudio2.
(Reading database ... 33027 files and directories currently installed.)
Unpacking libaudio2 (from .../libaudio2_1.7-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package liblcms1.
Unpacking liblcms1 (from .../liblcms1_1.13-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libmng1.
Unpacking libmng1 (from .../libmng1_1.0.8-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libxcursor1.
Unpacking libxcursor1 (from .../libxcursor1_1.1.3-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libxft2.
Unpacking libxft2 (from .../libxft2_2.1.7-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libqt3c102-mt.
Unpacking libqt3c102-mt (from .../libqt3c102-mt_3%3a3.3.4-3_i386.deb) ...
Setting up libaudio2 (1.7-2) ...

Setting up liblcms1 (1.13-1) ...

Setting up libmng1 (1.0.8-1) ...

Setting up libxcursor1 (1.1.3-1) ...

Setting up libxft2 (2.1.7-1) ...

Setting up libqt3c102-mt (3.3.4-3) ...

Setting up opera (8.51-20051114.5) ...

Rustet med forskjellige kommandoer fra tidligere i kapitlet, kan man nå bekrefte at Opera allerede er installert

tjener:~# apt-cache policy opera
opera:
 Installed: 8.51-20051114.5
 Candidate: 8.51-20051114.5
 Version Table:
 *** 8.51-20051114.5 0
    100 /var/lib/dpkg/status
tjener:~# dpkg --list|grep opera

ii opera 8.51-20051114. The Opera Web Browser

Søk gjennom filer i en pakke

Brukertilfelle: Ønsker å finne et programnavn eller fil i en pakke

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Man får en oversikt med kommandoen

dpkg --listfiles <pakkenavn>

tjener:~# dpkg --listfiles opera
/usr/bin
/usr/bin/opera
.
.
.
/etc
/etc/opera6rc
/etc/opera6rc.fixed

Finn hvilken pakke en fil kom fra

Brukertilfelle: Ønsker å finne pakken en fil har kommet fra.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

dpkg --search <filename>

Dette kan se slik ut

tjener:~# dpkg --search /etc/opera6rc.fixed
opera: /etc/opera6rc.fixed

Utpakking av filer fra en pakke uten å installere disse.

Brukertilfelle: Kanskje man ved et uhell har slettet en viktig systemfil, og at man ikke har tatt backup.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Bruker man kommandoen

dpkg --search <filename>

Advarsel: Pakk aldri ut pakker i root-katalogen /!

finner man hvilken pakke filen kom fra. Så kan man pakke ut pakken å få tilbake systemfilen slik vi viser videre.

Først må man få tak i den aktuelle deb-pakken. Man kan gjøre dette ved å plassere det i /tmp-katalogen. Man kan pakke ut filene i denne katalogen med kommandoen

dpkg --vextract <packagename> /tmp

. Da vil det lages nødvendige kataloger i /tmp og filene plasseres der.

dpkg --vextract <pakkenavn> /tmp

Lag ditt eget pakkespeil

Brukertilfelle: Noen pakker blir stadig installert. Andre pakker vil man unngå å laste ned fra Internett.

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Kommandoen apt-get gjør det enkelt å installere pakker fra Internett. Men apt-get vil også bruke betydelig med nettkapasitet når program lastes ned fra debian-arkiv på Internett. Derfor kan man sende apt-get avgårde til et lokalt pakkearkiv. På den måten kan man installere pakker som allerede er lastet ned med enkel bruk av apt-get. Dette gir rask installasjon.

mkdir /var/www/dpkg
cp /var/cache/apt/archives/*.deb /var/www/dpkg
cd /var/www/
dpkg-scanpackages dpkg /dev/null | gzip -9c > dpkg/Packages.gz

Etter dette legges en ny line til fila /etc/apt/sources.list:

deb file:///var/www dpkg/

Så må man kjøre kommandoen apt-get update som vanlig for å uppdatere pakkene i databasen.

Sikker innlogging på brannmur (ssh)

Brukertilfelle: Noen ganger er det nødvendig å logge inn på Coyote Linux uten nettleser tilgjengelig. Kanskje kommandolinjen er å foretrekke?. Da kan man bruke ssh for å koble til Coyote Linux.

Er du logget inn på en maskin i et Skolelinux/Debian-edu kan man bruke

ssh -l root 10.0.2.1

til å logge inn på Coyote Linux

Er du utenfor et Skolelinux/Debian-edu-nett, kan man erstatte verdien 10.0.2.1 med en passende verdi for network card for WAN-et i i. I dette tilfellet kan det være ssh -l root 192.168.1.10

Her vil man møtes med samme valg som om man var logget inn på Coyote Linux vev-administrasjon. Dette presenterer i en tekstbasert meny.

        Coyote Linux Gateway -- Configuration Menu


 1) Edit main configuration file     2) Change system password
 3) Edit rc.local script file      4) Custom firewall rules file
 5) Edit firewall configuration     6) Edit port forward configuration

 c) Show running configuration      f) Reload firewall
 r) Reboot system            w) Write configuration to disk

 q) quit                 e) Exit
 ----------------------------------------------------------------------------
 Selection:

Man vil ha omtrent samme valg som når man er logget inn på Coyote Linux med vev-administrasjon. Se Seksjon 3.7 for en kort beskrivelse av meyvalgene.

