Terjemahan: English - Fran├žais - ?Indonesia - Melayu


Portal/IDB/icon-template-32x32.png Categori ini menunjukkan laman-laman gerbang. Lihat editor guide untuk maklumat lanjut.

Untuk menambah sebuah laman kedalam kategori ini, tambah satu pautan ke laman ini pada baris terakhir. Anda boleh tambah beberapa kategori pada satu laman.

Senarai laman-laman dalam kategori ini:

 1. CategoryFrPortal
 2. CategoryMsIdPortal
 3. CategoryMsPortal
 4. CommandLineInterface
 5. Community
 6. DebianDevelopment
 7. DebianIntroduction
 8. DebianSoftware
 9. DebianWiki
 10. DebianWiki/EditorGuide
 11. DesktopEnvironment
 12. Edutainment
 13. Emulator
 14. Game
 15. Gamepad
 16. Handheld
 17. Hardware
 18. HighPerformanceComputing
 19. InstallingDebianOn
 20. Kernel
 21. LDAP
 22. LocalResourcesManagement
 23. Modem
 24. Multimedia
 25. Network
 26. NetworkApplication
 27. OfficeApplication
 28. PackageManagement
 29. PortalTemplate
 30. ProgrammingApplication
 31. ProgrammingLanguage
 32. QuickInstall
 33. QuickInstallHebrew
 34. QuickPackageManagement
 35. QuickPackageManagementPolish
 36. SecurityManagement
 37. ShellIntroduction
 38. Software
 39. Sprints/2016/DebianCloudNov2016 (Minutes.txt)
 40. SystemAdministration
 41. SystemBootProcess
 42. SystemConfiguration
 43. SystemInstall
 44. SystemMonitoring
 45. SystemRescue
 46. UPS
 47. USB
 48. Webcam
 49. WiFi
 50. Wireless
 51. XWindowSystem
 52. ar/CommandLineInterface
 53. ar/Community
 54. ar/DebianDevelopment
 55. ar/DebianWiki
 56. ar/DesktopEnvironment
 57. ar/Hardware
 58. ar/Kernel
 59. ar/Multimedia
 60. ar/NetworkApplication
 61. ar/OfficeApplication
 62. ar/PackageManagement
 63. ar/ProgrammingApplication
 64. ar/ProgrammingLanguage
 65. ar/QuickInstall
 66. ar/Software
 67. ar/SystemAdministration
 68. bn/CommandLineInterface
 69. bn/DebianDevelopment
 70. bn/DebianIntroduction
 71. bn/DesktopEnvironment
 72. bn/Hardware
 73. bn/Network
 74. bn/ProgrammingApplication
 75. bn/ProgrammingLanguage
 76. bn/QuickInstall
 77. bn/QuickPackageManagement
 78. bn/Software
 79. bn/SystemAdministration
 80. cs/Software
 81. da/DebianIntroduction
 82. de/DebianWiki
 83. de/DesktopEnvironment
 84. de/Game
 85. de/Hardware
 86. de/Network
 87. de/OfficeApplication
 88. de/QuickInstall
 89. de/QuickPackageManagement
 90. de/Software
 91. de/WiFi
 92. de/Wireless
 93. el/Community
 94. el/DebianIntroduction
 95. el/DesktopEnvironment
 96. el/QuickInstall
 97. el/QuickPackageManagement
 98. eo/DebianIntroduction
 99. eo/QuickInstall
 100. es/CommandLineInterface
 101. es/Community
 102. es/DebianDevelopment
 103. es/DebianIntroduction
 104. es/DebianSoftware
 105. es/DebianWiki
 106. es/DebianWiki/EditorGuide
 107. es/DesktopEnvironment
 108. es/Edutainment
 109. es/Emulator
 110. es/Game
 111. es/Hardware
 112. es/Kernel
 113. es/LocalResourcesManagement
 114. es/Modem
 115. es/Multimedia
 116. es/Network
 117. es/OfficeApplication
 118. es/PackageManagement
 119. es/ProgrammingApplication
 120. es/ProgrammingLanguage
 121. es/QuickInstall
 122. es/QuickPackageManagement
 123. es/Software
 124. es/SystemAdministration
 125. es/SystemBootProcess
 126. es/SystemConfiguration
 127. es/SystemInstall
 128. es/WiFi
 129. es/XWindowSystem
 130. fa/DebianIntroduction
 131. fr/Game
 132. fr/PackageManagement
 133. fr/Quota
 134. fr/ShellIntroduction
 135. fr/SystemVirtualization
 136. fr/TvTunerCard
 137. fr/WiFi
 138. fr/XWindowSystem
 139. he/DebianIntroduction
 140. he/DesktopEnvironment
 141. he/Hardware
 142. he/QuickInstall
 143. he/QuickPackageManagement
 144. he/Software
 145. hu/QuickInstall
 146. id/CommandLineInterface
 147. id/Community
 148. id/DebianDevelopment
 149. id/DebianWiki
 150. id/DebianWiki/EditorGuide
 151. id/DesktopEnvironment
 152. id/Network
 153. id/News
 154. id/ProgrammingLanguage
 155. id/QuickInstall
 156. id/QuickPackageManagement
 157. id/Software
 158. id/SystemAdministration
 159. it/CommandLineInterface
 160. it/Community
 161. it/DebianDevelopment
 162. it/DebianIntroduction
 163. it/DebianSoftware
 164. it/DebianWiki
 165. it/Edutainment
 166. it/Emulator
 167. it/Game
