Terjemahan: English - Fran├žais - ?Indonesia - Melayu


Portal/IDB/icon-template-32x32.png Categori ini menunjukkan laman-laman gerbang. Lihat editor guide untuk maklumat lanjut.

Untuk menambah sebuah laman kedalam kategori ini, tambah satu pautan ke laman ini pada baris terakhir. Anda boleh tambah beberapa kategori pada satu laman.

Senarai laman-laman dalam kategori ini:

 1. CategoryFrPortal
 2. CategoryMsIdPortal
 3. CategoryMsPortal
 4. CommandLineInterface
 5. Community
 6. DebianDevelopment
 7. DebianIntroduction
 8. DebianSoftware
 9. DebianWiki
 10. DebianWiki/EditorGuide
 11. DesktopEnvironment
 12. Edutainment
 13. Emulator
 14. Game
 15. Gamepad
 16. Handheld
 17. Hardware
 18. HighPerformanceComputing
 19. InstallingDebianOn
 20. Kernel
 21. LDAP
 22. LocalResourcesManagement
 23. Modem
 24. Multimedia
 25. Network
 26. NetworkApplication
 27. OfficeApplication
 28. PackageManagement
 29. PortalTemplate
 30. ProgrammingApplication
 31. ProgrammingLanguage
 32. QuickInstall
 33. QuickInstallHebrew
 34. QuickPackageManagement
 35. QuickPackageManagementPolish
 36. SecurityManagement
 37. ShellIntroduction
 38. Software
 39. Sprints/2016/DebianCloudNov2016 (Minutes.txt)
 40. SystemAdministration
 41. SystemBootProcess
 42. SystemConfiguration
 43. SystemInstall
 44. SystemMonitoring
 45. SystemRescue
 46. SystemSecurity
 47. UPS
 48. USB
 49. Webcam
 50. WiFi
 51. Wireless
 52. XWindowSystem
 53. ar/CommandLineInterface
 54. ar/Community
 55. ar/DebianDevelopment
 56. ar/DebianWiki
 57. ar/DesktopEnvironment
 58. ar/Hardware
 59. ar/Kernel
 60. ar/Multimedia
 61. ar/NetworkApplication
 62. ar/OfficeApplication
 63. ar/PackageManagement
 64. ar/ProgrammingApplication
 65. ar/ProgrammingLanguage
 66. ar/QuickInstall
 67. ar/Software
 68. ar/SystemAdministration
 69. bn/CommandLineInterface
 70. bn/DebianDevelopment
 71. bn/DebianIntroduction
 72. bn/DesktopEnvironment
 73. bn/Hardware
 74. bn/Network
 75. bn/ProgrammingApplication
 76. bn/ProgrammingLanguage
 77. bn/QuickInstall
 78. bn/QuickPackageManagement
 79. bn/Software
 80. bn/SystemAdministration
 81. cs/Software
 82. da/DebianIntroduction
 83. de/DebianWiki
 84. de/DesktopEnvironment
 85. de/Game
 86. de/Hardware
 87. de/Network
 88. de/OfficeApplication
 89. de/QuickInstall
 90. de/QuickPackageManagement
 91. de/Software
 92. de/WiFi
 93. de/Wireless
 94. el/Community
 95. el/DebianIntroduction
 96. el/DesktopEnvironment
 97. el/QuickInstall
 98. el/QuickPackageManagement
 99. eo/DebianIntroduction
 100. eo/QuickInstall
 101. es/CommandLineInterface
 102. es/Community
 103. es/DebianDevelopment
 104. es/DebianIntroduction
 105. es/DebianSoftware
 106. es/DebianWiki
 107. es/DebianWiki/EditorGuide
 108. es/DesktopEnvironment
 109. es/Edutainment
 110. es/Emulator
 111. es/Game
 112. es/Hardware
 113. es/Kernel
 114. es/LocalResourcesManagement
 115. es/Modem
 116. es/Multimedia
 117. es/Network
 118. es/OfficeApplication
 119. es/PackageManagement
 120. es/ProgrammingApplication
 121. es/ProgrammingLanguage
 122. es/QuickInstall
 123. es/QuickPackageManagement
 124. es/Software
 125. es/SystemAdministration
 126. es/SystemBootProcess
 127. es/SystemConfiguration
 128. es/SystemInstall
 129. es/WiFi
 130. es/XWindowSystem
 131. fa/DebianIntroduction
 132. fr/DebianSoftware
 133. fr/Edutainment
 134. fr/Game
 135. fr/PackageManagement
 136. fr/Quota
 137. fr/ShellIntroduction
 138. fr/SystemVirtualization
 139. fr/TvTunerCard
 140. fr/WiFi
 141. fr/XWindowSystem
 142. he/DebianIntroduction
 143. he/DesktopEnvironment
 144. he/Hardware
 145. he/QuickInstall
 146. he/QuickPackageManagement
 147. he/Software
 148. hu/QuickInstall
 149. id/CommandLineInterface
 150. id/Community
 151. id/DebianDevelopment
 152. id/DebianWiki
 153. id/DebianWiki/EditorGuide
 154. id/DesktopEnvironment
 155. id/Network
 156. id/News
 157. id/ProgrammingLanguage
 158. id/QuickInstall
 159. id/QuickPackageManagement
 160. id/Software
 161. id/SystemAdministration
 162. it/CommandLineInterface
 163. it/Community
 164. it/DebianDevelopment
 165. it/DebianIntroduction
 166. it/DebianSoftware
 167. it/DebianWiki
 168. it/Edutainment
