Terjemahan: English - Fran├žais - ?Indonesia - Melayu


Portal/IDB/icon-template-32x32.png Categori ini menunjukkan laman-laman gerbang. Lihat editor guide untuk maklumat lanjut.

Untuk menambah sebuah laman kedalam kategori ini, tambah satu pautan ke laman ini pada baris terakhir. Anda boleh tambah beberapa kategori pada satu laman.

Senarai laman-laman dalam kategori ini:

 1. CategoryFrPortal
 2. CategoryMsIdPortal
 3. CategoryMsPortal
 4. CommandLineInterface
 5. Community
 6. DebianDevelopment
 7. DebianIntroduction
 8. DebianSoftware
 9. DebianWiki
 10. DebianWiki/EditorGuide
 11. DesktopEnvironment
 12. Edutainment
 13. Emulator
 14. Game
 15. Gamepad
 16. Handheld
 17. Hardware
 18. HighPerformanceComputing
 19. InstallingDebianOn
 20. Kernel
 21. LDAP
 22. LocalResourcesManagement
 23. Modem
 24. Multimedia
 25. Network
 26. NetworkApplication
 27. OfficeApplication
 28. PackageManagement
 29. PortalTemplate
 30. ProgrammingApplication
 31. ProgrammingLanguage
 32. QuickInstall
 33. QuickInstallHebrew
 34. QuickPackageManagement
 35. QuickPackageManagementPolish
 36. SecurityManagement
 37. ShellIntroduction
 38. Software
 39. Sprints/2016/DebianCloudNov2016 (Minutes.txt)
 40. SystemAdministration
 41. SystemBootProcess
 42. SystemConfiguration
 43. SystemInstall
 44. SystemMonitoring
 45. SystemRescue
 46. UPS
 47. USB
 48. Webcam
 49. WiFi
 50. Wireless
 51. XWindowSystem
 52. ar/CommandLineInterface
 53. ar/Community
 54. ar/DebianDevelopment
 55. ar/DebianWiki
 56. ar/DesktopEnvironment
 57. ar/Hardware
 58. ar/Kernel
 59. ar/Multimedia
 60. ar/NetworkApplication
 61. ar/OfficeApplication
 62. ar/PackageManagement
 63. ar/ProgrammingApplication
 64. ar/ProgrammingLanguage
 65. ar/QuickInstall
 66. ar/Software
 67. ar/SystemAdministration
 68. bn/CommandLineInterface
 69. bn/DebianDevelopment
 70. bn/DebianIntroduction
 71. bn/DesktopEnvironment
 72. bn/Hardware
 73. bn/Network
 74. bn/ProgrammingApplication
 75. bn/ProgrammingLanguage
 76. bn/QuickInstall
 77. bn/QuickPackageManagement
 78. bn/Software
 79. bn/SystemAdministration
 80. cs/Software
 81. da/DebianIntroduction
 82. de/DebianWiki
 83. de/DesktopEnvironment
 84. de/Game
 85. de/Hardware
 86. de/Network
 87. de/OfficeApplication
 88. de/QuickInstall
 89. de/QuickPackageManagement
 90. de/Software
 91. de/WiFi
 92. de/Wireless
 93. el/Community
 94. el/DebianIntroduction
 95. el/DesktopEnvironment
 96. el/QuickInstall
 97. el/QuickPackageManagement
 98. eo/DebianIntroduction
 99. eo/QuickInstall
 100. es/CommandLineInterface
 101. es/Community
 102. es/DebianDevelopment
 103. es/DebianIntroduction
 104. es/DebianSoftware
 105. es/DebianWiki
 106. es/DebianWiki/EditorGuide
 107. es/DesktopEnvironment
 108. es/Edutainment
 109. es/Emulator
 110. es/Game
 111. es/Hardware
 112. es/Kernel
 113. es/LocalResourcesManagement
 114. es/Modem
 115. es/Multimedia
 116. es/Network
 117. es/OfficeApplication
 118. es/PackageManagement
 119. es/ProgrammingApplication
 120. es/ProgrammingLanguage
 121. es/QuickInstall
 122. es/QuickPackageManagement
 123. es/Software
 124. es/SystemAdministration
 125. es/SystemBootProcess
 126. es/SystemConfiguration
 127. es/SystemInstall
 128. es/WiFi
 129. es/XWindowSystem
 130. fa/DebianIntroduction
 131. fr/DebianSoftware
 132. fr/Game
 133. fr/PackageManagement
 134. fr/Quota
 135. fr/ShellIntroduction
 136. fr/SystemVirtualization
 137. fr/TvTunerCard
 138. fr/WiFi
 139. fr/XWindowSystem
 140. he/DebianIntroduction
 141. he/DesktopEnvironment
 142. he/Hardware
 143. he/QuickInstall
 144. he/QuickPackageManagement
 145. he/Software
 146. hu/QuickInstall
 147. id/CommandLineInterface
 148. id/Community
 149. id/DebianDevelopment
 150. id/DebianWiki
 151. id/DebianWiki/EditorGuide
 152. id/DesktopEnvironment
 153. id/Network
 154. id/News
 155. id/ProgrammingLanguage
 156. id/QuickInstall
 157. id/QuickPackageManagement
 158. id/Software
 159. id/SystemAdministration
 160. it/CommandLineInterface
 161. it/Community
 162. it/DebianDevelopment
 163. it/DebianIntroduction
 164. it/DebianSoftware
 165. it/DebianWiki
 166. it/Edutainment
 167. it/Emulator
