Terjemahan: English - Fran├žais - ?Indonesia - Melayu


Portal/IDB/icon-template-32x32.png Categori ini menunjukkan laman-laman gerbang. Lihat editor guide untuk maklumat lanjut.

Untuk menambah sebuah laman kedalam kategori ini, tambah satu pautan ke laman ini pada baris terakhir. Anda boleh tambah beberapa kategori pada satu laman.

Senarai laman-laman dalam kategori ini:

 1. CategoryFrPortal
 2. CategoryMsIdPortal
 3. CategoryMsPortal
 4. CategoryPortal
 5. CommandLineInterface
 6. DebianDevelopment
 7. DebianIntroduction
 8. DebianSoftware
 9. DebianWiki
 10. DebianWiki/EditorGuide
 11. DesktopEnvironment
 12. Edutainment
 13. Emulator
 14. Game
 15. Gamepad
 16. Handheld
 17. Hardware
 18. HighPerformanceComputing
 19. InstallingDebianOn
 20. Kernel
 21. LDAP
 22. LocalResourcesManagement
 23. Modem
 24. Multimedia
 25. Network
 26. NetworkApplication
 27. OfficeApplication
 28. PackageManagement
 29. PortalTemplate
 30. ProgrammingApplication
 31. ProgrammingLanguage
 32. QuickInstall
 33. QuickInstallHebrew
 34. QuickPackageManagement
 35. QuickPackageManagementPolish
 36. SecurityManagement
 37. ShellIntroduction
 38. Software
 39. Sprints/2016/DebianCloudNov2016 (Minutes.txt)
 40. SystemBootProcess
 41. SystemConfiguration
 42. SystemInstall
 43. SystemMonitoring
 44. SystemRescue
 45. UPS
 46. USB
 47. Webcam
 48. WiFi
 49. Wireless
 50. XWindowSystem
 51. ar/CommandLineInterface
 52. ar/Community
 53. ar/DebianDevelopment
 54. ar/DebianWiki
 55. ar/DesktopEnvironment
 56. ar/Hardware
 57. ar/Kernel
 58. ar/Multimedia
 59. ar/NetworkApplication
 60. ar/OfficeApplication
 61. ar/PackageManagement
 62. ar/ProgrammingApplication
 63. ar/ProgrammingLanguage
 64. ar/QuickInstall
 65. ar/Software
 66. ar/SystemAdministration
 67. bn/CommandLineInterface
 68. bn/DebianDevelopment
 69. bn/DebianIntroduction
 70. bn/DesktopEnvironment
 71. bn/Hardware
 72. bn/Network
 73. bn/ProgrammingApplication
 74. bn/ProgrammingLanguage
 75. bn/QuickInstall
 76. bn/QuickPackageManagement
 77. bn/Software
 78. bn/SystemAdministration
 79. cs/Software
 80. da/DebianIntroduction
 81. de/DebianWiki
 82. de/DesktopEnvironment
 83. de/Game
 84. de/Hardware
 85. de/Network
 86. de/QuickInstall
 87. de/QuickPackageManagement
 88. de/Software
 89. de/WiFi
 90. de/Wireless
 91. el/Community
 92. el/DebianIntroduction
 93. el/DebianWiki
 94. el/DesktopEnvironment
 95. el/QuickInstall
 96. el/QuickPackageManagement
 97. eo/DebianIntroduction
 98. eo/QuickInstall
 99. es/CommandLineInterface
 100. es/Community
 101. es/DebianDevelopment
 102. es/DebianIntroduction
 103. es/DebianSoftware
 104. es/DebianWiki
 105. es/DebianWiki/EditorGuide
 106. es/DesktopEnvironment
 107. es/Edutainment
 108. es/Emulator
 109. es/Hardware
 110. es/Kernel
 111. es/LocalResourcesManagement
 112. es/Modem
 113. es/Network
 114. es/OfficeApplication
 115. es/PackageManagement
 116. es/ProgrammingApplication
 117. es/ProgrammingLanguage
 118. es/QuickInstall
 119. es/QuickPackageManagement
 120. es/Software
 121. es/SystemAdministration
 122. es/SystemBootProcess
 123. es/SystemConfiguration
 124. es/SystemInstall
 125. es/WiFi
 126. es/XWindowSystem
 127. fa/DebianIntroduction
 128. fr/PackageManagement
 129. fr/Quota
 130. fr/ShellIntroduction
 131. fr/SystemVirtualization
 132. fr/TvTunerCard
 133. fr/WiFi
 134. fr/XWindowSystem
 135. he/DebianIntroduction
 136. he/DesktopEnvironment
 137. he/Hardware
 138. he/QuickInstall
 139. he/QuickPackageManagement
 140. he/Software
 141. hu/QuickInstall
 142. id/CommandLineInterface
 143. id/Community
 144. id/DebianDevelopment
 145. id/DebianIntroduction
 146. id/DebianWiki
 147. id/DebianWiki/EditorGuide
 148. id/DesktopEnvironment
 149. id/Network
 150. id/News
 151. id/ProgrammingLanguage
 152. id/QuickInstall
 153. id/QuickPackageManagement
 154. id/Software
 155. id/SystemAdministration