 169. it/Emulator
 170. it/Game
 171. it/Gamepad
 172. it/Handheld
 173. it/Hardware
 174. it/InstallingDebianOn
 175. it/Kernel
 176. it/LocalResourcesManagement
 177. it/Modem
 178. it/Multimedia
 179. it/Network
 180. it/NetworkApplication
 181. it/PackageManagement
 182. it/ProgrammingApplication
 183. it/ProgrammingLanguage
 184. it/QuickInstall
 185. it/QuickPackageManagement
 186. it/SecurityManagement
 187. it/ShellIntroduction
 188. it/Software
 189. it/SystemAdministration
 190. it/SystemBootProcess
 191. it/SystemConfiguration
 192. it/SystemInstall
 193. it/SystemMonitoring
 194. it/SystemRescue
 195. it/TvTunerCard
 196. it/USB
 197. it/Webcam
 198. it/WiFi
 199. it/Wireless
 200. it/XWindowSystem
 201. ja/Community
 202. ja/DebianDevelopment
 203. ja/DebianWiki
 204. ja/Edutainment
 205. ja/Game
 206. ja/Hardware
 207. ja/QuickInstall
 208. ja/Software
 209. ko/CommandLineInterface
 210. ko/Community
 211. ko/DebianDevelopment
 212. ko/DebianIntroduction
 213. ko/DebianWiki
 214. ko/DesktopEnvironment
 215. ko/Hardware
 216. ko/Network
 217. ko/PackageManagement
 218. ko/QuickInstall
 219. ko/Software
 220. ko/SystemAdministration
 221. ms/CommandLineInterface
 222. ms/DebianDevelopment
 223. ms/DebianIntroduction
 224. ms/DesktopEnvironment
 225. ms/Hardware
 226. ms/Network
 227. ms/ProgrammingApplication
 228. ms/ProgrammingLanguage
 229. ms/QuickInstall
 230. ms/QuickPackageManagement
 231. ms/Software
 232. ms/SystemAdministration
 233. nb/Community
 234. pl/Community
 235. pl/DebianIntroduction
 236. pl/DebianWiki
 237. pl/Pulpit
 238. pl/QuickInstall
 239. pl/Software
 240. pt_BR/CommandLineInterface
 241. pt_BR/Community
 242. pt_BR/DebianDevelopment
 243. pt_BR/DebianWiki
 244. pt_BR/DesktopEnvironment
 245. pt_BR/Gamepad
 246. pt_BR/Handheld
 247. pt_BR/Hardware
 248. pt_BR/InstallingDebianOn
 249. pt_BR/LDAP
 250. pt_BR/Modem
 251. pt_BR/Network
 252. pt_BR/ProgrammingApplication
 253. pt_BR/ProgrammingLanguage
 254. pt_BR/QuickInstall
 255. pt_BR/QuickPackageManagement
 256. pt_BR/Software
 257. pt_BR/SystemAdministration
 258. pt_BR/SystemBootProcess
 259. pt_BR/USB
 260. pt_BR/Webcam
 261. pt_BR/WiFi
 262. pt_BR/Wireless
 263. pt_PT/DebianDevelopment
 264. pt_PT/DebianIntroduction
 265. pt_PT/DebianWiki
 266. pt_PT/DebianWiki/EditorGuide
 267. pt_PT/Hardware
 268. ru/CommandLineInterface
 269. ru/Community
 270. ru/DebianDevelopment
 271. ru/DebianIntroduction
 272. ru/DebianSoftware
 273. ru/DebianWiki
 274. ru/DebianWiki/EditorGuide
 275. ru/DesktopEnvironment
 276. ru/Edutainment
 277. ru/Emulator
 278. ru/Game
 279. ru/Hardware
 280. ru/InstallingDebianOn
 281. ru/Multimedia
 282. ru/Network
 283. ru/NetworkApplication
 284. ru/OfficeApplication
 285. ru/PackageManagement
 286. ru/ProgrammingApplication
 287. ru/ProgrammingLanguage
 288. ru/QuickInstall
 289. ru/QuickPackageManagement
 290. ru/Software
 291. ru/SystemAdministration
 292. ru/WiFi
 293. ru/Wireless
 294. sr/DebianIntroduction
 295. sv/CommandLineInterface
 296. sv/Community
 297. sv/DebianDevelopment
 298. sv/DebianIntroduction
 299. sv/DebianSoftware
 300. sv/DebianWiki
 301. sv/DesktopEnvironment
 302. sv/Emulator
 303. sv/Hardware
 304. sv/Multimedia
 305. sv/Network
 306. sv/NetworkApplication
 307. sv/OfficeApplication
 308. sv/PackageManagement
 309. sv/ProgrammingApplication
 310. sv/ProgrammingLanguage
 311. sv/QuickInstall
 312. sv/Software
 313. sv/SystemAdministration
 314. ta/DebianIntroduction
 315. ta/DesktopEnvironment
 316. ta/QuickInstall
 317. ta/QuickPackageManagement
 318. uk/DebianIntroduction
 319. uk/QuickInstall
 320. zh_CN/CommandLineInterface
 321. zh_CN/Community
 322. zh_CN/DebianIntroduction
 323. zh_CN/DebianSoftware
 324. zh_CN/DebianWiki
 325. zh_CN/DebianWiki/EditorGuide
 326. zh_CN/DesktopEnvironment
 327. zh_CN/Emulator
 328. zh_CN/Game
 329. zh_CN/Hardware
 330. zh_CN/Multimedia
 331. zh_CN/Network
 332. zh_CN/NetworkApplication
 333. zh_CN/OfficeApplication
 334. zh_CN/PackageManagement
 335. zh_CN/ProgrammingApplication
 336. zh_CN/QuickInstall
 337. zh_CN/QuickPackageManagement
 338. zh_CN/ShellIntroduction
 339. zh_CN/Software