 168. it/Game
 169. it/Gamepad
 170. it/Handheld
 171. it/Hardware
 172. it/InstallingDebianOn
 173. it/Kernel
 174. it/LocalResourcesManagement
 175. it/Modem
 176. it/Multimedia
 177. it/Network
 178. it/NetworkApplication
 179. it/PackageManagement
 180. it/ProgrammingApplication
 181. it/ProgrammingLanguage
 182. it/QuickInstall
 183. it/QuickPackageManagement
 184. it/SecurityManagement
 185. it/ShellIntroduction
 186. it/Software
 187. it/SystemAdministration
 188. it/SystemBootProcess
 189. it/SystemConfiguration
 190. it/SystemInstall
 191. it/SystemMonitoring
 192. it/SystemRescue
 193. it/TvTunerCard
 194. it/USB
 195. it/Webcam
 196. it/WiFi
 197. it/Wireless
 198. it/XWindowSystem
 199. ja/Community
 200. ja/DebianDevelopment
 201. ja/DebianWiki
 202. ja/Edutainment
 203. ja/Game
 204. ja/Hardware
 205. ja/QuickInstall
 206. ja/Software
 207. ko/CommandLineInterface
 208. ko/Community
 209. ko/DebianDevelopment
 210. ko/DebianIntroduction
 211. ko/DebianWiki
 212. ko/DesktopEnvironment
 213. ko/Hardware
 214. ko/Network
 215. ko/PackageManagement
 216. ko/QuickInstall
 217. ko/Software
 218. ko/SystemAdministration
 219. ms/CommandLineInterface
 220. ms/DebianDevelopment
 221. ms/DebianIntroduction
 222. ms/DesktopEnvironment
 223. ms/Hardware
 224. ms/Network
 225. ms/ProgrammingApplication
 226. ms/ProgrammingLanguage
 227. ms/QuickInstall
 228. ms/QuickPackageManagement
 229. ms/Software
 230. ms/SystemAdministration
 231. nb/Community
 232. pl/Community
 233. pl/DebianIntroduction
 234. pl/DebianWiki
 235. pl/Pulpit
 236. pl/QuickInstall
 237. pl/Software
 238. pt_BR/CommandLineInterface
 239. pt_BR/Community
 240. pt_BR/DebianDevelopment
 241. pt_BR/DebianWiki
 242. pt_BR/DesktopEnvironment
 243. pt_BR/Gamepad
 244. pt_BR/Handheld
 245. pt_BR/Hardware
 246. pt_BR/InstallingDebianOn
 247. pt_BR/LDAP
 248. pt_BR/Modem
 249. pt_BR/Network
 250. pt_BR/ProgrammingApplication
 251. pt_BR/ProgrammingLanguage
 252. pt_BR/QuickInstall
 253. pt_BR/QuickPackageManagement
 254. pt_BR/Software
 255. pt_BR/SystemAdministration
 256. pt_BR/SystemBootProcess
 257. pt_BR/USB
 258. pt_BR/Webcam
 259. pt_BR/WiFi
 260. pt_BR/Wireless
 261. pt_PT/DebianDevelopment
 262. pt_PT/DebianIntroduction
 263. pt_PT/DebianWiki
 264. pt_PT/DebianWiki/EditorGuide
 265. pt_PT/Hardware
 266. ru/CommandLineInterface
 267. ru/Community
 268. ru/DebianDevelopment
 269. ru/DebianIntroduction
 270. ru/DebianSoftware
 271. ru/DebianWiki
 272. ru/DebianWiki/EditorGuide
 273. ru/DesktopEnvironment
 274. ru/Edutainment
 275. ru/Emulator
 276. ru/Game
 277. ru/Hardware
 278. ru/InstallingDebianOn
 279. ru/Multimedia
 280. ru/Network
 281. ru/NetworkApplication
 282. ru/OfficeApplication
 283. ru/PackageManagement
 284. ru/ProgrammingApplication
 285. ru/ProgrammingLanguage
 286. ru/QuickInstall
 287. ru/QuickPackageManagement
 288. ru/Software
 289. ru/SystemAdministration
 290. ru/WiFi
 291. ru/Wireless
 292. sr/DebianIntroduction
 293. sv/CommandLineInterface
 294. sv/Community
 295. sv/DebianDevelopment
 296. sv/DebianIntroduction
 297. sv/DebianSoftware
 298. sv/DebianWiki
 299. sv/DesktopEnvironment
 300. sv/Emulator
 301. sv/Hardware
 302. sv/Multimedia
 303. sv/Network
 304. sv/NetworkApplication
 305. sv/OfficeApplication
 306. sv/PackageManagement
 307. sv/ProgrammingApplication
 308. sv/ProgrammingLanguage
 309. sv/QuickInstall
 310. sv/Software
 311. sv/SystemAdministration
 312. ta/DebianIntroduction
 313. ta/DesktopEnvironment
 314. ta/QuickInstall
 315. ta/QuickPackageManagement
 316. uk/DebianIntroduction
 317. uk/QuickInstall
 318. zh_CN/CommandLineInterface
 319. zh_CN/Community
 320. zh_CN/DebianIntroduction
 321. zh_CN/DebianSoftware
 322. zh_CN/DebianWiki
 323. zh_CN/DebianWiki/EditorGuide
 324. zh_CN/DesktopEnvironment
 325. zh_CN/Emulator
 326. zh_CN/Game
 327. zh_CN/Hardware
 328. zh_CN/Multimedia
 329. zh_CN/Network
 330. zh_CN/NetworkApplication
 331. zh_CN/OfficeApplication
 332. zh_CN/PackageManagement
 333. zh_CN/ProgrammingApplication
 334. zh_CN/QuickInstall
 335. zh_CN/QuickPackageManagement
 336. zh_CN/ShellIntroduction
 337. zh_CN/Software