Terjemahan: English - Fran├žais - ?Indonesia - Melayu


Portal/IDB/icon-template-32x32.png Categori ini menunjukkan laman-laman gerbang. Lihat editor guide untuk maklumat lanjut.

Untuk menambah sebuah laman kedalam kategori ini, tambah satu pautan ke laman ini pada baris terakhir. Anda boleh tambah beberapa kategori pada satu laman.

Senarai laman-laman dalam kategori ini:

 1. CategoryFrPortal
 2. CategoryMsIdPortal
 3. CategoryMsPortal
 4. CommandLineInterface
 5. Community
 6. DebianDevelopment
 7. DebianIntroduction
 8. DebianSoftware
 9. DebianWiki
 10. DebianWiki/EditorGuide
 11. DesktopEnvironment
 12. Edutainment
 13. Emulator
 14. Game
 15. Gamepad
 16. Handheld
 17. Hardware
 18. HighPerformanceComputing
 19. InstallingDebianOn
 20. Kernel
 21. LDAP
 22. LocalResourcesManagement
 23. Modem
 24. Multimedia
 25. Network
 26. NetworkApplication
 27. OfficeApplication
 28. PackageManagement
 29. PortalTemplate
 30. ProgrammingApplication
 31. ProgrammingLanguage
 32. QuickInstall
 33. QuickInstallHebrew
 34. QuickPackageManagement
 35. QuickPackageManagementPolish
 36. SecurityManagement
 37. ShellIntroduction
 38. Software
 39. Sprints/2016/DebianCloudNov2016 (Minutes.txt)
 40. SystemAdministration
 41. SystemBootProcess
 42. SystemConfiguration
 43. SystemInstall
 44. SystemMonitoring
 45. SystemRescue
 46. SystemSecurity
 47. UPS
 48. USB
 49. Webcam
 50. WiFi
 51. Wireless
 52. XWindowSystem
 53. ar/CommandLineInterface
 54. ar/Community
 55. ar/DebianDevelopment
 56. ar/DebianWiki
 57. ar/DesktopEnvironment
 58. ar/Hardware
 59. ar/Kernel
 60. ar/Multimedia
 61. ar/NetworkApplication
 62. ar/OfficeApplication
 63. ar/PackageManagement
 64. ar/ProgrammingApplication
 65. ar/ProgrammingLanguage
 66. ar/QuickInstall
 67. ar/Software
 68. ar/SystemAdministration
 69. bn/CommandLineInterface
 70. bn/DebianDevelopment
 71. bn/DebianIntroduction
 72. bn/DesktopEnvironment
 73. bn/Hardware
 74. bn/Network
 75. bn/ProgrammingApplication
 76. bn/ProgrammingLanguage
 77. bn/QuickInstall
 78. bn/QuickPackageManagement
 79. bn/Software
 80. bn/SystemAdministration
 81. ca/DebianIntroduction
 82. cs/Software
 83. da/DebianIntroduction
 84. de/DebianWiki
 85. de/DesktopEnvironment
 86. de/Game
 87. de/Hardware
 88. de/InstallingDebianOn
 89. de/Network
 90. de/OfficeApplication
 91. de/QuickInstall
 92. de/QuickPackageManagement
 93. de/Software
 94. de/WiFi
 95. de/Wireless
 96. el/Community
 97. el/DebianIntroduction
 98. el/DesktopEnvironment
 99. el/QuickInstall
 100. el/QuickPackageManagement
 101. eo/DebianIntroduction
 102. eo/QuickInstall
 103. es/CommandLineInterface
 104. es/Community
 105. es/DebianDevelopment
 106. es/DebianIntroduction
 107. es/DebianSoftware
 108. es/DebianWiki
 109. es/DebianWiki/EditorGuide
 110. es/DesktopEnvironment
 111. es/Edutainment