 156. it/CommandLineInterface
 157. it/Community
 158. it/DebianDevelopment
 159. it/DebianIntroduction
 160. it/DebianSoftware
 161. it/DebianWiki
 162. it/Edutainment
 163. it/Emulator
 164. it/Game
 165. it/Gamepad
 166. it/Handheld
 167. it/Hardware
 168. it/InstallingDebianOn
 169. it/Kernel
 170. it/LocalResourcesManagement
 171. it/Modem
 172. it/Multimedia
 173. it/Network
 174. it/NetworkApplication
 175. it/PackageManagement
 176. it/ProgrammingApplication
 177. it/ProgrammingLanguage
 178. it/QuickInstall
 179. it/QuickPackageManagement
 180. it/SecurityManagement
 181. it/ShellIntroduction
 182. it/Software
 183. it/SystemAdministration
 184. it/SystemBootProcess
 185. it/SystemConfiguration
 186. it/SystemInstall
 187. it/SystemMonitoring
 188. it/SystemRescue
 189. it/TvTunerCard
 190. it/USB
 191. it/Webcam
 192. it/WiFi
 193. it/Wireless
 194. it/XWindowSystem
 195. ja/Community
 196. ja/DebianDevelopment
 197. ja/DebianWiki
 198. ja/Edutainment
 199. ja/Game
 200. ja/Hardware
 201. ja/QuickInstall
 202. ja/Software
 203. ko/Community
 204. ko/DebianIntroduction
 205. ko/DebianWiki
 206. ko/DesktopEnvironment
 207. ko/Hardware
 208. ko/PackageManagement
 209. ko/QuickInstall
 210. ko/Software
 211. ms/CommandLineInterface
 212. ms/DebianDevelopment
 213. ms/DebianIntroduction
 214. ms/DesktopEnvironment
 215. ms/Hardware
 216. ms/Network
 217. ms/ProgrammingApplication
 218. ms/ProgrammingLanguage
 219. ms/QuickInstall
 220. ms/QuickPackageManagement
 221. ms/Software
 222. ms/SystemAdministration
 223. nb/Community
 224. pl/Community
 225. pl/DebianIntroduction
 226. pl/DebianWiki
 227. pl/Pulpit
 228. pl/QuickInstall
 229. pl/Software
 230. pt_BR/CommandLineInterface
 231. pt_BR/Community
 232. pt_BR/DebianDevelopment
 233. pt_BR/DebianWiki
 234. pt_BR/DesktopEnvironment
 235. pt_BR/Hardware
 236. pt_BR/InstallingDebianOn
 237. pt_BR/Network
 238. pt_BR/ProgrammingApplication
 239. pt_BR/ProgrammingLanguage
 240. pt_BR/QuickInstall
 241. pt_BR/QuickPackageManagement
 242. pt_BR/Software
 243. pt_BR/SystemAdministration
 244. pt_BR/WiFi
 245. ru/CommandLineInterface
 246. ru/DebianDevelopment
 247. ru/DebianIntroduction
 248. ru/DebianSoftware
 249. ru/DebianWiki
 250. ru/DebianWiki/EditorGuide
 251. ru/DesktopEnvironment
 252. ru/Edutainment
 253. ru/Emulator
 254. ru/Game
 255. ru/Hardware
 256. ru/InstallingDebianOn
 257. ru/Multimedia
 258. ru/Network
 259. ru/NetworkApplication
 260. ru/OfficeApplication
 261. ru/PackageManagement
 262. ru/ProgrammingApplication
 263. ru/ProgrammingLanguage
 264. ru/QuickInstall
 265. ru/QuickPackageManagement
 266. ru/Software
 267. ru/SystemAdministration
 268. ru/WiFi
 269. ru/Wireless
 270. sr/DebianIntroduction
 271. sv/CommandLineInterface
 272. sv/Community
 273. sv/DebianDevelopment
 274. sv/DebianIntroduction
 275. sv/DebianSoftware
 276. sv/DebianWiki
 277. sv/DesktopEnvironment
 278. sv/Emulator
 279. sv/Hardware
 280. sv/Multimedia
 281. sv/Network
 282. sv/NetworkApplication
 283. sv/OfficeApplication
 284. sv/PackageManagement
 285. sv/ProgrammingApplication
 286. sv/ProgrammingLanguage
 287. sv/QuickInstall
 288. sv/Software
 289. sv/SystemAdministration
 290. ta/DebianIntroduction
 291. ta/DesktopEnvironment
 292. ta/QuickInstall
 293. ta/QuickPackageManagement
 294. uk/DebianIntroduction
 295. uk/QuickInstall
 296. zh_CN/CommandLineInterface
 297. zh_CN/Community
 298. zh_CN/DebianIntroduction
 299. zh_CN/DebianSoftware
 300. zh_CN/DebianWiki
 301. zh_CN/DebianWiki/EditorGuide
 302. zh_CN/DesktopEnvironment
 303. zh_CN/Emulator
 304. zh_CN/Game
 305. zh_CN/Hardware
 306. zh_CN/Multimedia
 307. zh_CN/Network
 308. zh_CN/NetworkApplication
 309. zh_CN/OfficeApplication
 310. zh_CN/PackageManagement
 311. zh_CN/ProgrammingApplication
 312. zh_CN/QuickInstall
 313. zh_CN/QuickPackageManagement
 314. zh_CN/ShellIntroduction
 315. zh_CN/Software