 168. it/Gamepad
 169. it/Handheld
 170. it/Hardware
 171. it/InstallingDebianOn
 172. it/Kernel
 173. it/LocalResourcesManagement
 174. it/Modem
 175. it/Multimedia
 176. it/Network
 177. it/NetworkApplication
 178. it/PackageManagement
 179. it/ProgrammingApplication
 180. it/ProgrammingLanguage
 181. it/QuickInstall
 182. it/QuickPackageManagement
 183. it/SecurityManagement
 184. it/ShellIntroduction
 185. it/Software
 186. it/SystemAdministration
 187. it/SystemBootProcess
 188. it/SystemConfiguration
 189. it/SystemInstall
 190. it/SystemMonitoring
 191. it/SystemRescue
 192. it/TvTunerCard
 193. it/USB
 194. it/Webcam
 195. it/WiFi
 196. it/Wireless
 197. it/XWindowSystem
 198. ja/Community
 199. ja/DebianDevelopment
 200. ja/DebianWiki
 201. ja/Edutainment
 202. ja/Game
 203. ja/Hardware
 204. ja/QuickInstall
 205. ja/Software
 206. ko/CommandLineInterface
 207. ko/Community
 208. ko/DebianDevelopment
 209. ko/DebianIntroduction
 210. ko/DebianWiki
 211. ko/DesktopEnvironment
 212. ko/Hardware
 213. ko/Network
 214. ko/PackageManagement
 215. ko/QuickInstall
 216. ko/Software
 217. ko/SystemAdministration
 218. ms/CommandLineInterface
 219. ms/DebianDevelopment
 220. ms/DebianIntroduction
 221. ms/DesktopEnvironment
 222. ms/Hardware
 223. ms/Network
 224. ms/ProgrammingApplication
 225. ms/ProgrammingLanguage
 226. ms/QuickInstall
 227. ms/QuickPackageManagement
 228. ms/Software
 229. ms/SystemAdministration
 230. nb/Community
 231. pl/Community
 232. pl/DebianIntroduction
 233. pl/DebianWiki
 234. pl/Pulpit
 235. pl/QuickInstall
 236. pl/Software
 237. pt_BR/CommandLineInterface
 238. pt_BR/Community
 239. pt_BR/DebianDevelopment
 240. pt_BR/DebianWiki
 241. pt_BR/DesktopEnvironment
 242. pt_BR/Gamepad
 243. pt_BR/Handheld
 244. pt_BR/Hardware
 245. pt_BR/InstallingDebianOn
 246. pt_BR/LDAP
 247. pt_BR/Modem
 248. pt_BR/Network
 249. pt_BR/ProgrammingApplication
 250. pt_BR/ProgrammingLanguage
 251. pt_BR/QuickInstall
 252. pt_BR/QuickPackageManagement
 253. pt_BR/Software
 254. pt_BR/SystemAdministration
 255. pt_BR/SystemBootProcess
 256. pt_BR/USB
 257. pt_BR/Webcam
 258. pt_BR/WiFi
 259. pt_BR/Wireless
 260. pt_PT/DebianDevelopment
 261. pt_PT/DebianIntroduction
 262. pt_PT/DebianWiki
 263. pt_PT/DebianWiki/EditorGuide
 264. pt_PT/Hardware
 265. ru/CommandLineInterface
 266. ru/Community
 267. ru/DebianDevelopment
 268. ru/DebianIntroduction
 269. ru/DebianSoftware
 270. ru/DebianWiki
 271. ru/DebianWiki/EditorGuide
 272. ru/DesktopEnvironment
 273. ru/Edutainment
 274. ru/Emulator
 275. ru/Game
 276. ru/Hardware
 277. ru/InstallingDebianOn
 278. ru/Multimedia
 279. ru/Network
 280. ru/NetworkApplication
 281. ru/OfficeApplication
 282. ru/PackageManagement
 283. ru/ProgrammingApplication
 284. ru/ProgrammingLanguage
 285. ru/QuickInstall
 286. ru/QuickPackageManagement
 287. ru/Software
 288. ru/SystemAdministration
 289. ru/WiFi
 290. ru/Wireless
 291. sr/DebianIntroduction
 292. sv/CommandLineInterface
 293. sv/Community
 294. sv/DebianDevelopment
 295. sv/DebianIntroduction
 296. sv/DebianSoftware
 297. sv/DebianWiki
 298. sv/DesktopEnvironment
 299. sv/Emulator
 300. sv/Hardware
 301. sv/Multimedia
 302. sv/Network
 303. sv/NetworkApplication
 304. sv/OfficeApplication
 305. sv/PackageManagement
 306. sv/ProgrammingApplication
 307. sv/ProgrammingLanguage
 308. sv/QuickInstall
 309. sv/Software
 310. sv/SystemAdministration
 311. ta/DebianIntroduction
 312. ta/DesktopEnvironment
 313. ta/QuickInstall
 314. ta/QuickPackageManagement
 315. uk/DebianIntroduction
 316. uk/QuickInstall
 317. zh_CN/CommandLineInterface
 318. zh_CN/Community
 319. zh_CN/DebianIntroduction
 320. zh_CN/DebianSoftware
 321. zh_CN/DebianWiki
 322. zh_CN/DebianWiki/EditorGuide
 323. zh_CN/DesktopEnvironment
 324. zh_CN/Emulator
 325. zh_CN/Game
 326. zh_CN/Hardware
 327. zh_CN/Multimedia
 328. zh_CN/Network
 329. zh_CN/NetworkApplication
 330. zh_CN/OfficeApplication
 331. zh_CN/PackageManagement
 332. zh_CN/ProgrammingApplication
 333. zh_CN/QuickInstall
 334. zh_CN/QuickPackageManagement
 335. zh_CN/ShellIntroduction
 336. zh_CN/Software