 112. es/Emulator
 113. es/Game
 114. es/Hardware
 115. es/Kernel
 116. es/LocalResourcesManagement
 117. es/Modem
 118. es/Multimedia
 119. es/Network
 120. es/OfficeApplication
 121. es/PackageManagement
 122. es/ProgrammingApplication
 123. es/ProgrammingLanguage
 124. es/QuickInstall
 125. es/QuickPackageManagement
 126. es/Software
 127. es/SystemAdministration
 128. es/SystemBootProcess
 129. es/SystemConfiguration
 130. es/SystemInstall
 131. es/WiFi
 132. es/XWindowSystem
 133. fa/DebianIntroduction
 134. fr/DebianSoftware
 135. fr/Edutainment
 136. fr/Game
 137. fr/PackageManagement
 138. fr/Quota
 139. fr/ShellIntroduction
 140. fr/SystemVirtualization
 141. fr/TvTunerCard
 142. fr/WiFi
 143. fr/XWindowSystem
 144. he/DebianIntroduction
 145. he/DesktopEnvironment
 146. he/Hardware
 147. he/QuickInstall
 148. he/QuickPackageManagement
 149. he/Software
 150. hu/QuickInstall
 151. id/CommandLineInterface
 152. id/Community
 153. id/DebianDevelopment
 154. id/DebianWiki
 155. id/DebianWiki/EditorGuide
 156. id/DesktopEnvironment
 157. id/Network
 158. id/News
 159. id/ProgrammingLanguage
 160. id/QuickInstall
 161. id/QuickPackageManagement
 162. id/Software
 163. id/SystemAdministration
 164. it/CommandLineInterface
 165. it/Community
 166. it/DebianDevelopment
 167. it/DebianIntroduction
 168. it/DebianSoftware
 169. it/DebianWiki
 170. it/Edutainment
 171. it/Emulator
 172. it/Game
 173. it/Gamepad
 174. it/Handheld
 175. it/Hardware
 176. it/InstallingDebianOn
 177. it/Kernel
 178. it/LocalResourcesManagement
 179. it/Modem
 180. it/Multimedia
 181. it/Network
 182. it/NetworkApplication
 183. it/PackageManagement
 184. it/ProgrammingApplication
 185. it/ProgrammingLanguage
 186. it/QuickInstall
 187. it/QuickPackageManagement
 188. it/SecurityManagement
 189. it/ShellIntroduction
 190. it/Software
 191. it/SystemAdministration
 192. it/SystemBootProcess
 193. it/SystemConfiguration
 194. it/SystemInstall
 195. it/SystemMonitoring
 196. it/SystemRescue
 197. it/TvTunerCard
 198. it/USB
 199. it/Webcam
 200. it/WiFi
 201. it/Wireless
 202. it/XWindowSystem
 203. ja/Community
 204. ja/DebianDevelopment
 205. ja/DebianWiki
 206. ja/Edutainment
 207. ja/Game
 208. ja/Hardware
 209. ja/QuickInstall
 210. ja/Software
 211. ko/CommandLineInterface
 212. ko/Community
 213. ko/DebianDevelopment
 214. ko/DebianIntroduction
 215. ko/DebianWiki
 216. ko/DesktopEnvironment
 217. ko/Hardware
 218. ko/Network
 219. ko/PackageManagement
 220. ko/QuickInstall
 221. ko/Software
 222. ko/SystemAdministration
 223. ms/CommandLineInterface
 224. ms/DebianDevelopment
 225. ms/DebianIntroduction
 226. ms/DesktopEnvironment
 227. ms/Hardware
 228. ms/Network
 229. ms/ProgrammingApplication
 230. ms/ProgrammingLanguage
 231. ms/QuickInstall
 232. ms/QuickPackageManagement