Når man velger q) quit vil man ende opp med en kommandolinje i Coyote Linux. Må man tilbake til hovedmenyen i Coyote Linux, skriver man menu og trykker Enter.

Ser du dette når man forsøker å logge inn på Coyote Linux

klaus@tjener:~$ ssh 10.0.2.1 -l root
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
34:b7:a3:9b:06:4c:e2:30:1b:0d:03:45:7b:22:b7:dd.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /skole/tjener/home0/klaus/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /skole/tjener/home0/klaus/.ssh/known_hosts:27
RSA host key for 10.0.2.1 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

Er det mest sannsynlig at man tidligere har logget inn fra en annen maskin, med IP-adressen 10.0.2.1, eller man har endret network card i Coyote Linux. Det kan også være attakk fra en ukjent mellomman. Løsningen er å fjerne nøkkelen, i dette tilfellet linje nummer 27 i fila /skole/tjener/home0/klaus/.ssh/known_hosts.

Unntakshåndtering

Verifikasjon

Oppdater konfigurasjonsdatabase

Statusoversikt for brannmur (Coyote)

Brukertilfelle: Hvilke kommandoer kan brukes for å få meny eller få en oversikt over tilstanden til brannmuren?

Hovedforfatter: Klaus Ade Johnstad

Nyttige kommando i Coyote Linux

Nyttig for å finne ut om nettverket fungerer. Kommandoen ser om det er tilkobling til Skolelinux/Debian-edu-hovedtjener

coyote# ping -c5 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.9 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.5 ms

Denne kommandoen gir tiden Coyote Linux har kjørt siden forrige omstart.

  coyote# uptime\n 2:37pm up 80 days, 7:55, load average: 0.00, 0.00, 0.00

Denne kommandoen skriver ut informasjon om Linux-kernen som er kjører på maskinen. Man får ut ting som minne, prosessor, network carder. Er det for mye utdata fra dmesg kan man kjøre dette gjennom et såkalt bla-program som f.eks. «more», og bruk Mellomrom for å lese alt, dmesg|more

Viser ekstra informasjon om network cardene.

coyote# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:F8:D2:44
     inet addr:10.0.2.1 Bcast:10.0.3.255 Mask:255.255.254.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:314723 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:312105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:53700845 (51.2 MiB) TX bytes:277496136 (264.6 MiB)
     Interrupt:11 Base address:0x7000

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:18:A8:B1:BA
     inet addr:192.168.100.133 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:307395 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:281202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:272404311 (259.7 MiB) TX bytes:47880640 (45.6 MiB)
     Interrupt:10 Base address:0xb800 Memory:e3000000-e3000038

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:14565 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:14565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:1290756 (1.2 MiB) TX bytes:1290756 (1.2 MiB)

Denne kommandoen lister opp driver-moduler. Det er nyttig når man vil se hvilke moduler som er i bruk med network carder.

coyote# lsmod
Module         Size Used by
eepro100        17516  1
3c59x         24408  1
mii           1852  0 [eepro100]
ip_nat_quake3      1608  0 (unused)
ip_nat_mms       2448  0 (unused)
ip_nat_h323       2044  0 (unused)
ip_nat_amanda      1020  0 (unused)

Dette er en listing som viser at driver-modulenene for network card er lastet. For Intel pro100 er det modulen eepro100 og 3Com har modulen 3c59x (som gjelder for kort med typebetegnelse 3c590, 3c595, 3c900, 3c905). Se Seksjon 3.12

Er nyttig for å finne hvor Internett-pakker tar veien. Ved eventuelle problemer er det kjent å se hvor Internett-pakkene tar veien.

Enda en kommando som gir informasjon om tilstanden til network carder.

Coyote running configuration display utility.

Internet  (eth1): UP
LAN network (eth0): UP

-------------Internet configuration--------------
IP Address  192.168.100.133 (Static)
Netmask   255.255.255.0
Gateway   192.168.100.2
----------------LAN configuration----------------
IP Address  10.0.2.1
Netmask   255.255.254.0
Broadcast  10.0.3.255
----------------DNS configuration----------------
domain localdomain
nameserver 213.184.200.1
nameserver 213.184.200.2
-------------------------------------------------
10:51am up 7 days, 20:53, load average: 0.00, 0.00, 0.00

Press enter to return to system menu.

Kommandoen brukes for å se hvor mye minne som er tilgjengelig, og hvor mye som er i bruk. Denne maskinen har 32 MB minne.

coyote# free
       total     used     free    shared   buffers
 Mem:    30860     6004    24856      0      0
 Swap:      0      0      0
Total:    30860     6004    24856

Denne kommandoen starter menyen til Coyote Linux

        Coyote Linux Gateway -- Configuration Menu


 1) Edit main configuration file     2) Change system password
 3) Edit rc.local script file      4) Custom firewall rules file
 5) Edit firewall configuration     6) Edit port forward configuration

 c) Show running configuration      f) Reload firewall
 r) Reboot system            w) Write configuration to disk

coyote#reboot

Denne kommandoen gjør en omstart av Coyote Linux

coyote#halt

Her skrur man av Coyote Linux

Neste

Brukertilfelle:

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Unntakshåndtering

Verifikasjon

Oppdater konfigurasjonsdatabase

Siste

Brukertilfelle:

Forfatter: Klaus Ade Johnstad.

Medforfatter: Knut Yrvin

Unntakshåndtering

Verifikasjon

Oppdater konfigurasjonsdatabase