 233. ms/Software
 234. ms/SystemAdministration
 235. nb/Community
 236. pl/Community
 237. pl/DebianIntroduction
 238. pl/DebianWiki
 239. pl/Pulpit
 240. pl/QuickInstall
 241. pl/Software
 242. pt_BR/CommandLineInterface
 243. pt_BR/Community
 244. pt_BR/DebianDevelopment
 245. pt_BR/DebianWiki
 246. pt_BR/DesktopEnvironment
 247. pt_BR/Gamepad
 248. pt_BR/Handheld
 249. pt_BR/Hardware
 250. pt_BR/InstallingDebianOn
 251. pt_BR/LDAP
 252. pt_BR/Modem
 253. pt_BR/Network
 254. pt_BR/ProgrammingApplication
 255. pt_BR/ProgrammingLanguage
 256. pt_BR/QuickInstall
 257. pt_BR/QuickPackageManagement
 258. pt_BR/Software
 259. pt_BR/SystemAdministration
 260. pt_BR/SystemBootProcess
 261. pt_BR/USB
 262. pt_BR/Webcam
 263. pt_BR/WiFi
 264. pt_BR/Wireless
 265. pt_PT/DebianDevelopment
 266. pt_PT/DebianIntroduction
 267. pt_PT/DebianWiki
 268. pt_PT/DebianWiki/EditorGuide
 269. pt_PT/Hardware
 270. ru/CommandLineInterface
 271. ru/Community
 272. ru/DebianDevelopment
 273. ru/DebianIntroduction
 274. ru/DebianSoftware
 275. ru/DebianWiki
 276. ru/DebianWiki/EditorGuide
 277. ru/DesktopEnvironment
 278. ru/Edutainment
 279. ru/Emulator
 280. ru/Game
 281. ru/Hardware
 282. ru/InstallingDebianOn
 283. ru/Multimedia
 284. ru/Network
 285. ru/NetworkApplication
 286. ru/OfficeApplication
 287. ru/PackageManagement
 288. ru/ProgrammingApplication
 289. ru/ProgrammingLanguage
 290. ru/QuickInstall
 291. ru/QuickPackageManagement
 292. ru/Software
 293. ru/SystemAdministration
 294. ru/WiFi
 295. ru/Wireless
 296. si/DebianIntroduction
 297. si/DesktopEnvironment
 298. sr/DebianIntroduction
 299. sv/CommandLineInterface
 300. sv/Community
 301. sv/DebianDevelopment
 302. sv/DebianIntroduction
 303. sv/DebianSoftware
 304. sv/DebianWiki
 305. sv/DesktopEnvironment
 306. sv/Emulator
 307. sv/Hardware
 308. sv/Multimedia
 309. sv/Network
 310. sv/NetworkApplication
 311. sv/OfficeApplication
 312. sv/PackageManagement
 313. sv/ProgrammingApplication
 314. sv/ProgrammingLanguage
 315. sv/QuickInstall
 316. sv/Software
 317. sv/SystemAdministration
 318. ta/DebianIntroduction
 319. ta/DesktopEnvironment
 320. ta/QuickInstall
 321. ta/QuickPackageManagement
 322. uk/DebianIntroduction
 323. uk/QuickInstall
 324. vi/commandlineinterface
 325. zh_CN/CommandLineInterface
 326. zh_CN/Community
 327. zh_CN/DebianDevelopment
 328. zh_CN/DebianIntroduction
 329. zh_CN/DebianSoftware
 330. zh_CN/DebianWiki
 331. zh_CN/DebianWiki/EditorGuide
 332. zh_CN/DesktopEnvironment
 333. zh_CN/Emulator
 334. zh_CN/Game
 335. zh_CN/Hardware
 336. zh_CN/Multimedia
 337. zh_CN/Network
 338. zh_CN/NetworkApplication
 339. zh_CN/OfficeApplication
 340. zh_CN/PackageManagement
 341. zh_CN/ProgrammingApplication
 342. zh_CN/QuickInstall
 343. zh_CN/QuickPackageManagement
 344. zh_CN/ShellIntroduction
 345. zh_CN/Software